Til dig der pendler nordpå:Vejarbejde udvides på E45 i Aalborg

16. november 2023
Til dig der pendler nordpå:Vejarbejde udvides på E45 i Aalborg

Vejdirektoratets entreprenør er i fuld gang med at gøre plads til de nye støjskærme langs Nordjyske Motorvej i Aalborg. Fredag den 17. november går næste fase i gang, og det giver nedsat hastighed på et længere stykke af motorvejen.

Siden slutningen af september har trafikanterne måttet vænne sig til, at de ikke har kunnet træde helt lige så hårdt på speederen som sædvanligt, når de kørte nordpå ad E45 igennem Aalborg.

Hastigheden har været nedsat til 80 km/t på grund af arbejdet med at opsætte støjskærme på strækningen, der skal reducere støjgenerne for de mange naboer til motorvejen.

Hastighedsbegrænsningen på 80 km/t kommer nu til at gælde på et længere stykke af motorvejen i nordgående retning. Det skyldes, at entreprenøren tager hul på fase 2, som er den næste del af strækningen. Det sker samtidig med, at der fortsat er vejarbejde ved fase 1.

Ved fase 1 er der for nyligt blevet fjernet beplantning og eksisterende støjskærme, og nu går entreprenøren i gang med at grave ud og genopbygge de skråninger, hvorpå en del af støjskærmene skal placeres.

Information til trafikanter

Fra fredag den 17. november 2023 vil der være en hastighedsbegrænsning på 80 km/t i nordgående retning fra jernbanekrydsningen i syd til frakørsel <24> Øster Uttrup Vej. Hastigheden nedsættes af hensyn til trafikanternes og vejarbejdernes sikkerhed. Der vil fortsat være to spor farbare, men sporene vil være smallere end normalt.

Vejarbejdet i nordgående retning forventes at stå på indtil foråret 2024.

Når støjskærmene skal sættes op langs motorvejen ud for boligområdet Esbjergparken, er Vejdirektoratet i perioder nødt til at spærre adgangen til Hostrupstien. Det skyldes, at der vil være store maskiner, der kører til og fra området med materialer.

Cyklister og fodgængere henvises til at benytte Andrupstien samt de små veje i Esbjergparken, mens vejarbejdet står på.

Fase 3 af vejarbejdet, som påvirker de sydgående spor, bliver igangsat i begyndelsen af 2024.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne og beboere i området.