Randers Realskole søger: Lærere med personlighed og relationskompetencer

20. april 2022
Randers Realskole søger: Lærere med personlighed og relationskompetencer

Randers Realskole søger: Lærere med personlighed og relationskompetencer

JOBANNONCE

Randers Realskole er Danmarks største privatskole – og det giver en lang række muligheder for at skabe optimale rammer, faciliteter og læringsmiljøer. Vi er en privat grundskole med klare målsætninger og solide
værdier som gensidig respekt og høje krav til faglighed i undervisningen.

Vi er en traditionsrig skole med mere end 150 års historie, men vi er også en moderne skole med konstant fokus på udvikling af skolen, bl.a. under mottoet: Vi tilbyder at stille krav. Vi stiller krav til eleverne om, at de udvikler sig bedst muligt – fagligt, personligt og socialt. Vi stiller krav til forældrene om et konstruktivt samarbejde om deres børn.

Sidst, men ikke mindst, stiller vi krav til os selv. Vi skal konstant gøre os umage for at kunne tilbyde den bedst mulige læring og dannelse først og fremmest gennem veluddannede og engagerede medarbejdere.

Vi søger tre nye lærerpersonligheder:

Vi søger engagerede og dedikerede lærere til i første omgang 3 forskellige fagkombinationer. Det er vigtigt for os her at understrege, at vi i lige så høj grad ser på, at personen er den rigtige, som at fagkombinationen helt matcher. Som stor skole har vi mulighed for fleksibilitet og får altid
tingene vedr. timer og skema til at gå op.

Profil A: Dansk/tysk i udskolingen

Profil B: Matematik/naturfag i udskolingen

Profil C: Samfundsfag, historie, kristendom og pigeidræt samt støtte i
humanistiske fag, primært dansk

Se mere på www.randersrealskole.dk, hvor der også forefindes læseplaner og information om de forskellige årgange samt brochurer m.m.

ANSØGNING: Ansøgning (med alle papirer samlet i ét dokument) bedes fremsendt senest 1. maj kl. 9.00 att. Skoleleder Hans Myhrmann på:

job@randersrealskole.dk

Samtalerne finder sted 5. maj.

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse på tlf. 8712 3230 til skoleleder Hans Myhrmann eller udviklingschef Christian Møller.