Læserbrev: Vil du værne om skovene, bør du interessere dig for EU

23. september 2023
Læserbrev: Vil du værne om skovene, bør du interessere dig for EU

Læserbrev: Vil du værne om skovene, bør du interessere dig for EU

Indsendt af: Kristian Emil Mariager, Projektleder: Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO)

Det står efterhånden klart, at vi ikke kan adskille klimakrisen og biodiversitetskrisen. Skønt de har hver sin FN-konvention (CBD og UNFCCC), hænger de uløseligt sammen. Skal vi redde klimaet, bliver vi nødt til samtidig at løse biodiversitetskrisen. Her er bevarelsen af verdens skove inklusiv de danske altafgørende. Det samme er Den Europæiske Union, der leverer rigtig meget af lovgivningen på naturområdet. EU’s grønne politik og den nye forordning mod skovrydning er eksempler på konkret handling. Desværre er der også mange eksempler på, at politikerne både i Danmark og EU ikke er gode nok til at sikre skovene eller tænke klima- og naturpolitik sammen. Politikerne skal blive bedre til at gå forrest i skovbeskyttelsen. EU har vist, at det kan lade sig gøre, men kan de blive mere ambitiøse og finde løsninger på både klima- og biodiversitetskrisen?

Det er vores to organisationer, Verdens Skove og Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO), gået sammen om at undersøge. På en række skovvandringer i fire fantastiske jyske skove og naturområder kombinerer vi en guidet gåtur med efterfølgende oplæg og debat for alle, der har lyst. Det er gratis at deltage, man skal blot tilmelde sig på DEOs hjemmeside, deo.dk. Henover lørdag d.7. og søndag d.8. oktober gæster vi henholdsvis Rold Skov, Fussingø, Mols Bjerge og Silkeborgskovene, hvor vi bl.a. diskuterer: Kan den nye lov mod skovrydning fjerne presset på skovene? Gør EU nok for at beskytte skovene og naturen? Og er der en konflikt mellem EUs klimatiltag og naturbeskyttelse?