Verdo sikrer vandforsyningen i nødsituationer med nødgeneratorer

6. juli 2024
Verdo sikrer vandforsyningen i nødsituationer med nødgeneratorer

Sikkerhed på flere niveauer

Verdo har styrket sit beredskab ved at implementere nødgeneratorer, der garanterer kontinuerlig vandforsyning selv i nødsituationer. Denne foranstaltning er en del af energikoncernens løbende indsats for at sikre, at randrusianerne oplever en problemfri hverdag. Tidligere kunne uheld med en rendegraver påvirke strømmen og dermed trykket i vandhanerne i lokalområdet. Men nu har Verdo sikret, at vandforsyningen forbliver stabil, selv i tilfælde af nødsituationer.

For at understøtte dette har Verdo suppleret deres allerede omfattende beredskabsplaner med transportable nødgeneratorer. “Nødgeneratorer kan virke som en lille investering, men gevinsten er stor. Vi har nu et system, der automatisk slår til på tværs af hele forsyningsnettet, understøttet af transportable nødgeneratorer, som vi kan køre ud, hvis der opstår behov,” fortæller Peter Nordahn, chef for Vand og Digital Forsyning i Verdo.

Ud over nødgeneratorerne overvåger Verdo også alle deres lokationer og systemer for forsøg på cyberangreb, indbrud, trykfald eller andre udsving, så eventuelle udfald opfanges med det samme.

Hvis trykket i vandnettet falder, kan det medføre ikke kun vandmangel, men også risikoen for at trække forurening ind i vandnettet gennem utætheder eller defekte vandinstallationer. Dette udgør en betydelig sundhedsrisiko og kan være kostbart at rydde op efter. At opretholde trykket i vandnettet er derfor ikke kun et spørgsmål om forsyning, men også om kvalitet. Nødgeneratorerne tjener således flere formål for Verdo, der også betjener sygehuse, plejehjem, virksomheder og landbrug.

“Kunderne skal kunne have tillid til os som leverandør. Af samme årsag udfører vi også flere vandprøver end de lovpligtige. Vi ved det med det samme, hvis noget afviger fra normalen, og med de nye nødgeneratorer har vi nu fået endnu et lag af sikkerhed, som gør, at vi kan sikre den høje kvalitet og fortsætte driften ufortrødent selv i kritiske situationer. Det er jeg glad for,” siger Peter Nordahn.

FAKTA
Verdo Vand indvinder årligt ca. 2,5 mio. m³ vand og dækker ca. 50 procent af vandforsyningen i Randers Kommune. Du kan se den nuværende driftstatus og læse mere om Verdo Vand her: Verdo Vand.