Vær med til at gøre en forskel for landdistrikterne

Randers
Søndag 25. februar 2024 kl. 12:00

Vær med til at gøre en forskel for landdistrikterne
Tag plads på holdet og vær med til at få de gode projekter gennemført


LAG Randers-Favrskov vil rigtig gerne have flere medlemmer, og flere der engagerer sig i udvikling af landdistrikterne.

- Knud Pedersen, du er jo forperson for LAG Randers-Favrskov, hvorfor er det vigtigt med medlemmer?

- Bestyrelsen i LAG Randers-Favrskov vælges af medlemmerne, derfor ønsker vi mange medlemmer og et stort fremmøde på vores generalforsamling, Som bestyrelse har vi jo ansvaret for at sikre det er de bedste projekter der bliver støttet, og derfor er det vigtigt at bestyrelsen er valgt af medlemmerne og derfor har en legitimitet

- Udover at stemme til generalforsamling, har i så andre tilbud til jeres medlemmer?

Vi vil rigtig gerne arrangere et eller to årlige møder for medlemmerne, og i år satser vi lidt stort med et temamøde i Gimming Forsamlingshus 9. april kl. 17. De store sundhedsudfordringer vil ændre sig, bl.a. kommer der stor stigning i ensomhed. RealDania har støttet et projekt ”Tættere på det levede liv”, og forfatter Henrik Schødt kommer og fortæller om potentielle lokale løsninger for den nære sundhed. I LAG tænker vi at forsamlingshuse måske kunne være centrale omdrejningspunkter, hvis sundhedsbegrebet udvides til trivsel.

- Hvad er det i kalder Landdistriktet?

- Der er mange definitioner på Landdistrikt. I LAG Randers-Favrskov har vi valgt at landdistrikterne ligger udenfor de større byer og vækstcentre. I Randers Kommune har vi derfor undtaget Randers by og forstæder (Hornbæk, Helsted, Dronningborg, Paderup, m.v.) og heller ikke Romalt og Assentoft kan søge. I Favrskov Kommune er Hammel, Hadsten, Hinnerup og Søften der er undtaget . Vi har således valgt at fokusere midlerne på de dele af kommunerne, der reelt kan være landdistriktsudfordrede.

- Er det for almindelige mennesker at sidde i LAGs bestyrelse?

Ja det er det, det er vigtigt at man har en positiv holdning til foreningsarbejde og til udvikling i landdistrikterne. Vi har i LAG Randers-Favrskov har ansat en koordinator, der dels skal hjælpe bestyrelsen og dels hjælpe ansøgere. Et EU-system kan til tider godt blive lidt tungt, og det er heller ikke dårligt med lidt humoristisk sans. Forud for denne LAG periode, blev der udarbejdet en Lokal Udviklings Strategi (LUS), som i høj grad er styrende for arbejdet med projekter. Det betyder at alle projekter skal passe i LUS, og opfylde en række kriterier. Der er selvfølgelig også krav til habilitet og gennemsigtighed, og mange ville derfor kunne lære rigtig meget af at deltage i bestyrelsesarbejdet. Hvert år tager vi også på en tur til nogle af projekterne har modtaget tilskud, her deltagere også politikere fra de to kommuner. Det er et af højdepunkterne for arbejdet i LAG at møde projektholderne. Der er 11 medlemmer i bestyrelsen og det giver rigtig gode drøftelser omkring ansøgningerne, og man behøver ikke at have konkret viden for at stille op til bestyrelsen. Når man er valgt skal man nok få tilbudt kurser og vejledning i lovgivningen. Vi har ca. 4 bestyrelsesmøder af 3-4 timers varighed om året.

Hvert år uddeler vi 3,7 mio. kr. til spændende projekter, så hvis du har lyst til at få indflydelse på udviklingen i landistrikterne, så meld dig ind i LAG Randers-Favrskov ved at sende en mail til vores koordinator Mette Risager (mr@lagranders-favrskov.dk) og kom og deltag i generalforsamlingen på Randers City Camp i Fladbro 12. marts kl. 19.
Giv mandat til dem der er på valg til bestyrelsen, eller stil selv op. Der mangler især bestyrelsesmedlemmer under 40 år. Efter selve generalforsamlingen er LAG vært ved et let traktement inden Randers City Camp fortæller om udviklingen af campingpladsen, og de 14 nye hytter der har modtaget et tilskud fra LAG Randers-Favrskov på 700.000 kr.

- Gør 3,7 mio egentlig en forskel?

LAG Randers-Favrskov er en af de få puljer der må give direkte erhvervstilskud. Et tilskud fra LAG har givet mange mulighed for at låne i banken, og tilskuddet medvirker som regel til at de små projekter kommer bedre fra start. Der er bl.a. fokus på besøgsturisme og bæredygtige fødevarer. De lokale foreninger har egentlig rigtig mange puljer/fonde til deres projekter, men LAG arbejder aktivt med opkvalificering af ansøgerne og hjælper med afklaring af deres projekter. Derudover får rigtig mange de første midler fra LAG og dermed et godt rygstød til den videre fundraising.
Forperson i LAG Randers-Favrskov, Knud Pedersen


© Copyright 2024 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.