Del på Facebook   Print siden

Plan om Burger King i Nordbyen er kommet tættere på

Randers
Tirsdag 23. november 2021 kl. 13:00

Plan om Burger King i Nordbyen er kommet tættere på
Det er på denne placering i krydset Hvedevej / Mariagervej at en ny Burger King måske åbner
Fra Sagsmaterialet


Af Carina Kondrup

Plan om Burger King i Nordbyen er kommet tættere på

På et udvalgsmøde d. 18/11 har Udviklingsudvalget i Randers Kommune godkendt forslag til en lokalplan, som giver mulighed for at bygge en Burger King restaurant på hjørnet af Hvedevej/Mariagervej.

Forslaget til lokalplanen skal nu i offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Udviklingsudvalget vedtog 24. juni 2021 at igangsætte revideret planlægning for serviceerhverv på hjørnet af Mariagervej og Hvedevej i Randers by.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til Lokalplan 697, der er i bilag 1.

Planforslaget skal fremlægges i offentlig høring i 4 uger inden forslaget kan vedtages endeligt.

Planforslaget omfatter et område i den nordlige del af Randers by og området udgør et areal på 2.607 m2, der ved planlægningens endelige vedtagelse forbliver i byzone.

Lokalplanens område indgår i et eksisterende erhvervsområde, som er kendetegnet ved lette erhvervsvirksomheder såsom serviceerhverv, lager, bilforhandlere, en enkelt dagligvarebutik og lignende.

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget udlægger området til erhvervsformål i form af lettere erhverv, herunder liberale erhverv og serviceerhverv, såsom mindre lagervirksomhed, offentlige formål og restauration med mulighed for ’drive-thru’ funktion.

Planforslaget skal desuden sikre, at byggeri og anlæg indpasses i bymiljøet. Dette gøres ved at fastsætte bestemmelser, der regulerer det fremtidige byggeris placering, materialeholdning samt områdets skiltning.

Helt konkret skal nyt byggeri bl.a. placeres i en facadebyggelinje med en afstand på 6 meter til vejskel mod Mariagervej. Derved sikres det, at der på sigt kan opnås en sammenhængende bygningsstruktur langs Mariagervej i overensstemmelse med afstande mod vejskel som f.eks. ved Falbeparken.

Gældende byplanvedtægt

Området er omfattet af gældende Byplanvedtægt nr. 7, der udlægger området til let industri og værksteder.

Byplanvedtægt nr. 7 ophæves delvist ved offentliggørelsen af den endelig vedtagelse af Lokalplan 697.

Forhold til kommuneplanen

Området er i Kommuneplan 2021 udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål, såsom offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål samt butikker til særlig pladskrævende varegrupper.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Planforslaget vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

- planlægningen ikke har nogen påvirkning på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt eller internationalt plan,
realisering af planens byggemuligheder ikke omfatter anlægsaktiviteter efter lovens bilag 1 og bilag 2,

- planforslagets bestemmelser sikrer, at bebyggelsesstrukturen er tilpasset områdets eksisterende nabobebyggelse, hvormed den vil indgå som en helhed i området,
det vurderes, at projektets visuelle påvirkning af kystlandskabet, ikke vil ændre på helhedsoplevelsen af kystlandskabet ved Randers Fjord.

- Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres samtidig med forslag til lokalplan.

Delegation

Byrådet har besluttet, at vedtagelsen af visse planer delegeres.

Den endelige vedtagelse af lokalplanen sker i udviklingsudvalget, da der er tale om en lokalplan uden principiel betydning.

Hvis der ikke kommer høringssvar i den offentlige høring, vil forvaltningen kunne vedtage lokalplanen endeligt.
© Copyright 2022 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Randers

 Tirsdagens strømpris
Tirsdagens strømpris
Randers
Astrologi for begyndere som øvede
Astrologi for begyndere som øvede
Randers
Tante Olga Torsdag den 13. oktober, kl. 20.00
Tante Olga Torsdag den 13. oktober, kl. 20.00
Randers
Tillykke til de blå partier i Randers Byråd.
Tillykke til de blå partier i Randers Byråd.
Randers
Enhedslistens kandidater i Randers valgkreds er klar til valget
Enhedslistens kandidater i Randers valgkreds er klar til valget
Randers
Dødsfald Randers
Dødsfald Randers
Randers
Randers Kommune vil fastholde seniorer i job
Randers Kommune vil fastholde seniorer i job
Randers
20 års jubilæum for nordisk konference på dagtilbudsområdet
20 års jubilæum for nordisk konference på dagtilbudsområdet
Randers
Dødsfald Randers
Dødsfald Randers
Randers
Pluk dine halloween græskar hos Randers Plukselv Græskar
Pluk dine halloween græskar hos Randers Plukselv Græskar
Randers
Tilbudsaviser og magasiner m.m:


Regionale nyheder