Socialpædagoger og håndværkere lider mest: Ny analyse afslører nedslidning blandt jobgrupper

6. juli 2024
Socialpædagoger og håndværkere lider mest: Ny analyse afslører nedslidning blandt jobgrupper

Mange danskere føler sig nedslidte på jobbet se hvilke jobgrupper der er hårdest ramt

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har netop offentliggjort en ny analyse, der giver et indblik i, hvilke jobgrupper der føler sig mest fysisk og psykisk nedslidte. Analysen viser, at socialpædagoger er mest psykisk nedslidte, mens tømrere og snedkere topper listen over fysisk nedslidte.

De mest nedslidte jobgrupper
Kroppen er træt, og hovedet føles tungt. Kender du følelsen? Det gør mange danskere ifølge en ny analyse fra NFA, der har set på nedslidningen blandt medarbejdere over 50 år.

I analysen svarer 25 procent af tømrere og snedkere, at de i høj eller meget høj grad føler sig fysisk nedslidte. På den anden side af spektret er socialpædagoger, hvor 14 procent føler sig psykisk nedslidte.

Lars L. Andersen, professor på NFA, forklarer betydningen af disse tal: “Debatten om nedslidning har fyldt meget i Danmark, men der er indtil nu ikke blevet sat tal på, hvor mange af de beskæftigede der føler sig nedslidte. Derfor er det interessant at se på de forskellige jobgrupper og deres egen oplevelse af nedslidning.”

Hvad siger tallene?
Undersøgelsen, som en del af projektet SeniorArbejdsLiv, har indsamlet data fra 13.227 medarbejdere over 50 år. Respondenterne blev spurgt om deres følelse af fysisk og psykisk nedslidning, og analysen inkluderer jobgrupper med mindst 50 besvarelser. Tallene er derfor repræsentative, men omfatter ikke alle jobgrupper i Danmark.

Tallene viser en tydelig forskel mellem fysisk og psykisk nedslidning:

25% af tømrere og snedkere føler sig fysisk nedslidte.
14% af socialpædagoger føler sig psykisk nedslidte.

Fremtidens arbejdsmiljø
Formålet med projektet SeniorArbejdsLiv er at undersøge, hvordan seniorer kan blive længere på arbejdsmarkedet. Det kræver blandt andet en indsats for bedre arbejdsmiljø og større fleksibilitet.

Lars L. Andersen understreger: “SeniorArbejdsLiv giver os viden, som kan bruges nu og i fremtiden til at skabe et sundt og sikkert arbejdsliv, der også omfatter slutningen af arbejdslivet. Jobgruppetallene her kaster mere lys over, hvor der er særligt mange medarbejdere, der føler sig fysisk og psykisk nedslidt.”

Analysen fremhæver også vigtigheden af øget fleksibilitet, bedre økonomi og et sundt arbejdsmiljø for at kunne beholde seniorerne på arbejdsmarkedet længere. Arbejdspladserne kan blandt andet tilpasse kravene gennem bedre organisering og brug af tekniske hjælpemidler.

Undersøgelsen fra NFA og SeniorArbejdsLiv viser tydeligt, hvilke jobgrupper der føler sig mest nedslidte, og peger på behovet for forbedringer i arbejdsmiljøet. Lars L. Andersen afslutter: “Det er vigtig viden i debatten om, hvordan vi sikrer et godt arbejdsmiljø for de kommende generationer, der skal være længere på arbejdsmarkedet.”

For mere information om arbejdsmiljøet blandt seniorer, besøg NFA’s hjemmeside eller projektsiden SeniorArbejdsLiv.