Velfærdslisten: Blåt budgetforlig skader Randers

27. september 2023
Velfærdslisten: Blåt budgetforlig skader Randers

UDTALELSE FRA VELFÆRDSLISTENS STYREGRUPPE OM BUDGETFORLIGET:

Velfærdslisten udtrykker dyb bekymring over det nyligt indgåede budgetforlig, der ifølge lokallisten især vil få alvorlige konsekvenser for børn med handicap og ældre

»Det er med stor skuffelse, at vi ser, at borgmester Torben Hansen og hans støtter igen svigter vores samfunds mest sårbare mennesker. Nedskæringerne på børn, skoler, ældre og mennesker med handicap er uacceptabelt store og vil få alvorlige konsekvenser,« siger Kasper Fuhr Christensen, medlem af Randers Byråd for Velfærdslisten.

Velfærdslisten er især bekymret for nedskæringerne på specialskolerne og udtrykker tvivl, om det vil være muligt at opfylde lovens minimumskrav.

»Nedskæringerne på specialskolerne risikerer at bringe os i en situation, hvor vi ikke længere kan opfylde de lovmæssige forpligtelser, vi som kommune har over for børn med særlige behov. Det er uacceptabelt og risikerer at få langvarige konsekvenser for de berørte børn og deres familier,« siger Kasper Fuhr Christensen.

Budgetforliget medfører også, at kommunens ældre og andre, der modtager hjemmehjælp, fra den 1. januar 2026 skal finde sig i kun at få gjort rent hver tredje uge frem for hver anden uge, som det er tilfældet i dag. Også det er Velfærdslisten stærkt utilfreds med.

»Det er uacceptabelt, at forligspartierne ikke vil sikre værdige forhold for vores ældre og mennesker med handicap. Vi vil kæmpe for at få Torben Hansen og hans støtter på bedre tanker,« siger Kasper Fuhr Christensen og fortsætter:

»Det skal understreges, at det havde været muligt at sikre velfærden, hvis blot der havde været den fornødne politiske vilje. Desværre ville forligspartierne hellere bruge pengene på alt muligt andet end den nære velfærd.«

Endnu engang er det et rent blåt budget – Socialdemokraterne bekender kulør

I dag er budgetforliget for 2024-2027 blevet præsenteret. Et budgetforlig, der til forveksling ligner budgetforliget fra sidste år. Et budgetforlig, der endnu engang viser, at de politiske prioriteringer hos borgmester Torben Hansen og Socialdemokratiet indskrænker sig til lappeløsninger, kortsigtet planlægning og investeringer og opsparing til mursten. Endnu en gang er budgetforliget indgået udelukkende med den blå side af byrådssalen. Socialdemokratiet har indgået budgetforliget med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Tankerne flyver automatisk hen på det samme parløb, som Socialdemokraterne kører med de blå på landsplan. Et parløb, der heller ikke levner meget til dem, der har brug for vores velfærd.

I Velfærdslisten finder vi det nok ikke overraskende, at budgetforliget blev som det blev. Men vi havde da trods alt et lille håb om, at den nære velfærd ville blive prioriteret mere denne gang, da Randers Kommunes økonomiske forudsætninger var bedre end i mange år. Pludselig kunne man se frem til ikke at få tudet ørene fulde af dommedagsprofetier og evig krisestemning. Men desværre fortsætter denne logik for borgmesterpartiet. Ved at italesætte en evig krisestemning og pessimisme skæres der ned på velfærden endnu engang. Rammebesparelser på alle områder og en række målrettede besparelser på velfærden. Specialskolerne i Randers er nogle af dem, der atter står for tur. En besparelse på fem millioner rammer dem, som har allermest brug for en hjælpende hånd. Sidste år blev hånden kappet af, i år har man taget helt op til skulderen.

Også ældreplejen står igen for tur. Fra 2026 værdiger man kun ældre rengøring hver 3. uge i stedet for hver 2. uge. Det er det, man byder de mennesker, der har bidraget til samfundet gennem hele livet.

Socialområdet står også for tur. Godt nok roser budgetpartierne sig med, at der er tilført midler til området i dette budget. Men faktum er, at området er underfinansieret nok engang. Så dette lille trick med at give lidt midler, der overhovedet ikke slår til, kan på ingen måde udråbes som en sejr for velfærden. De nævnte områder kan heller ikke ses isoleret i forhold til det netop indgåede budgetforlig. Med vedvarende besparelser og underfinansiering år efter år nytter det ikke noget at tro, at tilføring af lidt midler hist og her ændrer på de dårlige vilkår, velfærden sættes i.

Selvom alle de partier, der igen har indgået et nedskæringsbudget, fremhæver, at de ønsker at bevare velfærden, så begynder man at tvivle. For hvad består deres nedskæringsiver og deres røgslør af krisestemning sig i? Den består i en ivrig og uansvarlig prioritering af opsparinger til prestigeprojekter og unødvendige anlægsprojekter. At prioritere at vores skoler, plejehjem og daginstitutioner bliver vedligeholdt er jo fornuftigt nok. Men den overdimensionerede gavebutik og opsparing til diverse projekter, som ikke tilfører borgeren mere livskvalitet, er helt hen i vejret.

Summa summarum er, at det var muligt at prioritere anderledes, også denne gang. Det var muligt at prioritere den nære velfærd. Men igen viste der sig ikke at være den nødvendige politiske vilje. Den konklusion, man kan drage, er, at man ikke ønsker at prioritere velfærden. Det er selvfølgelig helt op til budgetpartierne, men så skal de ikke bilde folk noget andet ind, men stå ved deres manglende prioriteringer af velfærden.

Velfærdslisten står ved vores prioritering af velfærden og kommer ikke med røgslør overfor borgerne. Vi prioriterer specialskolerne, ældreplejen og socialområdet. Kort sagt, den nære velfærd. Derfor kan vi selvfølgelig ikke være med i et budget, der prioriterer det stik modsatte.