Studiepladser i Randers under pres: Behov for reform af professionsuddannelserne!

5. juli 2024
Studiepladser i Randers under pres: Behov for reform af professionsuddannelserne!

En akut situation

Randers står overfor store udfordringer i forhold til at tiltrække ansøgere til sine professionsuddannelser. Ifølge VIA University College er antallet af ansøgninger faldet på landsplan, og det påvirker også uddannelserne i Randers. Der er brug for en hurtig reform, der kan gøre disse uddannelser mere attraktive for de unge og dermed imødekomme arbejdsmarkedets behov.

Harald Mikkelsen, rektor ved VIA University College, understreger, at “samfundet har brug for langt flere ansøgere, hvis uddannelserne skal matche arbejdsmarkedets behov for kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.” Den nuværende situation er alarmerende, da søgningen til de fire store uddannelser på velfærdsområdet på landsplan er faldet med 33 procent fra 2016 til 2023.

Nyheder fra Randers
I Randers åbner VIA til august dørene for deres nye bygningskonstruktøruddannelse. Med 34 førsteprioritetsansøgere ser uddannelsen ud til at komme godt fra start. “Det er virkelig positivt, for der er stor efterspørgsel efter bygningskonstruktører blandt andet i forbindelse med den grønne omstilling,” siger Lotte Møller Larsen, uddannelsesdekan for byggeriuddannelserne ved VIA University College.

Men ikke alle uddannelser i Randers klarer sig lige godt. Antallet af førsteprioritetsansøgere til sygeplejerskeuddannelsen er faldet, hvilket bekymrer Maria Dyhrberg Rasmussen, uddannelsesdekan for sygeplejerskeuddannelsen hos VIA University College. “Vi håber på at kunne fylde studiepladserne på Sygeplejerskeuddannelsen i Randers op gennem et stort efteroptag,” udtaler hun.

Sammenligning med resten af landet
Selvom der er visse fremskridt i Randers, er tendensen på landsplan ikke opmuntrende. Samlet set har VIA modtaget færre førsteprioritetsansøgninger end sidste år, og særligt professionsuddannelserne lider under manglen på ansøgere. “Hvis vi ikke får professionsuddannede nok, kan det på sigt føre til en undergang af det danske velfærdssamfund, som vi kender det i dag,” advarer Harald Mikkelsen.

Fremtiden kræver handling nu
For at vende udviklingen og gøre professionsuddannelserne mere attraktive, efterlyser Harald Mikkelsen en række tiltag i en kommende reform. Disse inkluderer flere undervisningstimer på små hold, mere praksisrettet undervisning, og bedre praktikforløb. Han påpeger, at det også er vigtigt at styrke videreuddannelsesmulighederne for professionsuddannede.

Randers har potentialet til at blive et knudepunkt for uddannelse, men det kræver handling nu. “Vi håber, at regeringen meget snart er klar til at præsentere den bebudede reform af professionsuddannelserne,” slutter Harald Mikkelsen.

Fakta om VIA’s tiltag
For at tiltrække flere studerende har VIA University College iværksat flere initiativer, herunder en ny softwareingeniøruddannelse i Viborg og en landsdækkende bandagistuddannelse i Horsens. Derudover styrkes det faglige og sociale studiemiljø på alle campusser.

Læs mere om ansøgertallene og VIA’s indsatser her.