Spentrup, Gassum, Asferg Kirker søger kirkesanger - kirkemusikalsk medarbejder

Ledige job
Mandag 6. juni 2022 kl. 08:00

Spentrup, Gassum, Asferg Kirker søger kirkesanger - kirkemusikalsk medarbejder
Spentrup, Gassum, Asferg Kirker søger kirkesanger/kirkemusikalsk medarbejder


JOBANNONCE

Spentrup, Gassum, Asferg Kirker søger kirkesanger/kirkemusikalsk medarbejder

Menighedsrådet i Spentrup søger en kirkemusikalsk medarbejder til kirkerne i pastoratet: Spentrup, Gassum og Asferg. Stillingen er på 24 timer ugentlig. Arbejdstiden er fleksibel, med forskellige mødetidspunkter inden for en aftalt rammetid.

Den primære opgave vil bestå i at være kirkesanger ved højmesser, gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger. Derudover har vi ønske om, at medarbejderen vil være en aktiv kirkemusikalsk del af kirkernes og sognenes liv. Eksempler kunne være: sognearrangementer, babysalmesang, konfirmander, kor og plejehjem. Menighedsrådene ønsker desuden at styrke og udbygge samarbejdet med børnehaver/dagpleje og skoler.

Du vil møde et velfungerende samarbejde mellem de øvrige faggrupper og du vil desuden opleve et godt samarbejdende menighedsråd.

Vi forventer, at du har en god stemme og musikalitet, er fleksibel, imødekommende, har et godt humør og lyst til samarbejde.

Vi er et pastorat med tre sogne, Spentrup, Gassum og Asferg. Ansættelsen sker af Spentrup menighedsråd, men der er tjenestepligt ved alle tre kirker/sogne.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til kontaktperson Sonja Augusta Meng i Spentrup menighedsråd på: 8155fortrolig@sogn.dk
Ansøgningsfrist: den 17. juni 2022. Ansættelsessamtaler/prøvesang forventes at finde sted i uge 26.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.853,17 kr. – 423.630,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 297.284,95 kr. Rådighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr. (nutidskroner) OK tillæg på 963,99 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk (24/37)
© Copyright 2023 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.