Randers Kommune får stor lånemulighed: Er det en skjult skat på borgerne?

2. juli 2024
Randers Kommune får stor lånemulighed: Er det en skjult skat på borgerne?

“Mellemfinansiering af en akut situation”

Regeringen giver Randers Kommune en hjælpende hånd med et stort lån, men hvem ender egentlig med regningen?

Randers, Danmark Randers Kommune står overfor en enorm økonomisk udfordring, da de skal håndtere miljøkatastrofen ved Nordic Waste. Regeringen har nu åbnet muligheden for, at kommunen kan låne op til 375 mio. kr. til afværgeindsatsen. Men er dette lån en redning eller en byrde for borgerne i Randers?

“Jeg betragter muligheden for at låne op til 375 mio. kr. som en mellemfinansiering. Vi står i en situation, hvor vi som kommune ender med at løbe tør for likviditet til at betale for alle de opgaver, som skal løftes for at afværge miljøkatastrofen ved Nordic Waste. Lånemuligheden hjælper os med at undgå en akut situation med pengenød og kan finansiere perioden frem til, at vi sammen med staten og Kammeradvokaten kan stille forureneren til ansvar,” udtaler Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Hansen understreger vigtigheden af at placere det økonomiske ansvar korrekt: “For det er i sidste ende forureneren eller skadevolder, som skal betale. Det er hverken rimeligt eller rigtigt, hvis borgerne i Randers Kommune ender med at skulle betale regningen, men for nu vil vi gå i dialog med Indenrigs- og Finansministeriet om de nærmere vilkår for lånet.”

Store summer på spil
De 375 mio. kr. består dels af de lidt over 120 mio. kr., som Randers Kommune allerede har brugt i den første periode af afværgeindsatsen, og dels af de ca. 250 mio. kr., som forventes at være nødvendige for at færdiggøre arbejdet. Denne enorme sum penge rejser spørgsmål om fremtidige økonomiske byrder for kommunen og dens borgere.

Infrastruktur i fokus
“Sideløbende vil vi gerne i dialog med Transportministeriet og transportministeren om infrastrukturprojekter i kommunen herunder en reetablering af Gl. Århusvej. Det er vi nødt til at få set på snarest,” tilføjer Torben Hansen. Dette viser, at kommunen ikke kun ser på miljøindsatsen, men også på langsigtede infrastrukturbehov, som kan påvirke borgernes hverdag.

Ekspertgruppe og undersøgelse
Som led i regeringens initiativ vil en ekspertgruppe gennemgå miljøskadereglernes indretning, og en undersøgelse af hændelsesforløbet ved Nordic Waste vil blive sat i gang. “Det er godt, at der bliver set på lovgivningen. Det er simpelthen påkrævet. Det er netop lovens udformning, som er årsag til, at vi som kommune står tilbage med både håndtering af afværgeindsatsen og økonomisk skal lægge ud,” siger Torben Hansen.

Hvad synes du?
Regeringens lånetilbud giver Randers en tiltrængt økonomisk håndsrækning, men risikerer det at blive en langsigtet byrde for borgerne? Bør staten tage et større ansvar, eller er det rimeligt at kommunen står med denne udfordring?