Bløde trafikanter får en mere sikker forbindelse over Havnegade

Randers
Tirsdag 14. december 2021 kl. 15:00

Bløde trafikanter får en mere sikker forbindelse over Havnegade
Fra sagsmaterialet


Af Carina Kondrup

Bløde trafikanter får en mere sikker forbindelse over Havnegade


En ny dobbeltrettet cykelsti og flytning af Havnegadekrydset ved busterminalen vil skabe en mere sikker forbindelse over Havnegade for cyklister og gående. Projektet, der også omfatter flytning af p-pladser fra Trangstræde til Bolværksgrunden, blev godkendt på byrådsmødet den 13. december 2021.

En mere sikker stiforbindelse mellem Regnskoven og stibroen over Randers Fjord er på vej. På mødet den 13. december 2021 har Randers Byråd nemlig godkendt et projekt, der ud over etablering af en dobbeltrettet cykelsti fra Odinsgade langs Tørvebryggen også omfatter flytning af Havnegadekrydset ved busterminalen og en flytning af p-pladser fra Trangstræde til Bolværksgrunden.

Hele projektet ventes gennemført i løbet af 2022.

Trafiksikker klargøring til Flodbyen og bedre busdrift

Flytningen af krydset på Havnegade er også en del af Udviklingsplanen for Flodbyen. For ved at flytte indkørslen til busterminalen cirka 70 meter mod nordøst vil der være plads til at sikre cyklister og samtidig skabe forbindelse mellem Midtbyen og Bolværksgrunden. Netop denne forbindelse er en af grundstenene i Udviklingsplanen for Flodbyen.

En flytning vil desuden kunne øge bussernes fremkommelighed. Det kræver dog, at der bliver ændret på den parkeringssøgende trafik til Trangstræde. Trafiksimuleringer viser nemlig, at det er en stor del af årsagen til, at trafikken ofte pakker til sådan, at hverken busser, biler eller vareindlevering kan komme smidigt frem

Nødvendigt at flytte p-pladser

For at lave større fremkommelighed for den kollektive trafik og trafiksikre forhold for bløde trafikanter, er det derfor nødvendigt at flytte en meget stor del af de eksisterende p-pladser i Trangstræde til en placering cirka 100 meter længere væk på Bolværksgrunden. Her kan der etableres 70 ekstra p-pladser, ved bl.a. at inddrage den nedlagte del af Kulholmsvej til parkeringsareal og optimere udformning af den eksisterende p-plads.

Varekørsel vil fortsat være tilladt i Trangstræde, ligesom der uændret vil være adgang til de eksisterende private p-pladser. Der vil også fortsat være et antal korttidsparkeringspladser, handicappladser og p-pladser med ladestandere i området.

Samlet set vil flytningen medføre en lille forøgelse af antallet af p-pladser i midtbyen. Flytningen vil desuden give mulighed for at indrette p-arealet på Trangstræde til et midlertidigt byrum, som vil give bedre plads for de mange ventende buspassagerer.

I alt er der afsat 11,6 millioner kroner til projektet, hvoraf Vejdirektoratet bidrager med 2,2 millioner kroner fra Statens Cykelpulje.© Copyright 2022 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.