Debat: Vejafgiften for tung transport risikerer at ramme landdistrikterne hårdt

Debat
Torsdag 25. maj 2023 kl. 12:00

Debat: Vejafgiften for tung transport risikerer at ramme landdistrikterne hårdt

Af: Jesper Kronborg, branchedirektør i Dansk Erhverv Transport

Debat: Vejafgiften for tung transport risikerer at ramme landdistrikterne hårdt

De danske vognmænd og transporttunge virksomheder deler ambitionerne om at nå klimamålene og er meget bevidste om deres ansvar for at levere mærkbare resultater. Det er tydeligt, når man snakker med branchen i alle dele af landet.

Desværre er regeringens forslag om en vejafgift for tung transport, som lige nu lovbehandles i Folketinget, langt fra en effektiv løsning på de udfordringer, vi står over for i transportsektoren. Tværtimod vil denne afgift øge omkostningerne ved at fragte gods og fødevarer, selv for virksomheder der bruger el-lastbiler. Dertil kommer, at forslaget også rammer geografisk skævt, da virksomhederne uden for de største byer og særligt landdistrikterne bliver hårdt ramt, hvilket i værste fald kan gå ud over beskæftigelsen.

Transportsektoren er allerede under pres for at reducere sin miljøpåvirkning, og mange virksomheder har investeret betydelige ressourcer i at indføre mere bæredygtige transportløsninger. Indførelsen af en vejafgift, som øger omkostningerne for selv el-lastbiler, er derfor dybt demotiverende for mange transportvirksomheder, da ellastbilerne koster ca. tre gange så meget som konventionelle lastbiler og da lade infrastrukturen ikke er til stede endnu. Det er derfor en kontraproduktiv politik, der ikke tager højde for en lang række af de helt nødvendige rammevilkår, som skal være til stede, for at branchen kan få succes med sine bestræbelser på at reducere transportsektorens klimaaftryk.

Endnu mere bekymrende er det, at denne vejafgift vil ramme hårdest uden for de største byer og især i landdistrikterne. Virksomheder i disse områder er ofte afhængige af godstransport for at opretholde deres forsyningskæder og sikre økonomisk aktivitet. En øget afgift vil medføre en betydelig forøgelse af deres start-omkostninger, når de skal ind og hente godset centralt i landet, og kan få stor betydning for deres konkurrencekraft. Det er kort sagt ikke hensigtsmæssigt at pålægge landdistrikterne en ekstra byrde, der kan føre til tab af arbejdspladser og nedgang i lokaløkonomien.

Regeringens argument for at indføre denne afgift er at skabe grøn omstilling af transportsektoren. Vi er helt enige i målet, men ikke i midlet. Det er afgørende, at løsningerne ikke skaber nye problemer. I stedet bør regeringen fokusere på at udvikle incitamenter og støtteordninger i en afgrænset periode, der kan kickstarte udviklingen og reelt fremme brugen af miljøvenlige transportmetoder. Det gør vi bedst ved at belønne virksomheder, der investerer i grønne løsninger, så vi kan skabe en positiv spiral, der både reducerer emissioner og styrker den økonomiske udvikling.

Senest har Dansk Erhverv sammen med andre organisationer mødtes med både skatteministeren og transportministeren for at præsentere en række alternative forslag til vejafgiften for at nedbringe lastbilernes CO2-udledninger og fremme den grønne omstilling, som der blev taget positivt imod. Vi håber, at regeringen ikke blot vil lytte, men også handle på de forslag, vi er kommet med.

For det er afgørende, at regeringen tager hensyn til virksomhedernes behov og virkeligheden i transportsektoren, når de udvikler politikker. En vejafgift for tung transport, der gør det dyrere og rammer skævt, er ikke vejen frem. Lad os i stedet arbejde sammen om at skabe incitamenter og støtte tiltag, der accelererer overgangen til mere bæredygtig transport, uden at det går ud over virksomhedernes konkurrenceevne og beskæftigelsen i landdistrikterne. Det er den retning, vi skal bevæge os i for at sikre en grønnere og mere robust transportsektor.© Copyright 2024 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.