Randers Kommune har brug for mere hjælp til at betale for indsatsen ved Nordic Waste

25. april 2024
Randers Kommune har brug for mere hjælp til at betale for indsatsen ved Nordic Waste

Den samlede pris for den lovpligtige afværgeindsats og genetableringen af Gl. Århusvej efter jordskredet ved Nordic Waste vil lande et sted mellem 468 og 663 millioner kroner, viser beregninger, som Randers Kommune har foretaget. Beløbet efterlader Randers Kommune i en meget alvorlig økonomisk situation, hvis ikke forureneren betaler eller der på anden vis kommer hjælp til at betale regningen.

“Vi har siden 19. december stået i en helt ekstrem situation, hvor vi har kæmpet for at afværge en miljøkatastrofe, og vi er slet ikke færdige. Vi er forpligtet til at fortsætte. Det er vi ved lov, og det er vi, fordi vi værner om vores å, vores fjord og vores hav, og vi værner om Ølst. Men jeg har også hele tiden sagt, at vi ikke kan stå alene og selv betale regningen for den meget store indsats. Nu, hvor vi har gjort økonomien op, er det helt tydeligt, at vi har brug for mere hjælp,” siger borgmester Torben Hansen.

Randers Kommune præsenterede på et pressemøde tirsdag (24/4) et samlet overblik over økonomien i forbindelse med den lovpligtige afværgeindsats og genetableringen af området efter jordskredet ved Nordic Waste. Og her står det klart, at Randers Kommune står i en meget alvorlig økonomisk situation.

Brug for løsning hvis forureneren ikke betaler

Den samlede pris for indsatsen og genetableringen vil med den mindst indgribende og billigste løsning lande et sted mellem 468 og 663 millioner kroner, viser beregninger, som forvaltningen har foretaget. Og hvis ikke forureneren betaler eller der på anden vis kommer hjælp til at betale regningen, vil det medføre, at kommunekassen er helt tom et sted imellem midten af 2026 og starten af 2028.

Når den allerede bevilgede statslige finansiering regnes med, så er vurderingen, at Randers Kommune kommer til at mangle i omegnen af 370 millioner kroner. Det svarer til, at man i Københavns Kommune stod til at mangle mere end 2,4 milliarder kroner – eller næsten 1,4 milliarder kroner i Aarhus Kommune.

“Det er meget voldsomme beløb, men det er vigtigt for mig at understrege, at vi ikke lige nu står i en akut økonomisk krise. Der er tid til at handle, men skal vi komme igennem det her med skindet på næsen, har vi brug for hjælp. Udgangspunktet i dansk lov er, at forureneren betaler. Men vi er som samfund nødt til at forholde os til, at forureneren er gået konkurs og, at lovgivningen i det her tilfælde potentielt efterlader en meget stor regning til borgerne i Randers. Det er ikke rimeligt, og jeg kan forsikre om, at Randers Kommune vil afsøge alle muligheder for at finde en løsning, så vi undgår at stå alene i den her meget vanskelige situation,” siger Torben Hansen.

Forskellige scenarier for genopretning af området

Jordskredet og mængderne af forurenet spildevand ved Nordic Waste medfører, at der fortsat er overhængende fare for miljøskade på Alling Å. Og ifølge Miljøbeskyttelsesloven har Randers Kommune pligt til at sikre, at det ikke sker.

Derfor fortsætter Randers Kommune afværgeindsatsen frem til, at Alling Å er omlagt og der ikke længere er risiko for en miljøskade. Hovedscenariet, der lige nu bliver arbejdet efter, er at omlægge Alling Å i et lidt østligere forløb i den eksisterende å-dal. Det vil være klart den billigste og mindst indgribende løsning og den, som de økonomiske konsekvenser er opgjort efter. Viser det sig ikke at være muligt, kan åen i stedet omlægges til Vissing Bæk inde i Favrskov Kommune eller gennem bakken øst for ådalen og skadestedet. Særligt det sidste scenarie vil være markant dyrere.