Randers: Corona-forholdsregler fra 1. februar

30. januar 2022
Randers: Corona-forholdsregler fra 1. februar

Randers: Corona-forholdsregler fra 1. februar

Af Carina Kondrup

Fra 1. februar forsvinder en række Covid-19-restriktioner i Randers Kommune ligesom i resten af landet. Samtidig vil der stadig være brug af mundbind, test og coronapas flere steder.

“En række restriktioner forsvinder nu. Det er vi glade for, men samtidig står vi også i en situation lige nu, hvor vi er presset mange steder i driften på grund af sygdom. De ændrede regler både for isolation og på børn- og skoleområdet kan hjælpe på den situation. Men lige nu bliver der kæmpet en brav kamp,” siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør og leder af kommunens krisestab. Han peger blandt andet på mange sygemeldte i dagtilbud, skoler og på social- og omsorgsområderne.

“Kommunens krisestab har i dag lavet en samlet udmelding på, hvad der gælder i Randers Kommune efter 1. februar. Kommunen har nemlig mulighed for at holde fast i krav om coronapas, test og mundbind på enkelte områder. Og her har krisestaben i Randers Kommune valgt at følge de nationale myndigheders anbefalinger. Formålet er at passe godt på vores ældre og sårbare borgere,” siger Jesper Kaas Schmidt.

“Jeg vil opfordre til, at man orienterer sig i, hvad der gælder på de enkelte områder. Vi sørger for, at det tydeligt fremgår af vores hjemmeside og på vores institutioner og afdelinger. Samtidig er der også stadig ting, vi endnu ikke kender svaret på, og hvor vi afventer udmeldinger fra ministerier og myndigheder,” siger Jesper Kaas Schmidt

Mundbind og coronapas

Kravet om at kunne vise gyldigt coronapas, når man er ansat i Randers Kommune falder bort fra 1. februar.

Epidemikommissionen og Ældreministeriet anbefaler, at der på plejehjem fortsat er krav om, at besøgende bruger mundbind/visir og viser coronapas for at få adgang til fællesarealer og plejehjemmet. Det krav bliver indført på alle plejehjem i Randers Kommune. Kravet om at bruge mundbind/visir gælder også medarbejdere som opholder sig i fællesarealer på plejehjem.

“Dermed følger krisestaben den nationale anbefaling for at passe mest muligt på vores ældre og sårbare borgere,” siger Jesper Kaas Schmidt.

På sociale botilbud med sårbare beboere/brugere vil der være en klar opfordring til, at besøgende og ansatte bruger mundbind/visir på indendørs fællesarealer, men her kan kommunen ikke stille det som et krav. “Jeg håber, at alle vil følge opfordringen og tænke sig godt om, ” siger Jesper Kaas Schmidt.

Krav om at bruge mundbind for at møde op i Borgerservice, på Jobcentret eller på Sundhedscenteret bortfalder fra 1. februar 2022. På Sundhedscenteret vil der blive anvendt værnemidler i kontakten med sårbare borgere og på baggrund af faglige anbefalinger.

Test

Samtidig er det fra de nationale myndigheder meldt ud, at testindsatsen på plejehjem og i ældreplejen og på sociale tilbud med sårbare mennesker fortsætter.
Der vil fortsat blive testet 1-2 gange om ugen med PCR-test af medarbejdere på ældreområdet, ligesom besøgende kan få udleveret en antigenselvtest forud for besøg. På socialområdet kan medarbejderne også få udleveret antigentest.

Børn og skoleområdet

Restriktionerne på både skoler og dagtilbud bortfalder, der vil ikke længere ske en opdeling i stuer og klasser, hvilket har været et krav hidtil.
“Det vil tage noget af presset på situationen med mange syge. Når der er mange lærere syge, kan det være svært at undervise to klasser med få elever i hver. Fra på tirsdag kan vi for eksempel slå dem sammen til én klasse og dermed holde fast i undervisningstimerne,” fortæller Jesper Kaas Schmidt.

Fra 1. februar er forældre og andre besøgende også igen velkomne uden at bruge mundbind eller visir, men man vil kunne møde enkelte medarbejdere med forskellige værnemidler, fordi det fortsat er vigtigt, at der kan tages hensyn til den enkelte medarbejder.

Eleverne i skolerne og ansatte i dagtilbud og på skoler vil fortsat blive opfordret til at lade sig teste to gange om ugen, og der vil fortsat være gratis selvtest til rådighed, ligesom kommunen fortsat stiller podere til rådighed på hver skole to gange om ugen.

Administrationen tilbage fysisk

Også for administrationen i Randers Kommune sker der forandringer. Her er opfordringen til at arbejde mest muligt hjemme blevet fulgt indtil nu, men fra 1. februar møder alle ind på deres fysiske arbejdspladser.

“Det ser jeg frem til, mange har gjort et stort stykke arbejde hjemmefra, men det bliver nu dejligt, at der er lidt flere mennesker på gangene her på Laksetorvet, og det bliver også nemmere for folk der har et møde at kigge forbi,” siger Jesper Kaas Schmidt.

De seks gode vaner

“Forudsætningen for, at der nu er en række restriktioner, vi kan sige farvel til er, at vi alle holder fast i de seks gode råd fra Sundhedsstyrelsen, som skal nedbringe smitten. Så det opfordrer vi alle til at være opmærksomme på,” siger Jesper Kaas Schmidt.

De seks gode vaner er:

· Bliv vaccineret

· Bliv hjemme og bliv testet ved symptomer

· Hold afstand

· Luft ud og skab gennemtræk

· Vask hænder ofte /brug håndsprit

· Gør rent – særligt overflader mange rører ved