Nye tiltag skal nedbringe brug af nikotin i Randers

23. maj 2024
Nye tiltag skal nedbringe brug af nikotin i Randers

Samarbejde med lokalsamfund og nikotinfrie udearealer. Det er nogle af eksemplerne på tiltag, der skal bidrage til, at unge ikke bruger nikotinprodukter.

I Randers Kommunes Sundhedspolitik 2023-2026 er børn og unges brug af nikotinprodukter udpeget som et fokusområde. Byrådet har blandt andet vedtaget, at Randers Kommune vil arbejde på at skabe nikotinfrie miljøer alle de steder, hvor børn og unge færdes i kommunen. Og nu har Byrådet godkendt en plan for, hvordan de nikotinfrie miljøer skal skabes.

“Vi har et fælles ansvar for, at børnene og de unge så vidt muligt færdes i nikotinfrie miljøer i fritidslivet. Derfor er jeg glad for, at byrådet nu har vedtaget en række konkrete tiltag og indsatser, hvor der samarbejdes bredt til fordel for børnene og de unge,” siger Louise Høeg, formand for Sundheds-, idræts- og kulturudvalget.

Samarbejde med lokalsamfundet
Noget af det særlige ved indsatsen er et tæt samarbejde med lokalsamfundet – fx på skoler og i fritidslivet. Ud fra de konkrete udfordringer som de enkelte aktører peger på, bliver der sat gang i en målrettet indsats, der passer til lokalområdet. Det kan for eksempel være årlige temauger på skoler om brug af nikotinprodukter, nikotinstopforløb på ungdomsuddannelser og workshops, hvor lokale kommer med forslag til, hvordan det forebygges, at børn og unge begynder at bruge nikotinprodukter.

“Der er kommet flere nye nikotinprodukter på markedet, og de tiltrækker især børn og unge. Derfor er det vigtigt, at der nu iværksættes forskellige tiltag blandt andet på skolerne. Forhåbentlig kan det få flere til at stoppe eller allerhelst aldrig gå i gang med at bruge nikotinprodukter,” siger Lise-Lotte Leervad Larsen, formand for Skole- og Uddannelsesudvalget.

En stor del af arbejdet bliver derfor også blandet andet at gå i dialog med skolerne og fritidslivet for at finde ud af, hvordan brug af nikotin kan nedbringes her.

“Planen er, at vi hvert halve år indleder samarbejder med to til tre udskolinger og ungdomsuddannelser for at blive klogere på, hvilke udfordringer de oplever med nikotin. Generelt er vi opmærksomme på at inddrage de forskellige aktører i lokalsamfundet samtidig, så vi også kan lave tiltag på for eksempel skoler og i foreninger på samme tid,” siger Christina Breddam, sundhedschef i Randers Kommune.

Ryge- og nikotinfri udearealer
Siden 2019 har Randers Kommunes legepladser været røgfri. Og det har der været gode erfaringer med. Fremover bliver der opsat skilte med venlige henstillinger og opfordringer til ikke at ryge eller bruge nikotinprodukter på forskellige udendørs arealer. Det gælder steder som kommunale udendørs idrætsarealer, kommunale legepladser, busstoppesteder i tilknytning til skoler og uddannelsesinstitutioner og arealer i tilknytning til kommunale kulturinstitutioner, sundhedscentre mv. Opsætning af skilte sker løbende.

Nikotinfri Ungdom
Arbejdet med Nikotinfri Ungdom bygger på visionen om Røgfri Randers 2025. Visionen om Røgfri Randers blev vedtaget i 2014 som en del af Randers Kommunes Sundhedspolitik. Gennem de 10 år der er gået siden Røgfri Randers blev vedtaget, er der sket et fald i andelen af voksne borgere, der er dagligrygere. Dog er der i mellemtiden kommet flere nye nikotinprodukter på markedet, og de tiltrækker særligt børn og unge.