Nye byggegrunde på vej i Fårup?

Randers Opland N
Fredag 10. juni 2022 kl. 08:00

Nye byggegrunde på vej i Fårup?
Fra sagsmaterialet


Af Carina Kondrup

Nye byggegrunde på vej i Fårup?

På Byrådsmødet den. 13. juni skal Byrådet tage stilling til en anmodning fra forvaltning om anlægsbevilling til byggemodning af område ved Butikstorvet i Fårup.

Sagsfremstilling

Det tidligere udviklingsudvalg besluttede den 28. oktober 2021 at igangsætte byggemodning af et boligområde ved Birkevænget i Fårup.

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af et eksisterende boligområde og et areal til fremtidig byudvikling, landbrugsareal mod øst, eksisterende erhverv og bolig mod syd og boligkvarter mod vest.

Lokalplanområdet, der ligger i den østlige del af Fårup, har et samlet areal på ca. 4 ha., og giver mulighed for både tæt/lav og åben/lav boliger.

Ud fra en analyse af boligbehovet i Fårup anbefaler forvaltningen, at der byggemodnes til 2 parcelhuse (åben/lav) og 8 rækkehuse (tæt/lav) i henhold til bilagte skitse.

Byggemodningen omfatter i alt 10 grunde. 2 parcelhusgrunde på ca. 1100 m2 og to storparceller til samlet 8 grunde med tæt-lav bebyggelse på ca. 475 m2.

Nord for det område, hvor der indstilles byggemodning i denne sag, er der er areal, hvor der på sigt kan planlægges for flere åben lav boliger.

Når byggemodningen nærmer sig sin afslutning, vil der bliver fremlagt en sag omkring udbud af arealerne.

Økonomi

Byggemodningen af butikstorvet i Fårup anslås overslagsmæssigt at koste ca. 3,75 mio. kr. Der søges til formålet om rådighedsbeløb på 3,75 mio. kr. i 2022 finansieret af ramme til byggemodning, boligformål.

© Copyright 2022 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.