Ekstra bevilling på 1,5 million kroner til områdefornyelse i Øster Bjerregrav og Over Fussing

Randers opland
Fredag 8. januar 2021 kl. 08:50

Ekstra bevilling på 1,5 million kroner til områdefornyelse i Øster Bjerregrav og Over Fussing
Foto: wikipedia


På et udvalgsmøde d. 11/1, skal økonomiudvalget tage stilling til en ekstra bevilling på 1,5 million kroner til områdefornyelse i Øster Bjerregrav og Over Fussing.

Bevillingen skal sikre et kvalitets –og ambitionsniveau af området, der svarer til de øvrige områdefornyelser.

Hvis du vil læse mere om projektet kan beskrivelsen læses her

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via landdistriktsudvalget og økonomiudvalget,

1. at der gives tillægsbevilling på 1,5 mio. til færdiggørelse af områdefornyelsen i Øster Bjerregrav og Over Fussing finansieret af puljen til byfornyelse.

Sagsfremstilling

Randers Kommune gennemfører i disse år områdefornyelse i Øster Bjerregrav og Over Fussing. Områdefornyelsen har et budget på 3,5 mio., som byrådet bevilligede i forbindelse med godkendelse af program 14. januar 2019.

For at højne kvaliteten af områdefornyelsen, forslår forvaltningen, at der frigives en tillægsbevilling på 1,5 mio. til færdiggørelsen af områdefornyelsen. Tillægsbevillingen skal bidrage til at opnå et kvalitets –og ambitionsniveau, svarende til de øvrige områdefornyelser, som kommunen gennemfører i landsbyerne. Tillægsbevillinger kan gives til igangværende områdefornyelsesprojekter.

Områdefornyelsen i Øster Bjerregrav og Over Fussing omhandler blandt andet fornyelse og forbedring af fælles udendørs aktivitetsområder omkring Bjerregrav Skole og Bjerregrav Aktivitetspark. I budgettet for områdefornyelsen var der afsat 955.000 kroner til forbedringer i området. Disse midler er anvendt til at udbedre nedslidt belægning, nye legeredskaber til mindre børn og anlæg af en ny frugtlund omkring Bjerregrav Skole. For at projektet kan indfri ambitionen om at være et mødested for alle byens borgere, kræver det yderligere investeringer i området.

Forvaltningen forslår, at en ekstra bevilling på 1,5 mio. anvendes til at fremme udendørs bevægelsesaktiviteter og fællesskab, særligt for byens unge og ældre. Projektet skal bygge videre på de igangværende initiativer, bidrage til at sikre gode aktivitetsmuligheder samt understøtte en fortsat udvikling af området. En ekstra bevilling til gennemførelse af områdefornyelsen, vil understøtte et fortsat samarbejde blandt byens institutioner og ildsjæle. Projektbeskrivelse og budget er vedlagt som bilag 1.

Projektet kan gennemføres som en forlængelse af de eksisterende initiativer og bygge videre på igangværende samarbejde i områdefornyelsen. Projektet vil blive gennemført som en del af den igangværende områdefornyelse, som forventes afsluttet ved udgangen af 2021.

Øster Bjerregrav og Over Fussing ligger tæt placeret i forhold til infrastruktur og tæt ved naturområdet omkring Fussingø. Forvaltningen vurderer, at en forstærket områdefornyelsesindsats kan bidrage til at højne bosætningskvaliteterne i området.

Økonomi

Der er i Randers Kommunes budget årligt afsat 4,7 mio. kr. til kommunal medfinansiering af byfornyelse, hvoraf 3,9 mio. disponeres til områdefornyelse.

Der resterer pr. november 2020 12 mio. kr til kommunal medfinansiering af områdefornyelse.

Videre proces

Områdefornyelsen i Øster Bjerregrav og Over Fussing forventes afsluttet ultimo 2021.

Såfremt der gives tillægsbevilling til gennemførelse af projektet, skal disse være anvendt inden områdefornyelsen afsluttes.© Copyright 2021 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.