SF: Akutpakke til havmiljøet skal give Horsens fjord og Randers fjord kunstigt åndedræt

27. oktober 2023
SF: Akutpakke til havmiljøet skal give Horsens fjord og Randers fjord kunstigt åndedræt

SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet går nu sammen om at råbe regeringen op. For med havbunde, hvor fisk er en sjælden gæst, er der alvorligt brug for en akutpakke, som skal pumpe liv i vores fjorde og indre farvande igen.

– Både Randers fjord og Horsens fjord gisper efter vejret. Det er dybt alvorligt og der er akut behov for førstehjælp. Derfor skal vi reducere kvælstofudledningen fra land, og det haster voldsomt, siger Charlotte Broman Mølbæk, medlem af Folketinget for SF i Østjylland.

SF og de øvrige grønne partier er klar med en lang række initiativer, og vil blandt andet sættes et bindende mål om, at den årlige kvælstofudledning til vandmiljøet højst må være 38.000 ton i 2027. Partierne vil også have fart på udtagning af lavbundsjorde, som ikke bare belaster klimaet, men i høj grad også vores vandmiljø.

– Havbunden er vores vilde ødemark, og vi har hårdt brug for det, vi ikke kan se under bølgerne. Derfor må regeringen lytte og sætte en resolut bremse i den massive forurening med kvælstof, som landbruget udsætter vores vandmiljø for, siger Sofie Lippert, SFs medlem af Folketinget i Østjylland.

SF og de øvrige grønne partier foreslår blandt andet følgende:

1. Begræns udledningen af kvælstof. Der skal sættes et bindene mål om, at den årlige kvælstofudledning til vandmiljøet højst må være 38.000 ton i 2027.

2. Indfør et forbud mod at sprøjte og gødske i zone omkring alle åbne vandløb, større søer og tilsvarende for kystområder, samt afsætte midler til etablering af krat, skov og minivådområder i randzonerne.

3. Indfør en klimaafgift på alle lavbundsjorde med effekt allerede fra 2025. Lavbundsjorderne står for en betydelig del af kvælstofudledningerne ud over hele 10 pct. af de samlede danske drivhusgasudledninger.

4. Iværksæt et massivt opkøbsprogram hvor myndighederne får ekspropriationsbeføjelser til at udtage de allermest kritiske landbrugsjorde i områder tæt på vandmiljøet, hvor udledninger af nærringstoffer har stor påvirkning og udtagning den største effekt, herunder områder der ligger op til lukkede fjordsystemer, ådale mv.

5. Styrk og effektiviser udtagningsindsatsen af lavbundsjorde ved at tilføre flere ressourcer til sagsbehandlingen i Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen.