Del på Facebook   Print siden

Nyt Sundhedshus i Havndal - tidsplanen skal på plads

Randers opland
Fredag 5. marts 2021 kl. 17:00

Nyt Sundhedshus i Havndal - tidsplanen skal på plads
Det nye sundhedshus skal efter planen stå færdig i 1. kvartal 2022Sundheds- idræts og ældreudvalget, skal på et udvalgsmøde d. 10/3 drøfte og godkende tidsplanen for et nyt Sundhedshus i Havndal.

Som en del af budgetforliget 2020-2023 besluttede aftalepartierne, at kommunens plejecenter Aldershvile i Havndal skal reduceres til 8 ældreboliger med mulighed for kald og, at den øvrige del af plejecentret skal omdannes til et lokalt sundhedshus. Den del af Aldershvile, der skal anvendes som sundhedshus var i udbud i perioden 7. - 28. september. Der kom ikke nogen bud. Derfor arbejdes der nu videre med kommunal drift af Havndal Sundhedshus.

Forvaltningen i Randers Kommune har i samarbejde med Ejendomsservice udarbejdet en foreløbig tidsplan for ombygningen af Havndal Sundhedshus.

Senest 1. april 2021: Lokaler i det fremtidige sundhedshus er klar til renovering

April 2021: Nedbrydning og demontering i Sundhedshusets lokaler

Maj-juni 2021: Projektering

Sommer 2021: Udbud af renoveringsopgaven

September/oktober 2021: Opbygning og renovering af Sundhedshuset påbegyndes

1. kvartal 2022: Åbning af Havndal Sundhedshus

Fra forvaltningens side er det prioriteret at komme i gang med ombygningen af lokalerne hurtigst muligt. Det betyder, at renoveringen af Havndal Sundhedshus opdeles i to faser, hhv. nedbrydningsfasen og opbygningsfasen. Som det ses ovenfor vil nedbrydningsfasen foregå i foråret 2021, mens opbygningsfasen er planlagt til efteråret 2021.

Stueetagen indrettes til de kommunale sundhedstilbud med lokaler til eksempelvis træningsaktiviteter, foredrag, børnegrupper, babycafé, et mødelokale til eksempelvis mindre holdtilbud som rygestoptilbud og et kliniklokale. Første sal klargøres til eventuelle private sundhedsaktører, eksempelvis praktiserende læger, der i fremtiden kunne ønske at leje lokaler i sundhedshuset.

Lokalerne der i øjeblikket huser caféen Madam Blå beholdes og kan blandt andet anvendes til lidt større arrangementer, madlavningskurser mv. Anden sal indrettes med lokaler, hvor frivillige foreninger kan mødes. Rammerne lægger på den måde op til et Sundhedshus, der vil samle borgerne. Det forventes ikke, at der i anlægsbevillingen vil være rum til eksempelvis kunst og anden udsmykning af lokalerne. For at gøre Havndal Sundhedshus præsentabel og til et interessant og naturligt samlingspunkt for borgerne, ønskes det at sundhedshuset indrettes med kunst, eksempelvis med billeder fra nærområdet. Derfor påtænkes det at søge eksterne økonomiske midler til at muliggøre dette.

Havndal Sundhedshus skal være et naturligt samlingspunkt for borgerne i Havndal, hvor vi sammen arbejder for at gøre livet sundere og sjovere. Sundhedshuset skal understøtte det levede liv i Havndal og vil være rammen om både kommunale sundhedsaktiviteter og frivillige aktiviteter.

For at gøre Havndal Sundhedshus til et naturligt samlingspunkt for byens borgere, planlægges der en proces, hvor borgerne inddrages i planlægningen af de fremtidige kommunale tilbud, så tilbuddene afspejler lokalsamfundets behov og ønsker. Der bliver søgt midler fra sundhedsfremmepuljen til etablering af en sundhedskaravane, hvor sundhedsfaglige medarbejdere laver forskellige borgerinvolverende og sundhedsfremmende aktiviteter i Havndal frem mod åbningen af Havndal sundhedshus.

For at understøtte den borgerinvolverende proces indgår Randers Kommune i et forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet og Steno Diabetes Center Aarhus. Forskningsprojektet Havndals Kooperativ: sunde og glade børneliv – en systematisk og samskabende lokalsamfundsindsats bygger på samskabelse og lokalt engagement som nøgleelementer til at opnå en bæredygtig indsats. Målgruppen for indsatsen er alle børn i Havndal og omegn. Den sekundære målgruppe er alle aktører, der direkte eller indirekte kan påvirke børns sundhed og trivsel i Havndal.

I samarbejde med Kommunikation planlægges en kommunikationsindsats, der skal understøtte borgerinddragelsen, højt medejerskab og at Havndal Sundhedshus bliver et fælles samlingspunkt. I kommunikationsindsatsen fremhæves det som særligt vigtigt, at der er et samarbejde og en dialog med lokale foreninger for at nå borgerne med budskaberne og, at det skal være klart for borgerne, hvad de kan bidrage med hvornår og hvordan de kan få medindflydelse på aktiviteterne. Der planlægges blandt andet følgende kommunikations- og borgerinvolveringsaktiviteter:

- Stort skilt foran det kommende sundhedshus med teksten: ”Sammen bygger vi Havndal Sundhedshus”

- Postkort-event, hvor borgerne har mulighed for at hente et postkort og skrive, hvad de ønsker at det nye sundhedshus kan tilbyde og anvendes til. Postkortene samles på opslagstavle, hvor postkortene kan læses af andre lokale. Efterfølgende anvendes idéerne i forvaltningen til at planlægge kommende tilbud i sundhedshuset

- Åbent Hus arrangement i forbindelse med nedrivningen i april såfremt corona-situationen tillader det, hvor borgerne kan se lokalerne og høre om planerne for deres kommende sundhedshus

- Løbende aktivitet og opdatering på lokale sociale medier

- Pressemeddelelser. Bl.a. i forbindelse med, at nedrivningen går i gang

- Deltagelse i byens eksisterende events f.eks. Havndal By og Børnefest.

- Sundhedskaravane i Havndal én gang månedligt fra juni til åbningen af Havndal Sundhedshus, hvor borgerne kan tale med medarbejdere fra Randers Sundhedscenter om sundhed og evt. få foretaget sundhedsmålinger. Borgerne kan ligeledes komme med ønsker til sundhedshusets fremtidige tilbud

I planlægningen af de kommunale tilbud i Havndal Sundhedshus planlægges en proces, hvor også de øvrige forvaltninger inddrages. I juni 2020 blev der afholdt et aktørmøde med deltagelse fra forvaltningerne og §17 stk. 4 udvalget. Til mødet blev der budt ind med mange gode forslag og idéer til aktiviteter og tilbud i sundhedshuset. Dette arbejde fortsættes i løbet af sommeren og efteråret, hvor de gode idéer skal udvikles og konkretiseres så der kan oprettes en bred tilbudsvifte i sundhedshuset.

Tids- og procesplan samt kommunikationsindsats for Havndal Sundhedshus har været forelagt og drøftet i §17 stk. 4 udvalget d. 24. februar 2021. Udvalget tog orienteringen til efterretning og bakkede op om den borgerinvolverende tilgang og de foreløbigt planlagte arrangementer.

© Copyright 2021 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Randers opland

Få rum til det hele i Randers Kommunes landdistrikter
Få rum til det hele i Randers Kommunes landdistrikter
Randers opland
Ny vej i Assentoft
Ny vej i Assentoft
Assentoft
Anholdt: Ingen kørekort og sprit i blodet
Anholdt: Ingen kørekort og sprit i blodet
Auning
Efterskoleelever tog skraldet
Efterskoleelever tog skraldet
Mellerup
Bor du i Årets Landsby 2021?
Bor du i Årets Landsby 2021?
Randers opland
Jagt gennem skoven | Politibetjent var hurtigst
Jagt gennem skoven | Politibetjent var hurtigst
Auning
Endnu et 40-års jubilæum hos Aage Vestergaard Larsen
Endnu et 40-års jubilæum hos Aage Vestergaard Larsen
Mariager
Indbrud i Langå | Har du set noget?
Indbrud i Langå | Har du set noget?
Langå
Nyt test sted i Assentoft
Nyt test sted i Assentoft
Assentoft
Glaskunst – form og farve.
Glaskunst – form og farve.
Randers opland
Tilbudsaviser og magasiner m.m:


Regionale nyheder