Del på Facebook   Print siden

Til borgmesteren med kopi til byrådet og direktionen

Debat
Onsdag 14. april 2021 kl. 06:18

Til borgmesteren med kopi til byrådet og direktionen

.
Af:Bjarne Overmark, byrådsmedlem for Beboerlisten

Beboerlisten anmoder om at forvaltningens svar på nedenstående spørgsmål nr 8 bilægges til sagens behandling på den åbne dagsorden på byrådsmødet den 26. april.

Endvidere anmodes om at vedhæftede mindretalsudtalelse bilægges sagen.

Borgmesteren bedes yderligere redegøre for, om sagsfremstillingerne til henholdsvis Skole- og uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet lever op til den standard, som det må kunne forventes, som et tilstrækkeligt grundlag at træffe politiske kvalificerede beslutninger på.

Om borgmesteren vurderer, at Skole- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget ville have truffet en anden afgørelse, såfremt de var blevet oplyst om, at forslaget indebar en flytning fra nuværende 400 kvm til 148 kvm. i en sikringskælder uden dagslys og ventilation?
baggrunden for, at sagen fra dens fremsættelse medio december og løbende herefter ikke behandles i MED-udvalget i Skolernes

Udviklingscenter?

redegørelse for, om en sådan sag med vidtrækkende konsekvenser for de enkelte skoler og deres medarbejdere, burde være behandlet i SektorMED-skole jf. MED-aftale for Randers Kommune?

redegørelse for hvorfor skolechef Jesper Kousholt på Skole- og Uddannelsesudvalgets møde den 26. januar 2021 kunne udtale, at sagen var behandlet i MED-udvalget i Skolernes Udviklingscenter, når dette angiveligt ikke var rigtigt.

hvad agter borgmesteren at gøre i forhold til ovenstående vedrørende kvaliteten af sagsfremstillinger, manglende behandling i MED-systemet og ikke mindst at sikre at udvalget modtager retvisende oplysninger fra områdets ledelse?

Ad. 8 om redegørelse for forløbet med flytning af Læringscenter Randers til Nørrevangsskolen, herunder om disse planer er skrinlagt samt redegørelse for sagens behandling i MED-systemet

Sagsforløb

I sag om "Styrkelse af Nørrevangsskolen" på skole- og uddannelsesudvalgets møde den 15. december 2020 blev skole- og uddannelsesudvalget første gang præsenteret for muligheden for, at lokaler på Nørrevangsskolen kunne anvendes til undervisnings- og mødefaciliteter for Børn og Skole samt at skoleområdets Fællessamling også kunne rummes her.

Sagen var til udvalgets drøftelse, men blev dog udsat.

På skole- og uddannelsesudvalget den 26. januar 2021 blev udvalget blev her præsenteret for en særskilt sag "Flytning af Fællessamlingen og undervisnings- og mødefaciliteter", hvor indstillingen til udvalget var en godkendelse af flytning fra Slyngborggade til Nørrevangsskolen.

Forvaltningen anfører: "for at sikre bedst mulig udnyttelse af den kommunale bygningskapacitet, bør det overvejes, om de lokaler i Slyngborggade, som har huset det daværende Læringscenter Randers, skal frigives til andre formål". Skole- og uddannelsesudvalget godkendte en flytning. Bjarne Overmark, Beboerlisten, stemte imod og begærede sagen i byrådet med udnyttelse af standsningsretten.

Referat af personalets MEDdrøftelse skulle vedhæftes sagen, inden den blev behandlet i byrådet.

Byrådets besluttede den 8. februar 2021 at tilbagesende sagen til forvaltningen.

Forvaltningen har derefter ikke foretaget yderligere i sagen.

Arealerne og deres anvendelse var forkert beregnet.

Forvaltningen afsøger andre muligheder for at sikre bedst mulig anvendelse af den kommunale bygningskapacitet. Behandling i MED-udvalg Dagsordner og referater fra personalemøde med MED-status samt udtalelser fra personalet er tidligere fremsendt.

Spørgsmålene bedes besvaret i byrådssalen og svarene bedes fremsendt skriftligt.© Copyright 2021 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Debat

Tæt på målet for nye klub- og omklædningsfaciliteter i Stevnstrup'
Tæt på målet for nye klub- og omklædningsfaciliteter i Stevnstrup'
Debat
Til byrådet, direktionen m.fl
Til byrådet, direktionen m.fl
Debat
Q8-spøgelseshus i Drastrup forvandles til flot butik
Q8-spøgelseshus i Drastrup forvandles til flot butik
Debat
Socialdemokratiet: Vi vil landsbyerne
Socialdemokratiet: Vi vil landsbyerne
Debat
Det frie valg er endnu engang under pres
Det frie valg er endnu engang under pres
Debat
Hvorfor? Spørger man i Bjerregrav.
Hvorfor? Spørger man i Bjerregrav.
Debat
Vil 16 blokere for 521 borgeres ønske om cykelsti?
Vil 16 blokere for 521 borgeres ønske om cykelsti?
Debat
Kommuneøkonomi - Lex Brixtofte må blødgøres
Kommuneøkonomi - Lex Brixtofte må blødgøres
Debat
Vil styrke vedfærden med skattebetalt offentlig transport.
Vil styrke vedfærden med skattebetalt offentlig transport.
Debat
Høringer – Er det bare et flueben, Hr Borgmester
Høringer – Er det bare et flueben, Hr Borgmester
Debat
Tilbudsaviser og magasiner m.m:


Regionale nyheder