Velfærdslisten: Bevar ældre og handicappedes ret til at få vasket tøj, der ikke kan tørretumbles

14. juni 2024
Velfærdslisten: Bevar ældre og handicappedes ret til at få vasket tøj, der ikke kan tørretumbles

Ældre og mennesker med handicap, der har behov for hjælp til at vaske og tørre tøj, skal ikke længere have ret til at få hjælp til tøj, der ikke kan tørretumbles, hvis det står til et flertal i Randers Kommunes omsorgsudvalg. Det kan være i strid med loven, mener Velfærdslisten, der i første omgang har standset beslutningen

Et flertal i Randers Byråd har besluttet at ældre og mennesker med handicap, der har behov for hjælp til at vaske og tørre tøj, ikke længere skal have hjælp hertil i hjemmet. Fremover skal tøjvask og tørring ske på et vaskeri. For at føre denne beslutning ud i livet har embedsmændene udarbejdet et forslag til krav, der skal stilles til de to vaskerier, der fremover skal stå for tøjvasken. I den forbindelse anbefaler embedsmændene, at der indføres en ny praksis, der indebærer, at ældre og mennesker med handicap alene kan få hjælp til at vaske og tørre tøj, der kan tørretumbles. Det er en forringelse sammenlignet med nuværende praksis, hvorefter der ydes hjælp til at ophænge og nedtage tøj, der ikke kan klare en tur i tørretumbleren.

Sagen blev behandlet af politikerne i omsorgsudvalg på et møde mandag den 3. juni 2024, og her vedtog et flertal bestående af socialdemokratiets fire medlemmer og løsgængeren Jens-Peter Hansen forringelsen, mens Liberal Alliance og Velfærdslisten stemte imod. Beslutningen blev dog standset af Velfærdslistens enlige udvalgsmedlem Kasper Fuhr Christensen, og derfor skal sagen nu afgøres af Randers Byråd, der vil tage stilling til sagen på mandag den 17. juni 2024.

»Det er ikke rimeligt, at ældre og mennesker med handicap ikke længere kan få hjælp til at vaske og tørre tøj, der ikke kan holde til en tur i tørretumbleren. Helt almindelige tekstiler som for eksempel uld, bomuld og hør kan ikke holde til tørretumbling. Det er en altså en helt normal garderobe, som man ikke længere kan få hjælp til at få vasket,« siger Kasper Fuhr Christensen, medlem af Randers Byråd og omsorgsudvalget for Velfærdslisten, og fortsætter:

»Forringelsen vil formentlig føre til, at de, der har råd til det, vil købe sig til ordentlig hjælp, mens de, der kun har folkepensionen at leve af, vil være tvunget til at rydde ud i klædeskabet. Forringelsen er et opgør med den danske velfærdsmodel og vil skabe et A- og et B-hold blandt ældre og mennesker med handicap. A-holdet vil have frihed til selv at vælge tøj, mens B-holdet kun kan vælge det tøj, der passer ind i kommunens stærkt begrænsede vaskeregime. Det kommer navnlig bag på mig, at Socialdemokratiet vil være med til det her. Jeg håber, at de kommer på bedre tanker, inden sagen skal i byrådet.«

Kan være ulovligt

I omsorgsudvalget afgav Velfærdslisten en såkaldt mindretalsudtalelse. Heraf fremgår det, at lokallisten finder, at forringelsen kan være i strid med loven.

»For det første er forringelsen i strid med det serviceniveau, som et flertal i byrådet selv har vedtaget. I kvalitetsstandarden på området har byrådet nemlig selv bestemt, at man kan få hjælp til at ophænge og nedtage tøj, der ikke kan tørretumbles. For det andet kan det være i strid med loven. Loven slår fast, at man har ret til at få hjælp til at vaske og tørre tøj, hvis man på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer ikke selv kan udføre opgaven. Samtidig følger det af kompensationsprincippet, at hjælpen skal sikre, at man så vidt muligt får mulighed for at leve og udfolde sig som andre og således leve et normalt liv på trods af den nedsatte funktionsevne. Den forringelse, som et flertal i omsorgsudvalget har stemt for, indebærer, at man ikke kan få hjælp til at få vasket en helt almindelig garderobe. Det kan meget vel være i strid med loven,« siger Kasper Fuhr Christensen og fortsætter:

»Det er en klar fejl, at ældrerådet og handicaprådet ikke er blevet hørt over forslaget. Det følger af § 37 a, stk. 2, i den sociale retssikkerhedslov, at handicaprådet skal høres over alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap. Derfor skal Randers Byråd først høre handicaprådet.«

Kasper Fuhr Christensen henviser i den forbindelse til Ankestyrelsens udtalelse af 31. maj 2024 om Thisted Kommunes undladelse af at høre handicaprådet over en række forslag.

Hvis forringelsen også vedtages af et flertal i Randers Byråd, har Kasper Fuhr Christensen en klar anbefaling til borgere, der rammes af forringelsen:

»Hvis du har fået eller får hjælp til at vaske og tørre tøj, der ikke kan tørretumbles, kan kommunen ikke tage denne hjælp fra dig, før den har truffet en skriftlig afgørelse herom. Den afgørelse har du ret til at klage over. Hvis du klager, skal Ankestyrelsen prøve, om reduktionen er i overensstemmelse med både Randers Kommunes egen kvalitetsstandard og loven. Hvis kommunen ikke træffer en afgørelse, men bare orienterer dig om reduktionen, er det ulovligt, og du kan kræve, at kommunen træffer en skriftlig afgørelse. Du kan få hjælp til at klage ved borgerrådgiveren, og du kan også få hjælp fra os i Velfærdslisten.«