Til borgmesteren

Debat
Torsdag 3. juni 2021 kl. 15:00

Til borgmesteren

.
Af: Kasper Fuhr Christensen Medlem af Randers Byråd for Velfærdslisten

Til borgmester Torben Hansen (med kopi til Randers Byråd, direktionen, m.fl.)

På vegne af Velfærdslisten skal jeg høfligst bede borgmesteren om at sætte nedenstående på dagsordenen for Randers Byråds møde den 14. juni 2021.

SPØRGSMÅL OM HEMMELIGHOLDELSE AF ANKESTYRELSENS HENVENDELSE OG FORSLAG TIL BESLUTNING OM TILBAGERULNING AF AFSKAFFELSE AF HELDAGSTILBUD

Ankestyrelsen har ved brev af 19. maj 2021 bedt Randers Kommune om at gøre rede for en række forhold vedrørende Randers Byråds beslutning af 17. juni 2019 om afskaffelse af heldagstilbud på specialområdet.

Velfærdslisten bistod forældrene med at klage.

Vi finder, at Randers Kommune har handlet i strid med loven. Vi er derfor glade for, at Ankestyrelsen nu tager fat i sagen.

Velfærdslisten er rystet over, at forvaltningen ikke har oplyst Randers Byråd om Ankestyrelsens brev af 19. maj 2021, selv om brevet er stilet til Randers Byråd.

Randers Byråd har alene fået kendskab til Ankestyrelsens brev, fordi en række forældre har videresendt dette til byrådet, jf. nedenhængte mail af i går.

Det giver anledning til følgende spørgsmål til borgmesteren:

Hvorfor har forvaltningen hemmeligholdt Ankestyrelsens brev af 19. maj 2021 for Randers Byråd, selv om det klart og tydeligt fremgår af brevet, at det er stilet til Randers Byråd?

Hvem i forvaltningen besluttede, at brevet skulle holdes hemmeligt for byrådet på trods af, at byrådet helt åbenlyst var rette modtager?

Hvem i forvaltningen var orienterede om denne hemmeligholdelse?

Er der nogen medlemmer af byrådet, herunder borgmesteren, der har fået noget at vide om det hemmeligholdte brev?

Ønskede forvaltningen ikke, at byrådet skulle besvare Ankestyrelsens henvendelse, selv om henvendelsen klart er stilet til byrådet?

Hvordan finder borgmesteren, at byrådet kan have tillid til en forvaltning, der holder breve til byrådet hemmelige for byrådet?

Ovenstående spørgsmål bedes besvaret skriftligt og enkeltvist.

Velfærdslisten finder, at Ankestyrelsens brev af 19. maj 2021 giver anledning til følgende beslutningsforslag:

Velfærdslisten foreslår, at Randers Byråd beslutter,

(1) at rulle byrådets beslutning af 17. juni 2019 om afskaffelse af heldagstilbud tilbage,

(2) at ovennævnte så vidt muligt skal gennemføres med virkning fra skoleåret 2021/22, og

(3) at der foretages en tilbundsgående undersøgelse af forvaltningens hemmeligholdelse af Ankestyrelsens brev af 19. maj 2021 for Randers Byråd, selv om det klart fremgår af brevet, at det er stilet til Randers Byråd.© Copyright 2021 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.