Anders Henrik Jensen (V) genopstiller til KV21 i Randers Kommune

KV21
Tirsdag 9. november 2021 kl. 08:00

Anders Henrik Jensen (V) genopstiller til KV21 i Randers Kommune
Anders Henrik Jensen (V) genopstiller til KV21 i Randers Kommune


Af Carina Kondrup

Anders Henrik Jensen (V) genopstiller til KV21 i Randers Kommune

16. november 2021 er der valgdag i Danmark. Denne dag skal du igen i stemmeboksen for at stemme på din kandidat til Randers Byråd i de kommende fire år.

Nuværende byrådsmedlem Anders Henrik Jensen (V) er klar til endnu en tørn på den lokalpolitiske bane.

Hvad er det bedste, som du (Byrådet) har besluttet, sat igang eller på anden måde haft afgørende indflydelse på siden januar 2018. ? :

Jeg glæder mig over at vi i byrådet har vedtaget minimumsnormeringer i daginstitutionerne, så der skal besættes 150 flere stillinger til at varetage pasningen af børnene i de vigtige år i opvæksten. Det er stort at Randers allerede er så langt fremme, at vi i 2023 har 1 pædagog til 3 vuggestuebørn og 1 pædagog til 6 børnehavebørn. Målet skal blandt andet opfyldes ved at uddanne eksisterede pædagogmedhjælpere.

Videre på skoleområdet har vi budgetteret med midler til 2 lærer ordninger og videreuddannelse af lærere, hvilket også er vigtigt i årene frem. God læring kræver ro i klassen og den rette hjælp til både dygtige og elever med udfordringer.

Det glæder mig hver gang vi kan gøre skolevejene mere sikre. Der er begrænsede midler på budgettet, hvilket skal øges i årene frem til fordel for flere selvtransporterende børn til skole. I Miljø og teknikudvalget har vi tildelt midler bredt fordelt i kommunen via prioritetslisten og fornemmer at de heldige skoler, forældre og elever er glade for vores tildelinger.

I forrige byrådsperiode med Venstre for bordenden satte vi kr. 20 mio. kr. af til idrætsfaciliteter, og hvor er det godt at se hvordan faciliteterne er ved at blive bygget på baggrund heraf. Det betyder meget for lokalsamfundene at idrætslivet kan være samlingspunkt for alle aldre, samtidig med at sundheden højnes

Hvorfor genopstiller du - Hvad vil du arbejde for i den kommende periode ??

Jeg vil gerne bidrage til at Randers bliver en rigere kommune, så der er råd til den bedre velfærd.

Rigdommen skal skabes via øget tilgang af personale i daginstitutioner og skoler med fysiske investeringer. Samt investeringer i øget erhvervsklima, infrastruktur og udvikling af ”Byen til vandet” på Randers Havn. Randers bliver derved attraktiv at bosætte sig i med sin familie og den øgede bosætning giver i gennemsnit kommunen ca. kr. 44.000 pr. ny borger. Midler der er nødvendige for at skabe en rigere kommune i fremtiden for alle aldre.

Mine mærkesager er derfor:

Sikre skoleveje og flere cykelstier på landet, så man kan cykle til skole i skoledistrikterne og cykle til fritidsaktiviteter i oplandet, hvor kollektiv trafik ligeledes er vigtig.

Videreudvikle folkeskolen for alle, så alle elever er en del af nærmiljøets fællesskab, hvor lærere efteruddannes og underviser med 2 lærere i klassen.

Bakke op om landdistrikterne samt deres ildsjæle, et rigt kultur og foreningsliv omkring idræt & motion med det gode fællesskab i centrum.

Øget sundhed for alle aldre giver et bedre liv og ældre skal føle sig værdsat.

Naturen er unik i Randers, hvor grundvand og dyreliv skal beskyttes samtidig med at borgerne skal føle ro og hente energi i gode oplevelser i naturen, der skal øges med skov og rekreative områder med øget biodiversitet.© Copyright 2022 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.