SF: PFOS fra Korsørsagen sendt til Nordic Waste

27. januar 2024
SF: PFOS fra Korsørsagen sendt til Nordic Waste

Randers Kommune arbejder i disse dage og uger indædt for at bremse den alvorlig miljøkatastrofe, der truer på Nordic Waste.

Jordskedet betyder, at op mod flere millioner tons jord er i bevægelse. Et af de store spørgsmål er forureningsgraden af den jord, der skrider.
I august 2021 fik en række borgere i Korsør konstateret alt for høje koncentrationer af det farlige evighedskemikalie PFOS i deres blod. Fælles for dem alle var, at de har spist kød fra kvæg, der har græsset på et område, der var forurenet med det sundhedsskadelige stof.
I april 2021 i forbindelse med oprydningen efter PFOS-skandalen i Korsør, ved brandskolen, er 21,96 ton meget PFOS-holdige slam kørt til Nordic Waste. Randers kommune var tilsyneladende indforstået med bortskaffelsen og det blev aftalt at sedimentet blev kategoriseret som klapmateriale indeholdende farlige stoffer.

Den 18. oktober 2021 fremgik det i pressen, at den tidligere ejer af Nordic Waste drømte om i fremtiden at kunne rense PFAS forurenet jord. Alligevel har virksomheden allerede tilbage i april 2021 modtaget PFOS holdigt slam.

Disse nye oplysninger vækker stor bekymring hos byrådsmedlem i Randers Kommune, Rosa Lykke yde (SF):
Jeg er dybt bekymret over, at slam fyldt med PFOS, er kørt til Nordic Waste. Det kan være en helt ny drejning i en sag, som i forvejen er katastrofal. siger hun.

På baggrund af bekymringen har Rosa Lykke Yde stillet en række spørgsmål til forvaltningen i Randers Kommune om sagen.

Hvorledes har Nordic Waste håndteret PFOS/PFAS holdig jord/slam?

Når Randers Kommune måler forureningensgraden jordbundsprøver, hvilke stoffer måler man for? Vil prøverne vise hvis der er PFAS/PFOS?

Måler Randers Kommune for stofferne i spildevandet?

Er Randers Kommune bekendt med andre leverandører af PFOS/PFAS-holdig jord eller slam, som er behandlet eller modtaget på Nordic Waste?

Mine alarmklokker bimler og bamler. Vi skal for alt i verden undgå farlige at stoffer kommer ud i miljøet, både i og omkring Ølst. Men vi skal så sandelig,også passe på hvilken jord, der bliver transporteret rundt i hele landet. siger Rosa Lykke Yde