Del på Facebook   Print siden

Rent drikkevand i Randers Kommune

Randers
Fredag 18. december 2020 kl. 08:50

Rent drikkevand i Randers Kommune
Iben Sønderup


.
Læserbrev af næstformand Iben Sønderup, Karen Lagoni og Anker Boje, alle socialdemokratiske medlemmer af Miljø- og Teknikudvalget, Randers Byråd

I Socialdemokratiet står rent drikkevand højt på dagsordenen, og vi er derfor også glade for de nye retningslinjer for beskyttelse af drikkevandet, som er blevet enstemmigt vedtaget på Miljø- og Teknikudvalgsmødet mandag d. 14. december. Retningslinjerne skal godkendes af byrådet i begyndelsen af 2021.

I forhold til nuværende retningslinje nedsættes reaktionsgrænsen fra 15 mg/l til 4 mg/l. Begrundelsen er, at når nitratindholdet overstiger nogle få mg/l, så er det højst sandsynligt ikke et naturligt indhold, men et resultat af arealanvendelsen indenfor indvindingsoplandet.

I 2018 lavede Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet en undersøgelse, der viste, at selv ved små mængder nitrat kan der være risiko for at udvikle kræft. Det danske studie, der betegnes som den hidtil største epidemiologiske undersøgelse på området, omfatter alle danskere over 35 år i perioden 1978-2011 – i alt 2,7 mio. mennesker.

Forskerne har kunnet sammenholde de voksne danskeres nitratbelastning via drikkevand med kræfthyppigheden og derigennem kunnet påvise sammenhængen mellem nitrat i drikkevand og tyktarms- og endetarmskræft.

Alle vandværker med et nitratindhold over 4 mg/l vil blive orienteret om resultaterne fra nitratundersøgelsen fra Aarhus Universitet samt sundhedsmyndighedernes reaktioner på undersøgelsen. Vandværkernes bestyrelser vil blive opfordret til at tage informationen med i deres overvejelser i forbindelse med fremtidig vandværksdrift og investering i grundvandsbeskyttelse.

Ved et nitratindhold på 4-15 mg/l iværksættes øget overvågning. Der vil blive stillet krav om analyse af grundvandet i vandværksboringerne hvert andet år. Analysen skal som minimum omfatte indholdet af nitrat og sulfat.

Ved et nitratindhold >15mg/l skærpes overvågningen yderligere. Der vil blive stillet krav om analyse af grundvandet i vandværksboringerne hvert år. Analysen skal som minimum omfatte indholdet af nitrat og sulfat.

Retningslinjerne skal sikre, at vandværkerne kan nå at handle i tide, hvis nitratindholdet begynder at stige i vandet. Hvis det sker, udtages der yderligere tre vandprøver, og hvis disse viser fortsat stigning i nitrat, så skal handlingsplanen iværksættes i samarbejde med kommunen. Det sker for at sikre, at grænseværdien på 50 mg/l ikke overstiges. På længere sigt skulle nitraten i vores drikkevand gerne falde med den rigtige indsats.

At arbejde for at mindske nitratniveauet i drikkevandet var noget af det første, vi i Socialdemokratiet satte på dagsordenen i denne byrådsperiode, og derfor er vi glade for, at vi nu kan aflevere et godt værktøj til vandværkerne, som kan være med til sikre, at borgerne i Randers Kommune kan drikke vand med lavt nitratindhold.

Ønskescenariet er ingen nitrat i vores drikkevand, også for vores børns og børnebørns skyld.

Retningslinjerne skal bruges som et værktøj til vandværkernes bestyrelser og Randers Kommune, så nitratindholdet ikke overstiger grænsen på 50 mg/l. Vi har kunnet se på de vandprøver, der bliver taget på vandværkerne i Randers kommune, at der er visse områder hvor nitraten begynder at nå maksimum, og så bliver det dyrt at få rent vand. Derfor skal der handling til nu, inden det bliver for sent.

Samtidig starter arbejdet med BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) på vandværkerne, og her kan man så indarbejde de nye
retningslinjer for nitratindholdet i BNBO, som skal være færdige ved udgangen af 2022. Der er allerede en del vandværker, der er på forkant og er gået sammen om at hjælpe hinanden økonomisk med at løfte denne opgave: at grundvandsikre, da det kan komme til at koste mange penge at bede den nærmeste landmand om, at han ikke må bruge pesticider og nitrat i BNBO’erne.

Socialdemokratiet vil også gerne takke alle de foreninger, der er repræsenteret i Koordinationsforum for Grundvandsbeskyttelse, der er enige om, at det er en god plan, vi nu sætter i gang. Vi mener, det er rettidig omhu.

Hvor det førhen mest var gode skoler, daginstitutioner og indkøbsmuligheder, er det nu ligeså meget internet og rent drikkevand, som borgerne vægter højest når man skal købe nyt hjem.
Med de nye retningslinjer for beskyttelse af drikkevandet sætter vi borgernes sundhed i fokus – Det mener vi er det mest ansvarlige.
© Copyright 2021 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Randers

Randers Kommune: Brug 2 Sek. mere på at orientere dig i krydset
Randers Kommune: Brug 2 Sek. mere på at orientere dig i krydset
Randers
Randers redder jord i stort show på TV2
Randers redder jord i stort show på TV2
Randers
Dytmærsken: anholdt for besiddelse af kniv
Dytmærsken: anholdt for besiddelse af kniv
Randers
Sydbyens skoler danser
Sydbyens skoler danser
Randers
Dagens smittetal fra Randers Kommune
Dagens smittetal fra Randers Kommune
Randers
Venstre vil noget helt andet og mere offensivt
Venstre vil noget helt andet og mere offensivt
Debat
Ny sorggruppe starte op i Sankt Peders Kirke
Ny sorggruppe starte op i Sankt Peders Kirke
Randers
Tirsdalens Skole får endnu en 7. klasse
Tirsdalens Skole får endnu en 7. klasse
Randers
Forstå forskellen på debet- og kreditkort
Forstå forskellen på debet- og kreditkort
Randers
Spritbilist stak af fra færdselsuheld på Flyvervej
Spritbilist stak af fra færdselsuheld på Flyvervej
Randers
Tilbudsaviser og magasiner m.m:


Regionale nyheder