Del på Facebook   Print siden

Til: Jens Peter Hansen byrådsmedlem for Venstre, resten af byrådet og direktionen

Randers
Søndag 21. juni 2020 kl. 07:35

Til: Jens Peter Hansen byrådsmedlem for Venstre, resten af byrådet og direktionen

.
Læserbrev modtaget fra Bjarne Overmark

Der er intet som helst tavshedsbelagt i sagen om politianmeldelse mod Claus OmannJensen og Hans Nikolaisen.

Og politianmeldelsen mod de to vedrører ikke deres rent private forhold, men derimod magtmisbrug udøvet i deres egenskab af henholdsvis daværende borgmester og daværende kommunaldirektør og er derfor et anliggende, som i allerhøjeste grad fortjener offentlighedens søgelys og byrådets opmærksomhed.

Jeg synes da Jens Peter Hansen selv skal indgive en politianmeldelse, han behøver da ikke vente på forvaltningen - navnlig hvis Jens Peter Hansen mener det skal holdes hemmeligt, at daværende borgmester og fmd for Verdo, Claus OmannJensen, og daværende kommunaldirektør Hans Nikolaisen i 2013-14-15 pålagde de tilsynsførende i Miljø og Teknikforvaltningen at "springe over hvor gærdet er lavest", da Verdos ulovlige overfakturering af vandforbrugerne skulle stoppes.

Det er jo bl.a på baggrund af denne ulovlige instruks, at Bo Vestergaard og Asger Brorsen har indgivet politianmeldelse mod forannævnte i en hver henseende forhenværende i Randers - og det er på samme baggrund, at jeg stillede forslag på sidste byrådsmøde om, at Randers Kommune skal indgive politianmeldelse mod de samme personer, som har ført byrådet bag lyset og som har medvirket til Verdos ulovlige udplyndring af borgerne i Randers.

Jens Peter Hansen kan også stille et beslutningsforslag på et kommende byrådsmøde om, at Randers Kommune skal anmelde mig til politiet for brud på tavshedspligten.

Det er da også spændende, hvad kommunaldirektøren gør ved opfordringen fra Jens Peter Hansen?

For en god ordens skyld bliver nærværende meningsudveksling også sendt til pressen, således at offentligheden ikke går glip af Jens Peter Hansens tanker og opfordringer til forvaltningen.

Af: Bjarne Overmark

Den 20. jun. 2020 kl. 10.32 skrev Jens Peter Hansen <

At en sag er behandlet for lukkede døre på et byrådsmøde har ingen relevans for, hvorvidt et byrådsmedlem må viderebringe informationer om sagen til offentligheden jf. økonomi- og indenrigsministeren svar på spørgsmål 66 stillet af Folketingets Kommunaludvalg 2014.

Det afgørende er, hvorvidt der videregives oplysninger, der er underlagt tavshedspligt.

Der kan ikke herske tvivl om, at det konkrete beslutningsforslag i sag 300 er underlagt tavshedspligt.

Tavshedspligten omfatter oplysninger, som den ansatte har fået kendskab til i forbindelse med sit arbejde i den offentlige forvaltning.
Beslutningsforslaget er udarbejdet af forslagsstillerne " i forbindelse med sit arbejde i den offentlige forvaltning", hvorfor tavshedspligten også må gælde forslagsstillerne.

Jeg opfordrer forvaltningen til at indgive politianmeldelse mod Bjarne Overmark for brud på tavshedspligten, således at der skabes fuldstændig klarhed om, hvorvidt en forslagsstiller må dele oplysninger om eget forslag, til trods for at forslaget indeholder oplysninger, der er underlagt tavshedspligt.

Jens Peter Hansen
medlem af Randers Byråd (V)
Asfergvej 13, Hvidsten

Den 19. jun. 2020 kl. 12.01 skrev Jesper Kaas Schmidt

Til Byrådet,

Efter byrådsmødet i mandags kunne man læse denne artikel i newsnetavis.dk:

https://www.newsnetavis.dk/2020/06/16/verdo-byraad-afviser-at-stoette-politianmeldelse/

I artiklen kommenterer navngivne byrådsmedlemmer på en sag fra byrådets lukkede dagsorden.

Den omtalte sag var lukket på byrådsmødet, da der er tale om en sag vedrørende politianmeldelse af navngivne personer og derfor omhandler disse personers rent private forhold i forvaltningslovens forstand. Sagen er derfor undergivet tavshedspligt. Det forhold at sagen er offentligt kendt ændrer ikke herpå.

Det betyder derfor, at det at omtale sagens behandling i byrådet i sig selv kan være en overtrædelse af tavshedspligten. Det er forvaltningens vurdering, at forslagsstillernes forslag om at indgive politianmeldelse mod navngivne personer er fortroligt.

I artiklen refereres fra byrådets behandling. Det kan ud fra artiklen ikke konstateres, hvem der har givet newsnetavis.dk adgang til oplysninger fra byrådets behandling. Endvidere er de udsagn navngivne byrådsmedlemmer er citeret for ikke oplysninger, der nødvendigvis stammer fra debatten, idet sagen som nævnt er offentligt kendt.

Da artiklen imidlertid klart indeholder oplysninger fra byrådets behandling, giver det mig anledning til at understrege overfor byrådets medlemmer, at der skal være skærpet opmærksomhed omkring tavshedspligt ved lukkede sager på byrådets dagsorden. Og at denne tavshedspligt også kan omfatte det faktum, at en sag i det hele taget har været behandlet.

Venlig hilsen

Jesper Kaas Schmidt
Kommunaldirektør

Randers Kommune
Byrådssekretariatet
Randers Kommune
8900 Randers C


© Copyright 2020 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Randers

Niels Fuglsang cyklede til Randers og Langå med folketingskandidat
Niels Fuglsang cyklede til Randers og Langå med folketingskandidat
Randers
Knallert-entusiaster giver den gas på Håndværksmuseet
Knallert-entusiaster giver den gas på Håndværksmuseet
Randers
Masser af sommergæster i Randers og Favrskov i år
Masser af sommergæster i Randers og Favrskov i år
Randers
Kom til rådgivningsdage i Maxi Zoo
Kom til rådgivningsdage i Maxi Zoo
Randers
Randers Talent og Elite ansætter fysisk træner
Randers Talent og Elite ansætter fysisk træner
Randers
Beslutningsforslag vedrørende detailhandelen i Randers midtby
Beslutningsforslag vedrørende detailhandelen i Randers midtby
Randers
Randers festuge kommer på Kollektivhuset
Randers festuge kommer på Kollektivhuset
Randers
Se billeder fra Sommersjov ved Randers Teater
Se billeder fra Sommersjov ved Randers Teater
Randers
Randers Kommune søger borger-idéer til nyt byggeprojekt
Randers Kommune søger borger-idéer til nyt byggeprojekt
Randers
Sænk farten på skolevejene
Sænk farten på skolevejene
Randers


Regionale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev