Hvordan skal uddeling af poser til madaffald foregå i 2022-23?

Randers
Fredag 7. januar 2022 kl. 07:00

Hvordan skal uddeling af poser til madaffald foregå i 2022-23?
Foto: Randers Kommune


Af Carina Kondrup

Hvordan skal uddeling af poser til madaffald foregå i 2022-23

Miljø- og Teknikudvalget skal på et udvalgsmøde d. 10. januar tage stilling til hvordan uddelingen ad poser til madaffald skal foregå i 2022 og 2023

Resume

På miljø- og teknikudvalgsmødet den 25. januar 2021 bemyndigedes forvaltningen til at tilrette uddelingen af grønne poser til madaffald som afhentningsløsning på genbrugspladserne.

Forvaltningen planlægger nu at tilrettelægge uddelingen af grønne poser, som en kombineret løsning de kommende år med afhentning på Randers Affaldsterminal, uddeling i landområder vha renovatøren, men fortsat omdeling i byområderne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

at forslaget med en kombineret løsning tiltrædes

Beslutning fra miljø- og teknikudvalget 2012 - 2021, 20. december 2021, pkt. 188:

Sagen blev udsat til behandling i det nye miljø- og teknikudvalg. Forvaltningen udarbejder et notat med uddybning af modeller for uddeling af affaldsposer.

Jens Peter Hansen deltog som stedfortræder for Niels Erik Christensen.

Sagsfremstilling

På miljø- og teknikudvalgsmødet den 25. januar 2021 bemyndigedes forvaltningen til at tilrette uddelingen af grønne poser til madaffald som afhentningsløsning på genbrugspladserne.

Forvaltningen planlægger nu at tilrettelægge uddelingen af grønne poser som en kombineret løsning de kommende 2 år med afhentning på Randers Affaldsterminal for etageejendomme og ejendomme med fællesløsninger, uddeling i landområder ved hjælp af renovatøren, men fortsat omdeling i byområderne med tæt bebyggelse.

Forvaltningen har foretaget forskellige vurderinger i løbet af 2021 på effekten af de grønne madaffaldsposer, herunder affaldsanalyser, der viser, at kvaliteten og mængden af madaffaldet falder, hvis borgerne ikke har madaffaldsposerne til rådighed.

Desuden har borgerne vænnet sig denne service og vil opfatte det som en serviceforringelse, hvis der ikke fortsat sker uddeling.

Ydermere viser kalkulationer, at evt. besparelser vil være minimale.

Forvaltningen foreslår, at ovennævnte tilrettelægning af uddelingen af grønne poser gennemføres i 2022 og 2023, hvorefter det tages op til overvejelse i forbindelse med det kommende udbud af affaldsindsamlingen i Randers.

På seneste miljø- og teknikudvalgsmøde blev der efterspurgt en beskrivelse af modellerne for uddeling af affaldsposer. Dette er vedlagt som bilag.


© Copyright 2024 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.