Snart er der høje knæløft og glædesspring for kreaturerne i Toldbodgade

30. april 2024
Snart er der høje knæløft og glædesspring for kreaturerne i Toldbodgade

I år bliver det torsdag den 2. maj kl. 16.30 at Randers Naturpleje- og Kogræsserforening sætter deres økologiske kreaturer på græs på det kommunale areal lige før Boldsen på modsatte side af Toldbodgade.

Har du lyst til at være med til at udføre naturpleje, passe kreaturer, få økologisk naturplejekød af høj kvalitet, god dyrevelfærd, så er muligheden her. Alle er velkommen til at høre mere om idèen og stille spørgsmål. Nogle af os har 18 års erfaringer. Vi har meget fokus på naturplejen, og at dyrevelfærden skal være optimal i alt, hvad foreningen står for. Vi plejer et grønt kommunalt areal via afgræsning med kvæg.

Vi har en sø, som varierer i størrelse efter årstiden og Rismøllebækken følger langs arealet. Kreaturerne tilses hver dag på skift af medlemmerne, om der er strøm på hegnet, vandet er ok, og om de har det godt. De får hver en kop koslik, kraftfoder for at få en god kontakt til dem.

Medlemmerne har mulighed for at købe noget godt velhængt oksekød 1/8 eller 1/4 kødandel. 1/8 er ca. 20 kg. Man kan også være medlem uden at købe kød, men bare tilse dyrene eller at være støttemedlem. Vi får slagtet i oktober måned og kødet hænger i 18 dage på køl. Slagteren finparterer kødet og fordeler det i poser med en seddel, så det er meget let at få i fryseren.

Kreaturerne er ikke en belastning for klimaet, da de udfører en vigtig naturpleje ved at afgræsse et grønt areal, som ellers ville ende i krat og senere i skov. De bevarer engarealet med dens plante-, dyre- og fugleliv. Biodiversiteten er øget med flere vilde planter, f.eks. er landsvalen kommet tilbage, da kokagerne og de vilde blomster har givet flere insekter. Vi har bl.a. haft besøg af viben, nattergalen, landsvaler, musvåger, røde glenter, fasaner, isfugle, harer og råvildt. Hejren oplever vi tit ved bækken. Hvert år har vi haft ynglende par af grøn rørhøne eller gråænder. Meget livsbekræftende at følge ællingerne i søen. Vores dyr har mulighed for at gå i læ for solen om sommeren under nogle birketræer.

Land og by mødes i foreningen. Vi føler os lidt som kvægbønder i byen. Børn, børnebørn og os voksne får et tættere forhold til vores dyr og naturen. Vi har et godt samarbejde med Randers Kommune, vores landmand og Byøkologisk Forum. Byøkologisk Forum satte foreningen i gang og har erfaringer siden 2006. Alle er meget velkommen, når kreaturerne kommer på græs og være med til at tilse dem. Det giver mange glæder og gode oplevelser for alle aldre