Region Midtjylland overtager lægevagtens opgaver

26. maj 2023
Region Midtjylland overtager lægevagtens opgaver

Kompetent hjælp til borgerne

Fra 1. marts 2024 overtager Region Midtjylland lægevagtens opgaver i tidsrummet 23-08 alle ugens dage. Regionsrådet har netop truffet beslutning om rammerne for fremtidens akutte nathjælp.

Tidligere på året indgik Region Midtjylland en ny lægevagtsaftale med Praktiserende Lægers Organisation. Aftalen betyder bl.a., at regionen fra 1. marts 2024 overtager lægevagtens opgaver i tidsrummet kl. 23-08.

Regionsrådet har netop truffet beslutning om modellen for fremtidens akutte natordning, der skal sikre borgere i regionen med akut ikke-livstruende sygdom eller skade hjælp og rådgivning i nattetimerne.

Regionsrådet ønsker, at telefon- og videokonsultationer fortsat skal være omdrejningspunktet for natordningen. Samtidig er det prioriteret, at speciallæger i almen medicin også i fremtiden tager imod opkald og varetager visitationsopgaven om natten.

Politikernes beslutning betyder desuden, at der i fremtiden vil være to fysiske konsultationssteder i Region Midtjylland i tidsrummet 23-08. Én uændret på Aarhus Universitetshospital og som noget nyt et konsultationssted på Regionshospitalet Gødstrup.

Sygebesøg i hjemmet vil blive udført af paramedicinere, erfarent ambulancepersonale eller erfarne sygeplejersker.

– Nathjælpen løser som den eksisterende lægevagtsordning en vigtig opgave med at sikre borgere med akut ikke-livstruende sygdom eller skade behandling og rådgivning, når egen læge holder lukket. Derfor er det vigtigt, at vi har en velfungerende ordning. Jeg er glad for, at vi nu har en model, der sætter rammerne for arbejdet frem mod opstarten næste år, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Den rette hjælp til den rette tid
Speciallæger i almen medicin er kernemedarbejdere i både den kommende akutte natordning og lægevagten. Dem har vi fortsat for få af. Derfor er det vigtigt, at ordningerne bruges rigtigt.

– Den akutte natordning er fortsat for borgere, der får akut ikke-livstruende sygdom og skade, når egen læge holder lukket, og det ikke kan vente til den efterfølgende hverdag. Derfor er det vigtigt, at man ganske som i dag kun benytter natordningen, når det haster. Er det livstruende, skal man fortsat ringe 1-1-2. På den måde sikrer vi den bedste hjælp til dem, der har brug for det, siger Anders Kühnau.

Hvis man som borger henvender sig til lægevagten eller den kommende akutte natordning med ikke-hastende sygdom eller skade, så kan man opleve, at man bliver bedt om at ringe til egen læge den efterfølgende hverdag, hvor der er en indsats for at sikre tilgængelighed i dagtid for akutte henvendelser.

Risiko for længere ventetid
Den nye ordning bliver etableret i en tid, hvor der er generelle udfordringer med rekruttering af personale i sundhedsvæsenet det gælder som nævnt både for speciallæger i almen medicin, men også for andre kernemedarbejdere i den fremtidige natordning.

Udfordringerne betyder, at borgere i den akutte natordning kan opleve længere ventetid på en natkonsultation eller sygebesøg i hjemmet end i den nuværende ordning. Der vil dog ske en prioritering i forhold til hastegraden.

Ved opkald til natordningen, bliver det som ved lægevagten muligt at benytte en “akutknap” til at trykke sig frem i telefonkøen, hvis man vurderer, at tilstanden er så alvorlig, at man skal tale med en læge omgående.

Borgere med akut livstruende sygdom og skade skal fortsat ringe 1-1-2 døgnet rundt.

Det fremadrettede arbejde
Med regionsrådet beslutning om rammerne for fremtidens akutte natordning påbegynder administrationen implementering, som løber frem mod 1. marts 2024. Hvordan ordningen helt præcist kommer til at se ud afhænger bl.a. af mulighederne for rekruttering af personale.

Ved rekrutteringsudfordringer har regionsrådet bl.a. gjort det muligt løbende at regulere på antallet af fysiske konsultationssteder og åbningstider samt lade andre faggrupper hjælpe speciallægerne med visitationsopgaven.

Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige stemte imod forslaget.

Venstre stemte imod, idet Venstre, ud over arbejdet med en regional model, ønsker opgaven udbudt i overensstemmelse med partiets ændringsforslag.

Ændringsforslag fra Venstre (V):
At regionen, med udgangspunkt i den i sagsfremstillingen beskrevne model b, laver forslag til en regional model for lægevagtsdækningen om natten – samt at der laves udbud af opgaven ud fra den model, der er vedtaget i Region Syddanmark af et næsten enigt regionsråd den 24. april 2023, hvor modellen tilpasses forholdene i Region Midtjylland.

For ændringsforslaget stemte Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, mens resten af partierne stemte imod. Ændringsforslaget blev således ikke vedtaget.

Fakta

Borgerne skal efter 1. marts 2024 fortsat ringe på samme telefonnummer som til lægevagten, hvis man bliver ramt af akut ikke-livstruende sygdom og skade i tidsrummet 23-08. Her vil det være medarbejdere hos regionens akutte natordning, der tager telefonen.

Som en del af ændringerne kan man fremover komme til at opleve længere ventetid på en fysisk konsultation og evt. sygebesøg i hjemmet. Henvender man sig med et problem, der ikke haster, vil man blive bedt om at kontakte egen læge den efterfølgende hverdag.

Ved akut livstruende sygdom og skade skal man fortsat ringe 1-1-2 døgnet rundt.

Det er en del af målsætningen for den nye ordning, at flere skal tilses via video. Erfaring viser, at videokonsultationer betyder, at færre har brug for en fysisk konsultation.

Lægevagten havde i 2022 i tidsummet 23-08 i gennemsnit 269 opkald, 28 videokonsultationer 44 fysiske konsultationer og 51 sygebesøg pr. nat.