Fordebatten om Ringboulevardens forlængelse er i gang

Randers
Onsdag 11. maj 2022 kl. 17:00

Fordebatten om Ringboulevardens forlængelse er i gang
Fordebatten drejer sig om disse to forslag til placeringer af det vejstykke, der skal forlænge Ringboulevarden og forbinde den med Udbyhøjvej.


Af Carina Kondrup

Fordebatten om Ringboulevardens forlængelse er i gang

Frem til den 14. juni 2022 har alle mulighed for at deltage i fordebatten om to forslag til placeringer af den vej, der skal forbinde Ringboulevarden med Udbyhøjvej. Forvaltningen afholder også et borgermøde om forslagene den 7. juni.

"Jeg er glad for, at Randers Byråd er klar til at arbejde videre med Ringboulevardens forlængelse. Det er et projekt, som har været på tegnebrættet i årtier. Vi skal have forlænget Ringboulevarden, så alle dem der bor langs Udbyhøjvej og Dronningborg Boulevard får mindre trafik i deres forhave samtidig med, at vi kan gøre livet lettere for de tusindvis af bilister, der hver dag skal bevæge sig øst-vest i vores by ," siger Claus Berggren, der er formand for erhvervs- og planudvalget.

Siden marts 2021 har den fysiske planlægning af en forlængelse af Ringboulevarden været i gang. Konkret drejer det sig om placeringen af det knap tre kilometer lange vejstykke, der skal forbinde Ringboulevarden med Udbyhøjvej. Og på mødet den 25. april besluttede byrådet at sætte gang i fordebatten om to alternative forslag til placeringer.

Borgere og erhvervsliv opfordres til at komme med input

"Vi skal ikke stikke nogen blår i øjnene. Enhver ny vej vil medføre gener for nogen og fordele for andre. Det er også tilfældet med de to forslag, som vi vil have borgernes og erhvervslivets input til. Det er fuldt forståeligt, at man som nabo bekymrer sig om jordbundsforhold, støj og aftrykket i landskabet. En ny vej er ikke rar at få i baghaven. Det kan vi alle sætte os ind i. Jeg vil derfor gerne opfordre til, at alle der har bekymringer eller opmærksomhedspunkter kommer på banen under fordebatten. Det vil give os det bedst mulige grundlag, når vi i byrådet skal beslutte den endelige placering og tage de nødvendige hensyn," siger Claus Berggren.

Fordebatten finder sted i perioden fra den 10. maj til den 14. juni, og undervejs vil forvaltningen afholde et borgermøde. Det foregår den 7. juni i Dronningborg Hallen fra kl. 19.00.

Deltag i fordebatten og læs mere om borgermødet på dette link

Forslag tættere på bebyggelse

Der har tidligere været fordebat om forvaltningens oprindelige hovedforslag til linjeføring, der passerede eksisterende boligområder med afstand. Hovedforslaget viste sig dog at have en væsentlig påvirkning på et yngle-og rasteområde for flagermus, hvorfor en realisering af forslaget ville være i strid med lovgivningen.

Siden er en række nye forslag til placeringer kommet i spil, og det er i den forbindelse, at byrådet har valgt at gå videre med de to forslag, der nu skal være fordebat om. Nemlig alternativ 2 og alternativ 6. Disse forslag passerer tættere på eksisterende boligområder, men vil have mindre konsekvenser for naturen. Samtidig betyder disse en stor aflastning af trafikken på Udbyhøjvej og Dronninborg Boulevard, ligesom de østlige dele af kommunen bindes bedre sammen med E45 .

Højt prioriteret projekt

Forlængelsen af Ringboulevarden er et af de højst prioriterede projekter i Randers Kommunes langsigtede plan for infrastrukturen, som byrådet vedtog sidste år. Formålet med vejen er at give en bedre trafikbetjening af den nordøstlige del af Randers ved bl.a. at aflaste Dronningborg Boulevard og Udbyhøjvej. Det skønnes, at vejen vil kunne komme til at bære en trafik i størrelsesordenen 3-5.000 køretøjer pr. døgn. Vejen skal desuden muliggøre betjening af eksisterende og fremtidige byvækstområder i det nordøstlige Randers. Forvaltningen vurderer, at forlængelsen af Ringboulevardne vil koste hhv. ca 62 millioner kroner (alternativ 2) eller 78 millioner kroner (alternativ 6).

I forlængelse af fordebatten skal byrådet beslutte, hvilken linjeføring, der skal arbejded videre med. Vælges en helt anden linjeføring skal der laves endnu en fordebat. Når byrådet har besluttet en linjeføring vil forvaltningen udarbejde forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan og miljøvurdring. Planforslagene kommer ligeledes i offentlig høring, før byrådet skal tage endelig stilling til placeringen og etableringen af vejen.
© Copyright 2023 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.