Annonce
Del på Facebook   Print siden

Skolevægring i Randers Kommune

Debat
Mandag 9. maj 2022 kl. 10:30

Skolevægring i Randers Kommune
Velfærdslisten, Østbroen, Beboerlisten, SF og Enhedslisten ønsker skolevægring behandlet i udvalgene, samt i Byrådet


Af Pernille Heibøll Sørensen (Velfærdslisten), Frida Valbjørn Christensen (Enhedslisten), Rosa Lykke Yde (SF), Christina Kjærsgaard (Østbroen), Bjarne Overmark (Beboerlisten)

Debatindlæg: Skolevægring i Randers Kommune

Skolevægring er en af de helt store udfordringer på skoleområdet. I Randers Kommune har man ikke noget overblik over, hvor mange børn, der egentlig er ramt.

Derfor stiller Bjarne Overmark (Beboerlisten), Frida Valbjørn Christensen (Enhedslisten), Rosa Lykke Yde (Socialistisk Folkeparti), Christina Kjærsgaard på vegne af Østbroen og Pernille Heibøll Sørensen (Velfærdslisten) følgende forslag i Børn & Familieudvalget, Skole & Uddannelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget samt på det efterfølgende byrådsmøde:

1. At forvaltningerne under Børn & familieudvalget, Skole & Uddannelse samt Beskæftigelsesudvalget i et samarbejde udarbejder et bud på, hvordan man kan lave et koordinerende organ, der kan give et samlet overblik over de forskellige tilbud, når en elev er ramt af skolevægring, således at den enkelte skole kan målrette indsatsen mod den enkelte elev ud fra et fælles kommunalt udgangspunkt.

2. At der laves klare retningslinjer for registrering af fravær som følger lovgivningens krav om registrerings og indberetningspligt - og at dette kommunikeres tydeligt og klart ud til skolerne.

3. At der indkaldes til et temamøde om fraværsindsatser for hele byrådet.

Christina Kjærsgaard, Østbroen, udtaler:

“Det er godt for børn at gå i skole!

Skolefravær og skolevægring kan derfor være det første tegn på manglende trivsel i grundskolen.

Årsagerne til barnets fravær kan skyldes forskellige faktorer. Det kan være knyttet til læringsmiljøet i skolen, relationerne til kammeraterne, forhold i hjemmet og barnet eller den unge selv.

Jeg mener, at der i Randers Kommune er behov for en sammenhængende indsats på tværs af socialområdet, PPR og ikke mindst skoleområdet.

Jeg mener, at der skal iværksættes en øget generel systematik registrering og opfølgning af fravær, med et særligt fokus på det bekymrende fravær, hvor der politisk afsættes midler til denne indsats.”


Når en elev rammes af skolevægring har det store konsekvenser for både elevens og familiens trivsel. I Randers kommune har vi meget lidt overblik over problemets omfang, men vi ved at manglende skolegang og dårlig trivsel trækker spor ind i voksenlivet, først i mødet med ungdomsuddannelserne og dernæst med forringede beskæftigelsesmuligheder som konsekvens.

Vi ønsker med dette forslag at sætte fokus på problemet samt igangsætte brugbare tiltag. Først og fremmest med det formål at få eleven i trivsel, og dernæst som et forebyggende tiltag på barnets videre færd i livet. Vi ved, at der er en sammenhæng mellem de elever, der ikke får 2 i dansk og matematik og skolefravær. Vi ved også, at desto højere fravær en kommune har, desto højere er privatskolefrekvensen.

Der er altså mange parametre i spil, og derfor ønsker vi, at samarbejdet omkring dette skal foregå på tværs af forvaltninger, således at der bliver en rød tråd i arbejdet med skolevægring.

Bjarne Overmark, Beboerlisten, udtaler:

“Randers Kommune har - ligesom andre kommuner - et betydeligt problem med børn og unge, som har et stort fravær fra Folkeskolen.

Typisk har disse børn store personlige vanskeligheder og de oplever, at skolen ikke passer til dem.

Det er vigtigt at det lokale skolevæsen indrettes, så det er attraktivt for alle børn og unge at komme i skole hver dag - også af hensyn til muligheden for at opfylde betingelserne for at komme på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen.

Forhåbentlig bliver det muligt sammen med den nye fungerende Børn og Skoledirektør, Jesper Kaas Schmidt, at sætte fokus på problemstillingen. ”


“For Enhedslisten er det vigtigt, at vi har et skolevæsen, hvor alle kan få den støtte og hjælp de har behov for i passende tilbud. Antallet af skolevægrende børn i Randers Kommune er et udtryk for, at vi har en gruppe der ikke trives. Derfor mener Enhedslisten, at det er en god idé at der oprettes et fælles organ, der kan arbejde med dette”, siger Enhedslistens Frida Valbjørn Christensen.

Der findes forskellige former for fravær. Pletvis fravær, hvor eleven har tilfældigt fravær, som umiddelbart ikke bunder i en decideret skolevægring. Dette fravær kan belyses relativt enkelt ved, at de enkelte skoler har et fraværsteam, som følger op på dagsfravær samme dag, som ikke umiddelbart kan forklares sygdom eller andet.

Det kræver, at den enkelte skole tildeles de nødvendige ressourcer til opgaven. På nogle skoler får 1-2 pædagoger eller lærere timer til opgaven hver dag. Det bør udbredes på alle skoler, således at proceduren er ens på alle skoler. Desuden skal skolerne have helt klare retningslinjer for registrering af lovligt/ulovligt fravær.

Derudover skal skolerne vide præcist, hvilket indberetningspraksis, der forventes. Denne praksis skal naturligvis overholdes af skolerne. Registreringen af fravær skal helt grundlæggende ses som en hjælp til de enkelte skoler og helt konkret som en hjælp til det enkelte barn. Det vil være oplagt at bruge de erfaringer, som nogle skoler allerede har med fraværsregistrering og på den måde videregive erfaringer og lære af hinanden.

Løsningen ligger i samarbejde på tværs - ikke i en konkurrence mellem skolerne om, hvem der kan levere det laveste fravær. Desuden er det helt afgørende for overblikket, at der fortsat registreres fravær, når der er tale om skolevægring - og så selvom der foreligger en aftale om timetalsreduktion.

“Ligegyldig hvor i Randers Kommune man går i skole, skal vores indsats overfor børn med skolevægring være af samme høje kvalitet. Det må ikke være det tilfældige postnummer der er afgørende. At få den rigtige hjælp til at komme i skole, også når det er svært, skal gælde alle børn i kommunen. ” Siger Byrådsmedlem for SF Rosa Lykke Yde.

En anden form for fravær er systematisk langtidsfravær, altså skolevægring. En situation, hvor eleven af den ene eller den anden årsag ikke ser sig i stand til at komme i skole.

Pernille Heibøll Sørensen, Velfærdslisten udtaler:

“Når en elev rammes af skolevægring har det store konsekvenser for hele familien. Det efterlader en tilstand af sorg og bekymring hos forældrene til barnet, og det giver også store arbejdsmæssige udfordringer for forældrene. For hver dag der går, bliver vejen tilbage til skole længere. Derfor skal vi have en fælles indsats på området og det skal være så hurtigt som muligt”.

Vi foreslår derfor, at forvaltningerne under Børn & familieudvalget, Skole & Uddannelse samt Beskæftigelsesudvalget i et samarbejde udarbejder et bud på, hvordan man kan lave et koordinerende organ, der kan give et samlet overblik over de forskellige tilbud, når en elev er ramt af skolevægring, således at den enkelte skole kan målrette indsatsen mod den enkelte elev ud fra et fælles kommunalt udgangspunkt.

Et organ, som skolerne kan henvende sig til med ganske kort varsel, da vi ved at hver dag tæller, når man er ramt af skolevægring. Det koordinerende organ vil samtidigt kunne rådgive både skole og familie samt hjælpe med at guide familien videre til anden støtte, hvis det skulle være påkrævet. Det vil her være oplagt at inddrage PPR, både psykologer og fremskudte rådgivere. PPR har gode erfaringer og de rette kompetencer til at arbejde med netop denne problemstilling.

Det kan også være en oplagt mulighed for at PPR kan komme ud og arbejde langt mere på skolerne - lidt som man havde skolepsykologer tidligere. Hele formålet er at skabe en helhedsorienteres indsats, som tager højde for hele barnet/familien.

Med forslag 1 og 2 kan man sikre en mere standardiseret proces, hvor det ikke er den enkelte skoleleders indsigt i de forskellige tilbud, der bliver afgørende for den støtte eleven får. Dermed sikrer vi langt bedre, at alle elever mødes af samme muligheder for støtte uanset hvilken skole eleven går på i Randers Kommune, og det vil i øvrigt have den positive effekt, at det kan være med til at skabe overblik over omfanget af skolevægring i kommunen.

Hvis vi for alvor ønsker at gribe fat om fraværsudfordringerne i Randers kommune skal de enkelte tilbuds økonomiske omkostning afholdes centralt, så det ikke er skolens økonomi, der afgør tilbuddet til eleven.

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Kommentar:
 
Navn:
 
Indtast
bogstaverne:
ÆØÅ
  - dette er for at undgå spam.

© Copyright 2023 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Debat

Læserbrev: Undersøgelse af kapacitet på hovedvej i Dronningborg
Læserbrev: Undersøgelse af kapacitet på hovedvej i Dronningborg
Debat
Læserbrev: Flodbyen Randers uden flod!
Læserbrev: Flodbyen Randers uden flod!
Debat
Læserbrev: Er fornuften væk omkring Ringboulevarden?
Læserbrev: Er fornuften væk omkring Ringboulevarden?
Debat
Politik: Partidisciplin eller sund fornuft?
Politik: Partidisciplin eller sund fornuft?
Debat
Læserbrev: Ligestilling for et års CO2
Læserbrev: Ligestilling for et års CO2
Debat
Læserbrev: Venstre lancerer en sundhedsplan for fremtiden
Læserbrev: Venstre lancerer en sundhedsplan for fremtiden
Debat
Læserbrev: Dansk landbrug kan og vil
Læserbrev: Dansk landbrug kan og vil
Debat
Debat: Vejafgiften for tung transport risikerer at ramme landdistrikterne hårdt
Debat: Vejafgiften for tung transport risikerer at ramme landdistrikterne hårdt
Debat
Debat: Velfærdslisten stiller ændringsforslag for at sikre lokalsamfunds indflydelse
Debat: Velfærdslisten stiller ændringsforslag for at sikre lokalsamfunds indflydelse
Debat
Læserbrev: SF: Eksperimentet med Ringboulevarden bliver uden os
Læserbrev: SF: Eksperimentet med Ringboulevarden bliver uden os
Debat
Tilbudsaviser og magasiner m.m:


Regionale nyheder