Til borgmesteren med kopi til byråd og direktion

Mellerup
Onsdag 28. april 2021 kl. 14:00

Til borgmesteren med kopi til byråd og direktion

.
Af: Bjarne Overmark, byrådsmedlem for Beboerlisten

I det der henvises til nedenhængte mail af 27.4.2021 fra social og arbejdsmarkeds direktør Helene Bækmark, bedes borgmesteren på førstkommende byrådsmøde redegøre for situationen på Mellerup Skolehjem og indholdet af Social Tilsyn Midts forventede påbud.

Borgmesteren bedes i den forbindelse oplyse hvilke tidligere påbud, der er meddelt Mellerup Skolehjem?

Hvad er forklaringen på, at der ikke forlængst er rettet op på forholdene på Mellerup Skolehjem?

Hvilke initiativer agter borgmesteren at tage for at opfylde de forventede påbud fra Social Tilsyn Midt?

Borgmesterens svar bedes givet på førstkommende byrådsmøde og svarene bedes givet skriftligt.

Nedhængte mail:

Kære Byråd

Vi har mandag den 26. april fra Social Tilsyn Midt modtaget et udkast til en tilsynsrapport og påtænkt afgørelse for Specialindsats for Børn og Unge, Støvringgårdsvej 43 (i daglig tale Mellerup). Rapportudkast er vedhæftet.

Forvaltningen har indtil den 10 maj 2021 til at fremsende bemærkninger, hvorefter Social Tilsyn Midt forventes at træffe afgørelse i juni måned og med umiddelbar efterfølgende offentliggørelse på Tilbudsportalen.

Jeg skriver til jer allerede nu, da udkast til tilsynsrapport indeholder vurderinger, der – hvis de opretholdes af Social Tilsyn Midt – betyder, at Mellerup vil blive underlagt skærpet tilsyn. Det er alvorligt. Tilsynet bekymring samler sig om magtanvendelse, konfliktoptrapning i stedet for konfliktdæmpning, personaleomsætningen og personalets kompetencesammensætning.

Med denne mail vil jeg informere jer om, hvad forvaltningen agter at gøre fra dags dato og frem til 10 maj, og tillige hvad forvaltningen agter at gøre længere frem.

Jeg vil vende retur med orientering til socialudvalg og byråd. Socialudvalget har møde den 10 maj og udvalget vil på mødet blive præsenteret for, hvad forvaltningen agter at give af bemærkninger til Social Tilsyn Midts udkast til tilsynsrapport.

Fra dags dato og frem til 10. maj gør forvaltningen følgende:

Skaber et overblik over de punkter, der fremgår i udkast til tilsynsrapport og som vi skal svare på

Skaber overblik over, hvorvidt der er tale om nye punkter eller om der er tidligere tilsynshistorik. Det kan vi allerede nu se, at der er. Og vi vil beskrive, hvordan vi tidligere har handlet for at håndtere udfordringerne.

Udarbejder udkast til de handleplaner som Social Tilsyn Midt ønsker om:

Kompetenceudvikling i reglerne om magtanvendelse overfor børn og unge og sikre, at det implementeres i tilbuddet.

Kompetenceudvikling i konflikthåndtering, herunder konfliktnedtrappende adfærd og sikre at det implementeres i tilbuddet.

Sikre at tilbuddets tilgange forebygger vold og overgreb og sikre, at det implementeres i tilbuddet.

Sikre at børnene og de unge modtager en indsats, der er præget af kontinuitet og stabilitet udført at kompetente medarbejdere med den fornødne viden om børnenes og de unges fysiske og mentale sundhed.

Tilbuddet skal sikre børnenes og de unges trivsel

Tilbuddet skal sikre, at ledelsen er kompetent og egnet.

Anmoder konsulentfirmaet Implement om at afdække en række forhold af betydning for de kommende handleplaner m.v.

Fra 10. maj og frem vil forvaltningen vurdere, hvad der kan være hensigtsmæssigt yderligere at gøre.

Set fra min stol kan de bl.a. handle om overvejelse af afgrænsning af målgruppen, den fysiske placering af institutionen, ledelses- og styringsmæssige forhold, kompetenceudviklingsbehov m.v.

Venlig hilsen

Helene Bækmark
Direktør

Randers Kommune
Social og Arbejdsmarked
Laksetorvet 1
8900 Randers C


© Copyright 2021 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.