Stor mulighed for støtte til energifællesskaber: Puljen genåbner snart!

7. juli 2024
Stor mulighed for støtte til energifællesskaber: Puljen genåbner snart!

Tilskud til energifællesskaber åbner snart: Ansøg fra 12. august 2024!

Fra den 12. august 2024 bliver det igen muligt at søge om tilskud fra puljen til lokale energifællesskaber og klimainitiativer. I år er der 4,4 mio. kr. til rådighed. Gå ikke glip af chancen for at få støtte til dit projekt!

Fra den 12. august 2024 kan energifællesskaber og andre lokale initiativer igen søge om økonomisk støtte fra Energistyrelsen. Puljen til energifællesskaber indeholder i alt 4,4 mio. kr. i 2024, hvilket giver en stor mulighed for at realisere grønne projekter i lokalsamfundet.

Energistyrelsen afholder et virtuelt informationsmøde den 6. august 2024, hvor interesserede kan få mere at vide om ansøgningsprocessen og kravene. Mødet er en oplagt mulighed for at få afklaret eventuelle spørgsmål inden ansøgningsfristen.

Justerede retningslinjer og udvidet vejledning
Bekendtgørelsen om tilskudspuljen er blevet justeret, og vejledningen til ansøgningen er blevet udvidet på flere områder. For større projekter er der bl.a. udarbejdet skabeloner for budget og regnskab, og pointskalaen for rangering af projekter er justeret.

Hvad er et energifællesskab?
Energifællesskaber dækker over borgerenergifællesskaber og VE-fællesskaber. Disse fællesskaber kan arbejde med alt fra forbrug og produktion til lagring og levering af energi. Eksempler på sådanne projekter inkluderer fleksibelt forbrug af solcelleenergi, lokale vindmøller, varmepumper eller lagring af egenproduceret strøm i batterier. Disse initiativer kan give både miljømæssige og økonomiske fordele for lokalsamfundet.

Hvilke projekter kan få tilskud?
Der kan søges tilskud til to typer projekter:

Informationsprojekter: Disse projekter spreder viden om vedvarende energiløsninger i lokalsamfundet. Eksempelvis kan man søge om midler til kampagner, der informerer om etablering af vedvarende energisystemer samt de juridiske, økonomiske og tekniske krav.

Større projekter: Disse projekter skal involvere mindst ét energifællesskab og kan søge støtte til planlægning, etablering og organisering af energiprojekter. Projekterne kan eksempelvis udvikle løsninger i samarbejde med kommuner eller energiforsyningsselskaber, så borgere og virksomheder kan producere og dele vedvarende energi på en smart måde.

Puljen i 2024: 4,4 millioner kroner
I 2024 er der afsat 1,4 mio. kr. til informationsprojekter og 3,0 mio. kr. til større projekter. Informationsprojekter kan søge om beløb mellem 10.000 kr. og 200.000 kr., mens større projekter kan søge om beløb mellem 20.000 kr. og 750.000 kr.

Hvem kan søge?
En projektadministrator, defineret som en virksomhed med CVR-nummer, søger tilskud på vegne af en projektorganisation. Denne organisation kan inkludere aktører som kommuner, foreninger, NGO’er, universiteter eller virksomheder. For større projekter er det nødvendigt, at projektorganisationen inkluderer mindst ét etableret energifællesskab eller en gruppe, der planlægger at etablere et sådant fællesskab.

Sådan søger du
Ansøgninger skal indsendes digitalt via en ansøgningsportal, som findes på Statens-tilskudspuljer.dk og Energistyrelsens hjemmeside. Energistyrelsen stiller også skabeloner til rådighed, der skal bruges ved ansøgning.

Deltag i webinar om puljen
Energistyrelsen afholder et webinar den 6. august 2024 fra kl. 14:00-15:30. Formålet er at give et indblik i ansøgningsprocessen og de særlige forhold, der skal overvejes. Tilmelding sker ved at sende en e-mail til efs@ens.dk senest den 5. august 2024 kl. 10:00.

Kontaktinformation:

– Fuldmægtig Gitte Morsund, tlf: 33 92 74 81, e-mail: gtmd@ens.dk

– Chefkonsulent Meranjani Uthayasanger, tlf: 33 92 79 04, e-mail: meu@ens.dk