Basisbudgettet 2021-2024 er utidssvarende

Debat
Fredag 18. september 2020 kl. 09:00

Basisbudgettet 2021-2024 er utidssvarende


Læserbrev af Kalle Nielsen. Scandiagade 14 st th, 8930 Randers NØ. Medlem af byrådsnetværket i Enhedslisten Randers.

Enhedslisten stemte på sidste byrådsmødet i mandags imod basisbudgettet. Herunder nogle ting ved basisbudgettet, som gjorde det nødvendigt for Enhedslisten, som et moderne demokratisk rødt-grønt parti, at stemme imod basisbudgettet, som et tegn på, at budgetforhandlingerne må tage udgangspunkt i forandringer af basisbudgettets grundliggende antagelser og forudsætninger.

1. Vi kan under ingen omstændigheder stemme for et basisbudget, som er helt ude af trit med verdenssamfundets mest presserende problem - nemlig den globale opvarmning og dermed også overforbruget af jordens ressourcer. Det er et egoistisk basisbudget, der tager udgangspunkt i fortidens udfordringer og løsninger - ikke i nutidens og kommende generationers udfordringer og behov for bæredygtige løsninger.

2. Vi stemmer ikke for et basisbudget, der bygger på stigende privatbilisme - der er brug for meget mindre privatbilisme. Der er åbenlyst brug for langt mere fælles (offentlig) transport, langt flere (el)cykler og langt flere andre små drivhusgasneutrale transportmidler. Vi kommer derfor ikke til at stemme for et basisbudget, der afsætter kommunale midler til store bilinfrastruktur-projekter over fjorden. Mariager Fjord har lige ifølge Amtsavisen afsat kr. 50 millioner til cykeltsti-infrastruktur i deres fireårige budget. Randers bør mindst afsætte det samme og realistisk set investere betydeligt mere i fremtidens bæredygtige infrastruktur.

3. Vi stemmer ikke for et basisbudget, der urbaniserer Danmarks eneste floddelta og dermed forhindrer naturgenopretning på området de næste 200 år. Det er fuldstændig visionsløst og helt ude af trit med natursynet anno 2020. Vi ønsker brede naturbræmmer og en øget mulighed for, at naturen kan reetablere sig selv som fjord- og floddelta frem til det nye havneområde. Det er korrekt, at det vil være dejligt at tiltrække store investorer til Randers Kommune, men det skal ikke være for visionsløst at bygge flere bygninger i Danmarks eneste floddelta. Der er brug for de store investorers penge til klima- og bæredygtige omstillingsprojekter (ikke nye boliger). Der er masser af jord til nye bygninger i Randers Kommune - men der er kun ét floddelta i Danmark.

4. Vi stemmer ikke for et basisbudget, der reaktivt og apatisk vælger at skjule de nationale nedskæringer på den kommunale økonomi ved år efter år at skjule forringelserne via manglende prisfremskrivning af budgetterne.

5. Vi stemmer ikke for et basisbudget, der for at kunne fremstille budgetforligspartierne som nogle der "investerer i X" hvert år indeholder et ekstra 20 millioners grønthøster "effektiviseringsbidrag" for alle områder. Fremgangsmåden skjuler, at den kommunale økonomi år efter år er blevet udsultet, så den eneste mulighed der er tilbage for at "investere" for 80 kroner i X er ved først internt at fjerne for 100 kroner af Y. Det er surrealistisk minusspil, som kun holdes i live af politikernes behov for tilsyneladende at indfri valgløfter, uden at turde råbe højt om konsekvenserne af tidligere folketingsflertals systematiske besparelser på især den kommunale velfærd.

6. Vi stemmer ikke for et basisbudget, hvor Randers Kommunes borgmester ikke har udmeldt og kæmpet for, at vi i Randers Kommune ønsker at bruge (og vil kæmpe for at få midler til) en serviceramme pr indbygger korrigeret for socio-økonomiske faktorer, der som minimum ligger på gennemsnittet for danske kommuner. Det er en katastrofe, at vi i Randers Kommune ikke systematisk udstiller og kæmper for både at få midler til, og naturligvis serviceramme til, som minimum at yde en service pr indbygger, der svarer til gennemsnittet i danske kommuner.

Hvad så med de egentlige budgetforhandlinger?
At vi har stemt imod basisbudgettet er blandt andet af ovennævnte grunde. Til de egentlige budgetforhandlinger i disse dage går vi naturligvis åbne ind i forhandlingerne. Det gør vi altid. Der er i byrådet uden tvivl flertal for rigtig mange forbedringer i det kommende budget, også bredere flertal end den traditionelle budgetforligs alt eller intet tilgang åbner op for. Der er bestemt store potentialer for forbedring - så ingen partier eller lokallister ekskluderes, blot fordi man naturligvis ikke vil stemme for alt i et budgetforlig. Det er ikke anderledes end på et byrådsmøde - det må være muligt at få lov at respektere flertal i nogle sager på en måde, så det tydeligt fremgår, hvem der var for og imod.© Copyright 2020 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.