Skal udskolingen tilbage på Østervangsskolen?

Randers
Tirsdag 20. september 2022 kl. 12:00

Skal udskolingen tilbage på Østervangsskolen?
Foto: Østervangsskolen


Af Carina Kondrup

Skal udskolingen tilbage på Østervangsskolen?

På et udvalgsmøde d. 20/9 skal Skole- og uddannelsesudvalget i Randers Kommune drøfte en ansøgning om genetablering af udskolingen på Østervangsskolen.

Sagsfremstilling

Skole- og uddannelsesudvalget behandlede den 29. august 2022 sagen om ansøgning om genetablering af udskolingen på Østervangsskolen. Udvalget sendte sagen tilbage til forvaltningen med henblik på at få sagen nærmere belyst, inden den drøftes i udvalget igen.

Forvaltningen har nu indhentet flere oplysninger på baggrund af udvalgets drøftelser:

Fastholdelse af elever

Forvaltningen har i sagen beregnet, at udgiften ved fuld udbygning af udskolingen på Østervangsskolen vil blive ca. 2,5 mio. kr. årligt.

Kommunens bidrag til staten for en elev i privatskole er i 2022 38.327 kr. årligt. Det betyder, at der skal vende 67 elever tilbage til folkeskolen, for at der er økonomisk balance.

Skole- og uddannelsesudvalget behandler en sag om undersøgelse af fravalg af en folkeskole på dette møde (nr. 135). Her præsenteres begrundelser for forældres fravalg af den folkeskole, deres barn er indskrevet på. Det vil som oftest være distriktsskolen, men kan også være en anden folkeskole i Randers Kommune jf. det frie skolevalg. Undersøgelsen indeholder ikke oplysninger om, hvilken skole der vælges til - med mindre dette fremgår direkte af kommentarfeltet.

Kapacitet

- Østervangsskolen har vurderet, at de har almindelige klasselokaler, så skolen kan rumme seks klasser mere.

- Skolen har to lokaler som pt. er indrettet til natur og teknologi. Disse vil enkelt kunne laves til fysik og biologi, og samtidig kunne bruges til natur og teknologi.

- Skolen har tre gymnastiksale, så her har skolen også den fornødne kapacitet.

- Skolen har et stort personalerum, ligesom der er mødefaciliteter og kapacitet til arbejdspladser til alle medarbejdere.

- Skolen har gode og rimeligt opdaterede udeområder.

- Skolen har et tilstrækkeligt antal toiletter.

Afledt drift

Skolen er pt. godt dækket ind ift. Chromebooks, men har ikke et klassesæt stående til en evt. kommende 7. klasse. Her vil der være en afledt udgift på ca. 85.000 kr. for et klassesæt bestående af 28 Chromebooks inkl. gravering og en google licens.

Skolen kan finansiere inventar, møbler og hvad der måtte mangle i et fysiklokale indenfor eget budget.

Præcedens

Der kan være andre skoler, som før ændring af skolestrukturen havde en overbygning, som kan ønske at få genetableret en overbygning, hvis skolen har den fornødne kapacitet.

Skoler som inden skolestrukturændringen havde en overbygning er:

Kristrup Skole

Østervangsskolen

Bjerregrav Skole

Hobrovejens Skole

Søndermarkskolen

Havndal Børneby

Specialklasser

Der pågår pt. en evaluering af specialklasserækkerne, som udvalget for præsenteret i november 2022. Østervangsskolen har otte specialklasser og vil ikke kunne rumme flere, hvis der etableres en overbygning i almenafdelingen.

Privatskolefrekvens

Nedenfor vises andelen af elever fra skoledistriktet, der vælger fri- og privatskoler.


*Fra 2018 indgår også valg af fri- og privatskoler uden for Randers Kommune (ikke kun skoler i Randers Kommune), derfor er tallene ikke direkte sammenlignes med tidligere år.

Klasse- og elevtalsprognosen inkl. oversigt over fordeling af elever pr. 5/9 2022, der også viser andelen af elever, der går på distriktsskolen, kommunens andre folkeskoler, folkeskoler uden for kommunen, efterskoler og specialskoler præsenteres for udvalget den 21. november 2022.

Tidligere opgørelser er behandlet i udvalget:

7. november 2017
9. oktober 2018
19. november 2019
17. november 2020
23. november 2021
Der er ikke beregnet privatskolefrekvens før 2015.

Nedenfor har forvaltningen opgjort søgemønsteret for Østervangsskolen for skolestartere og overgangen til 7. klasse er opgjort nedenfor, der er taget udgangspunkt i gennemsnittet for de seneste tre år for at få et stabilt billede vs. udsving på enkelt år.

Fra Østervangsskolen til Rismølleskolen:
Ser vi på Børnehaveklasse, kan vi se at 7,2 pct. af eleverne med bopæl i Østervangsskolens distrikt vælger Rismølleskolen, når de starter deres skolegang.

Efter 6. kl. på Østervangsskolen vælger 52,3 pct. Rismølleskolen til 7. kl.
*Obs. Der er i de enkelte år forskelle i antallet af det samlede antal elever i hhv. skoledistrikt og indskrevet i 7. kl. Man kan derfor ikke summere de færdige procenter. Det samlede gennemsnit skal beregnes ud fra de samlede elevtal hen over alle 3 år.

Fra Østervang til Privatskole (Privatskolefrekvens):
32,2 pct. af eleverne med bopæl i Østervangsskolens distrikt vælger en fri- eller privat skole, når de starter deres skolegang (børnehaveklasse).

Efter 6. kl. på Østervangsskolen vælger 29,9 pct. fri- eller privatskole til 7. kl.*Obs. Der er i de enkelte år forskelle i antallet af det samlede antal elever i hhv. skoledistrikt og indskrevet i 7. kl. Man kan derfor ikke summere de færdige procenter. Det samlede gennemsnit skal beregnes ud fra de samlede elevtal hen over alle 3 år.

Konsekvenser for andre skoler

Forvaltningen har i sagen fra udvalgets møde i august på baggrund af tilgængelig data vurderet:

- At der er grundlag for at etablere to nye 7.-klasser på Østervangsskolen

- At der skal nedlægges en 7. kl. på Rismølleskolen (det forventes, at nogle elever, der tidligere har valgt Rismølleskolen efter 6. klasse bliver på Østervangsskolen)

- At søgningen efter 6. klasse er for spredt på forskellige skoler til, at det vil betyde nedlæggelse af en 7. kl. på en anden skole

Nedlægges en klasse på Rismølleskolen vurderer forvaltningen, at det vil betyde en reduktion af personale svarende til det antal undervisningslektioner den konkrete klasse har (anslået en lærerstilling).Hvis det besluttes at genetablere overbygningen på Østervangsskolen skal som minimum berørte skoler i skoledistriktet høres, i dette tilfælde skal skolebestyrelsen på Rismølleskolen høres.

Økonomi
Skolen er pt. godt dækket ind ift. Chromebooks, men har ikke et klassesæt stående til en evt. kommende 7. klasse. Her vil der være en afledt udgift på ca. 85.000 kr. for et klassesæt bestående af 28 Chromebooks inkl. gravering og en google licens.

Skolen kan finansiere inventar, møbler og hvad der måtte mangle i et fysiklokale indenfor eget budget.
© Copyright 2023 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.