Randers Kommune træffer afgørelse om miljøskade overfor DSH Recycling A/S!

1. juli 2024
Randers Kommune træffer afgørelse om miljøskade overfor DSH Recycling A/S!

Randers Kommune har netop truffet en vigtig beslutning om miljøskade mod DSH Recycling A/S, ejeren af grunden, hvor Nordic Waste tidligere lå. Denne beslutning er baseret på en bindende udtalelse fra Miljøstyrelsen.

Miljøkatastrofe: DSH Recycling A/S holdes ansvarlig
Randers Kommune har officielt meddelt DSH Recycling A/S, at der foreligger en miljøskade i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §73f. Denne afgørelse sker på baggrund af en bindende udtalelse fra Miljøstyrelsen, der er enige i Randers Kommunes vurdering af, “at der foreligger en overhængende fare for en miljøskade på vandforekomsten, Alling Å og visse bilag II-arter, der er beskyttet efter habitatdirektivet.”

Skrappe regler i Miljøskadeloven træder i kraft
Miljøskadeloven indeholder særlige ansvarsregler for betydelige miljøskader. Disse regler pålægger skadevolderen – i dette tilfælde DSH Recycling A/S – at betale for tiltag, der bliver påbudt efter miljøskadeloven. Derudover skal skadevolderen betale for akutte afværgeforanstaltninger efter miljøbeskyttelsesloven.

Processen frem til afgørelsen
Randers Kommune sendte et udkast til afgørelse om miljøskade til DSH Recycling A/S den 11. juni. Efter en omfattende dialog med Miljøstyrelsen, vurderede kommunen, at der var sammenfald mellem ejerforhold og drift, og derfor også et ansvar for den skade, der er sket. DSH Recycling A/S sendte herefter et høringssvar. Både svaret og kommunens udkast blev sendt til Miljøstyrelsen, som afgav en bindende udtalelse.

Hvad sker der nu?
Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune, forklarer: “Det der herefter sker er, at det er Miljøstyrelsen, som skal give påbud til DSH Recycling A/S, og styrelsen overtager myndighedsrollen i den periode, hvor der er sikkerhedsstillelse for det i virksomheden. Randers Kommune fortsætter som udførende i henhold til vores samarbejdsaftale med Miljøstyrelsen. Når eller hvis sikkerhedsstillelsen ikke længere er dækkende, eller hvis virksomheden ikke kan stille sikkerhed, så vil ansvaret igen falde tilbage til Randers Kommune.”

Du kan læse hele afgørelsen og Miljøstyrelsens bindende udtalelse her: Randers Kommune.