Sundhedsstyrelsen anbefaler kortere varighed af coronapasset

6. januar 2022
Sundhedsstyrelsen anbefaler kortere varighed af coronapasset

Sundhedsstyrelsen anbefaler kortere varighed af coronapasset

Af Carina Kondrup

På grund af den meget store og stigende smitte med Omikron-varianten og dens særlige evne til at give gennembrudsinfektioner hos vaccinerede og reinfektioner hos tidligere smittede anbefaler Sundhedsstyrelsen, at varigheden af coronapasset forkortes til 5 måneder efter vaccination og tidligere smitte.

Data fra Statens Serum Institut og udenlandske studier viser, viser at vaccinerne er mindre effektive overfor Omikronvarianten, selv om man har fået 2. stik, sammenlignet med den tidligere Delta-variant. Vaccinerne beskytter fortsat mod smitte med Omikron, men immuniteten falder hurtigere og formentlig kraftigt allerede cirka 2 måneder efter 2. stik. Man er fortsat beskyttet mod alvorlig sygdom fra de to varianter, når man er vaccineret.

Formålet med coronapasset er at mindske risikoen for smitte i situationer hvor mange mennesker samles. Vi ved nu, at vaccinernes beskyttelse mod Omikron er mindre og derfor har vi anbefalet at man ændrer i varigheden af coronapasset, så det afspejler den virkelighed, siger vicedirektør Helene Probst.

Formålet med coronapasset er at mindske risikoen for smitte i forskellige situationer, hvor det vurderes, at der er en øget risiko for smitte. Et grønt coronapas mindsker risikoen for, at bæreren af et coronapas enten er smittet eller kan blive smittet. Jo længere tid der er gået siden ens sidste vaccination eller efter tidligere smitte, jo større fald i beskyttelsen må der forventes at være i forhold til at blive smittet eller smitte videre.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at coronapasset fremover er gyldigt 5 måneder efter tidligere infektion og 5 måneder efter 2. stik for alle personer over 18 år. Personer under 18 år har indtil videre grønt coronapas efter 2. stik uden begrænsning af varighed.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle tidligere smittede, der ikke er blevet vaccineret, tager imod tilbuddet om vaccination mod covid-19 snarest muligt efter, at de har overstået deres sygdom – dog tidligst 1 måned efter.

Coronapasset er et vigtigt redskab i smittehåndteringen. Der skal være en rimelig balance mellem, hvor lang tid coronapasset gælder, i forhold til tidligere infektion, test og vaccination; og til den forventede forebyggelse af smitte, der skal komme via coronapasset. Derfor anbefaler vi en forkortelse, der også giver tid til, at man kan få booket et 3. stik, efter man er blevet inviteret, siger vicedirektør Helene Probst.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at et 3. stik giver en bedre beskyttelse mod både infektion og mod alvorlig sygdom, indlæggelse og død – også mod Omikron, selv om effekten i forhold til at beskytte mod smitte formentligt kun er kortvarig. Det er endnu ikke fastsat, hvornår coronapasset udløber efter 3. stik. Det vil blive vurderet, når der er yderligere viden.

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at man kan få sit coronapas tilbage 11 dage efter tidligere infektion, så det svarer til kravene i det øvrige EU. Tidligere skulle man vente 14 dage. Sundhedsstyrelsen vil løbende forholde sig til den nye viden i relation til Omikron og vil blandt andet på baggrund heraf vurdere, om de ovenstående anbefalinger bør opdateres.