Del på Facebook   Print siden

Nye vigtige og alvorlige oplysninger i Verdo-sagen!

Forside
Mandag 16. september 2019 kl. 21:30

 Nye vigtige og alvorlige oplysninger i Verdo-sagen!

Læser brev modtaget fra Asger Brorsen Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkeparti i Randers
.
Kære Byråd

Vi vælger at sende jer denne mail, da vi efter en fornyet gennemgang af bl.a. Verdo-selskabers regnskaber har fundet nye kontroversielle oplysninger. Disse oplysninger har en sådan alvorlig karakter og betydning for kommunen, virksomheder og borgerne, at vi finder det rigtigst at informere det forsamlede byråd. Oplysningerne er som sagt kommet til veje via Verdos officelle regnskaber og er derfor faktuelt baseret. Venligst se vedlagte dokumentation.

Baggrund:

Som det sikkert er jer alle bekendt, er Verdo i forrige uge blevet adviseret af Forsyningstilsynet om, at de skal betale yderligere kr. 275 mio. tilbage til forbrugerne ved en foreløbig afgørelse for Verdo Varme for forrentning af indskudskapital fra 2006 og for ulovlig opkrævning af de såkaldte ”kurussel-renter”. Dette bringer foreløbigt det totale beløb, der skal tilbagebetales til varmeforbrugerne, op på ikke mindre end 544 mio. kroner. Den første sag fra foråret lød på 269 mio, (ifølge Verdos egne hensættelser i regnskabet) og der er flere sager på vej. Vi har selv anmeldt en stribe sager til Forsyningstilsynet inklusive de her nævnte – med kopi til politiets afdeling for økonomisk kriminalitet. De anmeldte sager drejer sig om både varme, vand og el.

Hvad vi nu har konstateret er, at Verdo er i en langt, langt alvorligere situation, end nogen tilsyneladende har antaget eller forstået.

Verdo A/S skylder per 1/1-2019 de to varmeselskaber Verdo Varme A/S og Verdo Produktion A/S i alt yderligere ca. 543 mio!

For bedre at anskueliggøre problematikken, har vi lavet et lille regneark, som medsendes her. Det omfatter de seneste 5 regnskabsår.

Som det ses af regnearket, har Verdo Produktion i de seneste 5 år betalt i alt 78.881.000 i eksterne renter.
I samme periode er tilgodehavendet hos Verdo A/S steget til 183.693.000
I samme periode har Verdo Produktion fået sit tilgodehavende hos Verdo A/S forrentet med 0 til 0,21%

I samme periode er Verdo Varmes tilgodehavende hos Verdo A/S steget til 359.211.000
I samme periode har Verdo Varme fået sit tilgodehavende hos Verdo A/S forrentet med 0 til 0,46%

Det skal her indskydes, at Forsyningstilsynet er opmærksomme på denne konstruktion og er stærkt kritiske over for disse udlån. Det fremgår af dokumentationen i den seneste afgørelse. Vi må derfor så tvivl om lovligheden af denne finansielle fremgangsmåde – at finansiere øvrige dele af koncernen med forbrugernes penge stort set rentefrit. Der afdrages ikke på gælden og vi er ikke bekendt med, at der eksisterer nogen plan for dette. Tværtimod stiger udlånet år for år.

Disse tal betyder, at Verdo Produktion har haft en stor totalt unødvendig renteudgift til en unødig ekstern finansiering, da selskabet jo helt eller delvist kunne have udbetalt sin gæld og undgået de mange renter. Men Verdo Produktion har ikke fået lov til dette, fordi alle pengene har været lånt op i moderselskabet til ca. 0 procent i rente. Dette forhold er der efter vor opfattelse ikke hjemmel til lovgivningen og er derfor anmeldt. Forbrugerne har betalt for denne regnskabsmanøvre med måske et trecifret millionbeløb.

Verdo A/S har efter vor vurdering foretaget denne regnskabsmanøvre helt bevidst. Ledelsen har været fuldt klar over, at man har pålignet Verdo Produktion en ekstern rentebyrde, som isoleret set kan lægges på varmeprisen. Men samtidig har Verdo A/S år for år tømt Verdo Produktion for likvide midler til koncernens cash-pool. Hermed bliver de eksterne renter en unødig omkostning for forbrugerne.

Som tidligere nævnt så er der også i Verdo Varme hentet enorme beløb ud af selskabet. Per 1/1-2019 er de interne lån mellem Verdo A/S og Verdo Varme steget til kr. 359.211.000! Heller ikke her betaler man nævneværdige renter for at låne dette gigantiske beløb.

Et helt andet regnestykke viser sig nu. Fakta er, at Verdo A/S lige nu og her skylder sine varmeforbrugere mellem 1,1 og 1,3 MILLIARD. Det er mere end hele koncernens egenkapital. Regnestykket fremkommer ved:

Tilbagebetalingssager 544 mio
Lån i varmeselskaber 543 mio

I alt 1.087 mio

Hertil kommer den fortsat uafklarede sag hos Forsyningstilsynet vedrørende karruselrenter og forrentning af indskudskapital hos Verdo Produktion – denne sag har et potentiale på ca. 100 mio.
Endelig den her over beskrevne sag som kan formodes at have 2-3 cifret værdi i millioner.

Der spekuleres i denne tid i om Verdo er i besiddelse af den fornødne kapital til at kunne videreføre koncernens aktiviteter hensat til de hidtidige afgørelser og til den risiko, som udfaldet af de verserende sager udgør. Selvom Verdos ledelse forsikrer, at man er i stand til at honerere de allerede afgjorte tilbagebetalingssager, så kan man undres over, at disse kapital-reserver ikke fremgår af regnskaberne. Vi må derfor igen spørge: ”Hvor er pengene henne?”. Verdo har ikke kunnet redegøre for dette.

Tillige har Verdos ledelse i pressen udtalt, at de nu afsatte beløb til tilbagebetaling oprindeligt skulle bruges til grøn omstilling. En umiddelbar sympatisk handling. Dog må vi her stille os tvivlende over for rigtigheden af udsagnet. Dels er det helt nye oplysninger – dels kræver sådanne fremtidigere investeringer ifølge varmeforsyningsloven en investeringsplan, som skal godkendes af Forsyningsloven for lovligt at kunne opkræves over varmeprisen. En aktindsigtsanmodning har ikke kunnet dokumentere dette.

Byrådet har til enhver tid tilsynspligten over for borgernes penge – herunder også tilbagebetalingen af det foreløbige store to-cifrede beløb, som Randers Kommune har betalt for meget. Hensat til det manglende kapitalberedskab og den risikofyldte kapitalforvaltning i Verdo (et forhold, som også Forsyningstilsynet har gjort opmærksom på) bør Randers Kommune efter vor mening udarbejde planer for, hvordan borgernes penge beskyttes bedst muligt og stille krav til Verdo A/S. Det er jo ikke ualmindeligt, at en kunde stiller krav til en leverandør – det er faktisk rettidig omhu, vil mange hævde.

Dokumentation medsendt:

Regneark med opgørelse af udlån de seneste 5 år


Venligst se Verdo Varme regnskab for 2018 – side 9. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder


Venligst se Verdo Produktion regnskab for 2018 – side 8. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder


Vi står til enhver tid til rådighed for eventuelle spørgsmål.

Med venlig hilsen

Asger Brorsen.
Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkeparti i Randers


© Copyright 2020 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Forside

Mand flygtede fra færdselsuheld
Mand flygtede fra færdselsuheld
Forside
Godt nytår fra DMI
Godt nytår fra DMI
Forside
Rigtig godt nytår!
Rigtig godt nytår!
Forside
Fremtidens luftfart kræver store omvæltninger
Fremtidens luftfart kræver store omvæltninger
Forside
Ved at skifte til mere bæredygtigt brændstof som electrofuels, foretage
Brems for rådyret og kør katten over?
Brems for rådyret og kør katten over?
Forside
Vi har netop stillet uret til 'vintertid' og i ugerne herefter, er der øget risiko for påkørsler af dyr.
H.K.H. Kronprinsessen afslører årets Julemærke
H.K.H. Kronprinsessen afslører årets Julemærke
Forside
Salget bidrager til et helt unikt dansk hjælpearbejde.
Nyt videncenter skal styrke landdistriktsforskning
Nyt videncenter skal styrke landdistriktsforskning
Forside
Videncenter for Landdistrikter skal formidle viden, give bedre overblik over
Ny gratis svampeapp: Nu kan du artsbestemme svampe med din mobil
Ny gratis svampeapp: Nu kan du artsbestemme svampe med din mobil
Forside
Kan du kende de svampe, du finder på din vej? Statens Naturhistoriske Museum er en af hovedkræfterne bag Danmarks Svampeatlas, som nu giver
Vintertid: Så mange bilister har problemer i mørket
Vintertid: Så mange bilister har problemer i mørket
Forside
På søndag stiller vi igen uret en time tilbage, og med vintertiden bliver de lyse dage erstattet med mørke eftermiddage og tidlige aftener.
Oplev nutidig Færøsk naturfortolkning
Oplev nutidig Færøsk naturfortolkning
Forside
Kom og oplev nutidig Færøsk naturfortolkning i topklasse. Birgit Kirke præsenterer sine seneste fantastiske værker i Galleri Aadalen.


Regionale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev