Læserbrev: Sundhedspolitikken – 'Det gode liv - fra ord til handling'

Debat
Onsdag 20. september 2023 kl. 13:00

Læserbrev: Sundhedspolitikken – 'Det gode liv - fra ord til handling'
Næstformand Pia Moldt, Stine Eiby og Jesper Gade, repræsentanter fra Socialdemokratiet i Sundhed-, Idræt- og Kulturudvalget


Indsendt af: næstformand Pia Moldt, Stine Eiby og Jesper Gade, repræsentanter fra Socialdemokratiet i Sundhed-, Idræt- og Kulturudvalget

Læserbrev: Sundhedspolitikken – 'Det gode liv - fra ord til handling'

I foråret besluttede Sundhed-, Idræt- og Kulturudvalget og Byrådet Randers Kommunes nye sundhedspolitik for 2023-2026. Sundhedspolitikken sætter retning for hele sundhedsområdet i Randers Kommune.
Vi har brug for en god og ambitiøs sundhedspolitik. Landsdækkende undersøgelser viser, at når vi i Randers Kommune sammenligner os med andre kommuner, så ligger sundhedstilstanden i den lave ende. Vi har forholdsmæssigt flere borgere med f.eks. overvægtsproblemer og flere borgere med en eller flere kroniske sygdomme. Ud over at det går udover livskvaliteten, så belaster det også kommunens økonomi. Mange sundhedsproblematikker og sygdom kan forebygges, derfor skal vi have en sundhedspolitik med et stærkt fokus på forebyggelse og tidlig indsats.

Vi synes vi har fået en rigtig god og vigtig politik, hvor målet er at mindske den sociale ulighed i sundhed og sygdom og skabe rammerne for det gode liv for alle borgere i Randers Kommune. Sundhedspolitikken har særligt fokus på børn og unge og borgere med kronisk sygdom, hvor udfordringer relateret til bevægelse, overvægt, nikotinprodukter, søvn og mental sundhed indgår, som noget der skal arbejdes med. Vi ved fra forskningen, at disse emner har stor betydning for sundheden.

Sundhedspolitikken skal omsættes og virke. Så på tværs af fagområder har kommunens medarbejdere sammen udarbejdet en handleplan ” Det gode liv – fra ord til handling” med indsatser, som skal være med til at løfte sundheden blandt borgerne i Randers Kommune.

F.eks. ved vi at manglende søvn er et stort problem blandt børn og unge. En indsats her er, at Sundhedsplejen vil kompetenceudvikle medarbejdere, så de er bedre klædt på til at vejlede forældre og medarbejdere i dagtilbud og skoler om søvn. Andre indsatser retter sig mod overvægt blandt børn og unge og styrke muligheder for bevægelse og gode fællesskaber.

Der er arbejdet i mange år med tobaksforebyggelse med gode resultater, så i dag er der langt færre rygere end tidligere. Det er vigtigt at fortsætte og udvikle indsatserne, derfor er skabelsen af nikotinfrie miljøer alle de steder, hvor børn og unge færdes i Randers Kommune skrevet ind i handleplanen. Det er f.eks. skoler, ungdomsklubber og fritids- og idrætsforeninger.

Af andre vigtige indsatser i handleplanen er samarbejdet mellem Jobcenteret og Sundhedscenteret, så medarbejderne i Jobcenteret er opmærksomme på, at borgere udenfor arbejdsmarkedet med sundhedsudfordringer kan få hjælp til bedre sundhed, så de lettere kan komme tilbage til arbejdsmarkedet.

Noget af det der også er stor fokus på i handleplanen er at styrke den mentale sundhed for alle gennem aktiviteter, fællesskaber og meningsfulhed, hvor bl.a. natur og kultur indgår.

I Socialdemokratiet og også i Sundhed-, Idræt- og Kulturudvalget vil vi følge politikken blive til virkelighed, og her spiller handleplanen en vigtig rolle. Handleplanen er et godt eksempel på, at vi kan meget mere, når vi arbejder sammen, derfor er såvel sundhedspolitik og handleplan lavet på tværs af fagområder, og det er også i samarbejdet på tværs, at den skal lykkes.© Copyright 2024 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.