Annonce
Del på Facebook   Print siden

Sammen i naturen

Danmarkidag
Torsdag 9. december 2021 kl. 08:00

Sammen i naturen
Foto: Friluftsrådet


Af Carina Kondrup

Sammen i naturen

Puljens formål er at skabe trivsel gennem organiserede fællesskaber i naturen.

Hvilke projekter kan få tilskud?
Puljen støtter projekter, hvor foreninger eller andre lokale aktører skaber lokale, organiserede tilbud om friluftsaktiviteter i et fællesskab med andre.

Der skal enten være tale om aktiviteter, der er nye for den ansøgende organisation, eller projekter som inviterer nye målgrupper ind i fællesskabet omkring friluftsaktiviteter. Enkeltstående aktiviteter og events støttes ikke.

Det kan f.eks. være forløb med naturterapi for socialt udsatte og psykisk sårbare grupper, opstart af vinterbaderklub med sauna, oprettelse af gåhold for teenagepiger, etablering af fælles nyttehave i landsbyen, opstart af klub med friluftsaktiviteter for studerende, selvhjælpsgrupper i naturen mv.

Det prioriteres generelt at støtte lokale initiativer, der udføres i samarbejde mellem flere aktører, eller initiativer, som er forankret i frivillige foreninger.

Få gode råd til din ansøgning
Kontakt: tilskud@friluftsraadet.dk eller telefon 33 79 00 79 (tast 2).

Hvem kan få tilskud?
Alle kan søge om tilskud.

Projekter, som er forankret hos myndigheder eller i centrale forvaltningsenheder i stat, region eller kommune, støttes ikke.

Hvor meget kan man søge?
Der er i alt afsat 2,5 millioner kroner i puljen. Der kan søges om tilskud på mellem 20.000 og 100.000 kroner.

For tilskud til og med 50.000 kroner er der ikke krav om medfinansiering, men det kan være en fordel.

For tilskud over 50.000 kroner er der krav om medfinansiering på minimum 30 procent.

Hvad lægges der vægt på?
Med henblik på prioritering af de indkomne ansøgninger foretages en samlet vurdering af den enkelte ansøgning, hvori følgende parametre indgår:

Styrket fællesskab og trivsel i naturen:
I hvor høj grad skaber projektet et nyt, lokalt tilbud om friluftsaktiviteter i naturen, hvor fokus er på fællesskab og trivsel?

Målgruppe og efterspørgsel:
I hvor høj grad er projektet målrettet nye målgrupper? Vil projektet være til gavn for en bred målgruppe? Rækker projektet ud over ansøgers egen kreds?

Samarbejde og forankring:
I hvor høj grad er der tale om et lokalt forankret samarbejde, hvor flere aktører indgår aktivt i planlægning og udførelse?

Frivilligt engagement:
I hvor høj grad er frivillige involveret i planlægning, etablering og efterfølgende drift af projektet?

Holdbarhed:
Har projektet en længerevarende effekt – også efter at det er gennemført? Hvordan sikres aktiviteternes fremtidige drift?

Finansiering:
Hvad er behovet for finansiering? Er der lagt en realistisk finansieringsplan?

Hvad kan der søges til?
Der kan eksempelvis søges om støtte til:

-udstyr, materialer og faciliteter, der understøtter aktiviteterne i naturen
-kompetenceudvikling af frivillige (kortere kurser)
-markedsføring og synliggørelse af tilbuddet over for målgruppen

Hvad støtter puljen ikke?

-Der gives ikke tilskud, hvis dette erstatter kommunale, regionale eller statslige forpligtelser
-Aktiviteter/udgifter, der betragtes som ansøgers almindelige drift
-Efteruddannelse af professionelt personale
-Projekter med et kommercielt sigte
-Personligt ejet udstyr
-Transportudgifter
-Enkeltstående aktiviteter og events
-Allerede etablerede, tilbagevendende arrangementer såsom sommerlejre
-Udgifter afholdt inden ansøgningstidspunktet
-Aktiviteter uden for Danmark
-Sportsanlæg, fitnessredskaber, konkurrenceidræt og almindelige udendørs legeredskaber såsom gynger, vipper og rutsjebaner.
-Derudover ydes ikke støtte til renovering og udskiftning af eksisterende faciliteter samt intern løn i den ansøgende organisation.

Hvordan søger man?

For at søge tilskud skal du udfylde ansøgningsskemaet.

Ansøgningsfristen er den 15. februar 2022 inden midnat.

Har du spørgsmål eller brug for vejledning til din ansøgning, er du velkommen til at kontakte os per mail eller telefon.

Der kan forventes svar 3-4 måneder efter ansøgningsfristen.

Hvis projektet får tilskud

Ansøgninger kan efter sagsbehandling enten godkendes til fuld bevilling, godkendes til delvis bevilling eller afslås.

En bevilling skal som udgangspunkt anvendes inden for tre år fra bevillingsdatoen. Eventuel forlængelse (til og med det femte år fra bevillingsdatoen) kan kun ske efter forudgående aftale med Friluftsrådet.

Udbetaling af tilskuddet vil normalt finde sted, når projektet er afsluttet, og alle udgifter er afholdt. I løbet af tilsagnsperioden kan der være mulighed for en delvis udbetaling på baggrund af dokumentation for afholdte udgifter.


© Copyright 2023 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Danmarkidag

5 områder it-kriminalitet vokser på
5 områder it-kriminalitet vokser på
Danmarkidag
Undgå uheld med løse hunde på stranden
Undgå uheld med løse hunde på stranden
Danmarkidag
Sådan gør du bilen efterårsklar
Sådan gør du bilen efterårsklar
Danmarkidag
Nu starter Fødevarestyrelsens kontrol af salg fra stalddøren
Nu starter Fødevarestyrelsens kontrol af salg fra stalddøren
Danmarkidag
To ud af tre danskere frygter cyberkriminalitet mere end indbrud i hjemmet
To ud af tre danskere frygter cyberkriminalitet mere end indbrud i hjemmet
Danmarkidag
Kom med i fængsel – nye videoer viser, hvordan virkelighedens fængselsbetjent arbejder
Kom med i fængsel – nye videoer viser, hvordan virkelighedens fængselsbetjent arbejder
Danmarkidag
Madvalg i daginstitutioner skal afskaffes
Madvalg i daginstitutioner skal afskaffes
Danmarkidag
Santa Maria Dip tilbagekaldes, risiko for infektion
Santa Maria Dip tilbagekaldes, risiko for infektion
Danmarkidag
Hver sjette borger over 60 år er blevet kontaktet af telefonsvindlere
Hver sjette borger over 60 år er blevet kontaktet af telefonsvindlere
Danmarkidag
Hvert femte barn er uden ulykkesforsikring
Hvert femte barn er uden ulykkesforsikring
Danmarkidag
Tilbudsaviser og magasiner m.m:
Regionale nyheder