Randers Kommune spiller højt spil

KV21
Tirsdag 6. april 2021 kl. 09:34

Randers Kommune spiller højt spil

.
Af: Erik Bo Andersen, Peter Møller Kjeldsen

RANDERS KOMMUNE FORSØGER INDEN KV21 AT FORPLIGTIGE SIG TIL KLIMABROEN OVERFOR 3. PART

Randers Kommune spiller højt spil, med risiko for store nedskæringer på kernevelfærden, i bestræbelserne på at etablere Byen til Vandet og Klimabroen.

På udviklingsudvalgets dagsorden d. 8/4-21 i punkt nr. 47 ligger der således en sag, som p.g.a. sine økonomiske konsekvenser bør interessere ALLE borgere i Randers.

Her er nogle vigtige citater fra forslaget (se link til forslaget nedenfor):

“Byrådet besluttede den 7. december 2020 (lukket sag), at forvaltningen skulle arbejde videre med at etablere et arealudviklingsselskab med deltagelse af ekstern kapitalpartner for at realisere Flodbyens indledende etaper.”

Det indgår som en forudsætning i udbudsmaterialet, at Randers Kommune etablerer Klimabroen som planlagt, at Randers Kommune sammen med Verdo og Randers Havn samarbejder om at realisere udviklingsplanens scenarie B, hvor Verdos kraftværk senest i 2036 afløses af andre produktionsformer og dermed ikke udgør en barriere for
byudvikling i området,... Disse forhold indarbejdes i materialet for at reducere risiko for tilbudsgiverne og for dermed at opnå den bedst mulige værdiansættelse af arealerne under de givne forhold.

“Forvaltningen fremsender efter udbudsprocessen en sag til byrådet med henblik på endelig godkendelse af resultatet. Medmindre der opstår forsinkelser undervejs...vil dette ske på byrådsmødet den 11. oktober 2021.”

Hvis Byen til Vandet med Klimabroen virkeligt er det fantastiske projekt, som Randers Kommune har forsøgt at sælge det som - hvorfor er der så behov for at kommunen på forhånd vil binde sig kontraktligt overfor 3.part til investeringer for langt over en halv milliard kroner - for
at mindske risikoen for investorerne?

Hvad med risikoen for kommunens økonomi og borgernes
velfærd og skattekroner?

Hvorfor vil man via kontrakt med 3. part binde Randers Kommune til Klimabroen - i stor hast, inden byrådsvalget d. 16. november? Hvis det er så god en ide, kan man vel godt vente med at forpligtige sig økonomisk indtil efter KV21 - istedet for at forsøge at vedtage det en måned før valget?

Her er det vigtigt at sondre imellem det at lave en politisk forpligtigelse, som fremtidige politiske flertal ændre på, og det at indgå en kontraktlig forpligtigelse med 3. part i form af private investorer, som Randers Kommune vil være juridisk og økonomisk bundet op på.

Dette bærer præg af, at man politisk ønsker at sikre sit eget prestige projekt, inden borgerne går til stemmeurnerne ved KV21. Man frygter måske - med rette - at flertallet for Klimabroen er væk efter valget?

Vi mener ikke at dette forløb er et kommunalt nærdemokrati værdigt.

Det har vi gjort nærmere
rede for i et åbent brev som er vedhæftet denne pressemeddelelse og sendt til politikerne i Randers Byråd.

Link til dagsorden for Udviklingsudvalget 08.04.21


© Copyright 2021 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.