Sundhedsjournalen er omdrejningspunkt for digitalt samarbejde i hele sundhedsvæsenet

Danmarkidag
Søndag 17. september 2023 kl. 07:00

Sundhedsjournalen er omdrejningspunkt for digitalt samarbejde i hele sundhedsvæsenet
sundhed.dk


En ny kampagne skal sætte fokus på, at Sundhedsjournalen - den fælles nationale platform - kan understøtte de tværgående patientforløb i sundhedsvæsenet. Kampagnen kører i forbindelse med lanceringen af en ny og forbedret overbliksside i Sundhedsjournalen.

Tidligere operationer, blodprøvesvar, behandlingsforløb og kommende aftaler. Det er blot nogle af de mange patientoplysninger, der er tilgængelige for sundhedsfaglige i den fælles nationale platform Sundhedsjournalen.

Derfor skal en ny kampagne gøre flere sundhedsfaglige opmærksomme på, at Sundhedsjournalen kan bruges, når det er nødvendigt i et aktuelt behandlingsforløb – uanset om man arbejder som praktiserende læge, hospitalssygeplejerske, paramediciner eller er ansat i den kommunale hjemmepleje. Kampagnen, der lanceres 13. september, tager afsæt i en ny og forbedret overbliksside i Sundhedsjournalen, der skal gøre det nemmere for de sundhedsfaglige at få et hurtigt overblik over patientens seneste sundhedsdata ved fx at vise de nyeste oplysninger om bl.a. journaler, laboratoriesvar og billedbeskrivelser.

Flere brugere og mere data
Med et stigende antal sundhedsfaglige brugere af Sundhedsjournalen, og nye parter, der leverer data - bl.a. kommunerne, de praktiserende speciallæger og privathospitalerne - giver Sundhedsjournalen gode betingelser for at tilføre værdi til patientbehandlingen i de situationer, hvor oplysningerne i de sundhedsfagliges eget fagsystem ikke er fyldestgørende.

”Det er en kæmpe fordel, at sundhedsfaglige har mulighed for at dele oplysninger på tværs af Danmark, så patienterne får den bedst mulige behandling. Det giver kvalitet og sammenhæng i behandlingen og styrker mødet mellem patienter og sundhedsfaglige,” siger sundhed.dk’s bestyrelsesformand Lars Gaardhøj.

Han fortsætter:

”Samtidig ser jeg også et stort potentiale i at endnu flere aktører begynder at levere data til Sundhedsjournalen for efterfølgende også at gøre brug af den. Det vil skabe større sammenhæng i behandlingen af de borgere, der går på tværs af fx hospital, kommune og almen praksis.”

Alle skal kende til mulighederne
Sundhedsjournalen blev i sin nuværende form lanceret i 2014, men arbejdet med at optimere den fortsætter løbende. De mange nye data og brugere er bl.a. noget af det, styregruppen for Sundhedsjournalen har for øje i deres videreudvikling af platformen:

”I det nuværende 4.0-projekt har vi bl.a. fokus på, hvordan vi bedst muligt præsenterer data fra alle de nye parter til de sundhedsfaglige brugere af Sundhedsjournalen, så de kommer til at understøtte patienternes forløb og giver bedst mulig værdi i den enkelte behandlingssituation. Kampagnen, der følger op på den nye optimering, er vigtig, fordi vi har fået så mange nye brugere på. Skal vi opnå den fulde effekt af de IT-løsninger, der bruges i sundhedsvæsenet, er det selvfølgeligt essentielt, at alle kender til de muligheder, der findes”, siger Lone Thiel, der er formand for Sundhedsjournalens styregruppe.

Fakta om Sundhedsjournalen:
Sundhedsjournalen indhenter og samler data fra praktiserende læger, offentlige sygehuse, privathospitaler, praktiserende speciallæger og kommuner i hele landet.

Sundhedsfaglige og andre udvalgte medarbejdere med behandlingsansvar har adgang til Sundhedsjournalen og må bruge den, når det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten jf. Sundhedslovens §42.

Sundhedsjournalen henter patientens sundhedsoplysninger fra forskellige datakilder og fremviser dem, når en sundhedsfaglig slår patienten op i eget system og derfra åbner Sundhedsjournalen. Det kan fx være journalnotater og epikriser, laboratoriesvar og billedbeskrivelser fra andre steder i sundhedsvæsenet, hvor patienten har været i behandling.

Borgerne har også mulighed for at bruge Sundhedsjournalen på sundhed.dk og kan se samme data som de sundhedsfaglige.

Sundhedsjournalen er udviklet i samarbejde med Danske Regioner, de fem regioner, Sundhedsdatastyrelsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunernes Landsforening, Praktiserende Lægers Organisation, Foreningen Af Praktiserende Speciallæger, MedCom, Danske Patienter, SundhedDanmark og sundhed.dk.© Copyright 2024 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.