Annonce
Del på Facebook   Print siden

Slotspladsen skal forskønnes

Randers
Fredag 10. juni 2022 kl. 15:00

Slotspladsen skal forskønnes
Foto: Randers Kommune


Af Carina Kondrup

Slotspladsen skal forskønnes

På et udvalgsmøde i Erhvervs- og planudvalget, har udvalget godkendt en indstilling fra forvaltning om omdannelse af slotspladsen.

Sagsfremstilling

Omdannelse af Slotspladsen er et projekt afledt af den strategiske midtbyplan. Slotspladsen, der er placeret centralt i Randers, skal udvikles til en mere attraktiv plads, der indbyder til ophold, ligesom pladsens funktions som bindeled mellem Østervold og strøget skal forbedres. Pladsen skal fremstå mere som en helhed. I dialog med Vandmiljø Randers er håndtering af overfladevand integreret i omdannelsen.

Projektet med forskønnelse af Slotspladsen blev startet op efter en politisk prioritering af byrumsprojekter i udviklingsudvalget foråret 2021.

Projektudviklingen har været forholdsvis langstrakt med en del tilretning undervejs for at respektere Per Nebles værk ”Et Randerspil”. Der har bl.a. været dialog med Randers Kommunes Kunstfond og kunstværkets rettighedsindehaver. Dialogerne har banet vejen for et tilpasset skitseforslag, som forelægges Kunstfonden den 9. juni 2022 kl. 8-9, se bilag 1. I umiddelbar forlængelse af dette møde eftersendes Kunstfondens udtalelse som bilag 2 til denne sag.

Det tilrettede forslag bearbejder belægningen og skaber mere liv og spil i fladen. Der er lagt op til at bed, bænkmøbel og mur i pladsens nordlige ende gentænkes og revitaliseres. Pladsens nuværende inventar gennemgås og udskiftes til noget med et nyere og tilpasset formsprog. Projektet undersøger i øvrigt om lys kan indtænkes og løfte fortællingen om kunstværket.

Skitseprojektet er designet til også at håndtere overfladevand. Denne klimatilpasning er udarbejdet i tæt dialog med Vandmiljø Randers, således der kan opnås synergieffekter. Overfladevandet håndteres i en lille rende perifert på pladsen, hvor der tages højde for tilgængelighed og gode krydsningsmuligheder for bl.a. gående trafik. Tilsvarende har der været en konstruktiv dialog med ejeren af Slotscentret.

Såfremt skitseprojektet godkendes af Kunstfonden og erhvervs- og planudvalget projekteres projektet umiddelbart efter sommerferien med henblik på etablering ultimo 2022.

Grundet kunstværkets bindinger har der ikke været den store inddragelse af de omkringliggende aktører hidtil, da handlerummet for disse reelt var begrænset. Disse vil i stedet blive involveret i forlængelse af behandlingen i henholdsvis Kunstfonden og erhvervs- og planudvalget, således udviklingen fra skitseprojekt til projektering kan påvirkes efter deres ideer og ønsker.

Økonomi

Projektets økonomi afholdes indenfor økonomien til implementering af midtbystrategien i forlængelse af de politiske prioriteringer af projekterne fra 2021.

Bilag

Bilag_1 visiondiagram
Referat af møde 9 juni 2022
<strong>orientering om beslutning vedr skitseoplæg for Slotspladsen og Nebles kunstværk© Copyright 2023 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Randers

Søndagens strømpris
Søndagens strømpris
Randers
Julehistorier er ikke kun for børn - oplæsning mandag
Julehistorier er ikke kun for børn - oplæsning mandag
Randers
Jul med færre levende lys, men med masser af røgalarmer
Jul med færre levende lys, men med masser af røgalarmer
Randers
Julehjælp Dansk Folkehjælp Djurs-Randers Afdeling: Antal ansøgere slår igen rekord
Julehjælp Dansk Folkehjælp Djurs-Randers Afdeling: Antal ansøgere slår igen rekord
Randers
Randers Politiorkester er klar med den traditionsrige julekoncert i morgen
Randers Politiorkester er klar med den traditionsrige julekoncert i morgen
Randers
Løse hunde bider hjorte over hele landet
Løse hunde bider hjorte over hele landet
Randers
Efteruddannelse der giver mening hos Tradium
Efteruddannelse der giver mening hos Tradium
Randers
Kulturhusets forhal åbnede 1. december 2023
Kulturhusets forhal åbnede 1. december 2023
Randers
30 procent af dit indkøb er statsafgifter
30 procent af dit indkøb er statsafgifter
Randers
Ekspert guider: 5 råd til at undgå en stresset juletid
Ekspert guider: 5 råd til at undgå en stresset juletid
Randers
Tilbudsaviser og magasiner m.m:
Regionale nyheder