SF: Finansloven tager vigtigt skridt for Randers fjord og Horsens fjord

30. november 2023
SF: Finansloven tager vigtigt skridt for Randers fjord og Horsens fjord

SF har kæmpet for de 400 millioner, som netop er afsat på årets finanslov til en indsats mod iltsvind i vores have og fjorde. Men indsatsen er kun med til at begrænse ulykken. Der skal mere til for at genoprette vores havmiljø.

– Vores fjorde og have gisper efter vejret. De har brug for et pusterum, og det giver vi dem nu. Men der skal en massivt større indsats til for at genoprette havmiljøet og få livet tilbage, siger Charlotte Broman Mølbæk, valgt for SF i Østjylland

Havplanen er netop sendt i høring og det vil SF samle op på, når høringssvarene er kommet til foråret. Også forhandlinger om vandrammedirektivet åbner muligheder for at få de nødvendige initiativer sat i værk.

– Der skal meget mere til for at få livet tilbage under havoverfladen. Vi skal lave flere stenrev og genoprette naturen i vores ådale. Og vi skal sætte en stopper for bundtrawl. Det vil vi gå videre med, siger Charlotte Broman Mølbæk, valgt for SF i Østjylland

Der har været et historisk stort iltsvind i Randers fjord, Horsens fjord og mange andre danske fjorde over sommeren.

– Pilen peger på landbruget, når vi skal sige, hvor kvælstofudledningen kommer fra. Det er vi nødt til at handle på, og der skal mere til end 400 millioner på årets finanslov, siger Charlotte Broman Mølbæk, valgt for SF i Østjylland

Nu afsætter partierne bag finansloven for 2024 en akutpakke til vandmiljøet, som skal sørge for, at tilstanden i fjordene forberedes. Det har særligt været vigtigt for SF, at der kom mere hjælp til fjordene.

– Vi vil have fjorde, hvor der er liv, hvor du kan fange en fladfisk, hvor der vokser ålegræs, og hvor vi får reduceret iltsvind. Det må vi bare erkende ikke sker af sig selv, og så må vi tage de nødvendige initiativer for at redde fjorden, siger Charlotte Broman Mølbæk, valgt for SF i Østjylland