Læserbrev: Udtag lavbundsjorder nu!

3. november 2023
Læserbrev: Udtag lavbundsjorder nu!

Læserbrev: Udtag lavbundsjorder nu!

Indsendt af: Simon Simonsen, Projektleder Moderaterne

Landdistrikterne skal ikke overplastres med solceller skriver Bo Ratz i læserbrev i dagspressen 1/11. Jeg kunne ikke være mere enig, men når man i Randers Kommune har ansøgninger liggende på så svimlende tal som 2200 ha solceller, så batter tagene på større ejendomme som et vist sted!

Der er simpelthen ikke store ejendomme nok med store tage.
2200 ha svarer faktisk til en solcellepark med en bredde på 1 km og en længde som afstanden fra Randers til Råby, som er 22 km.

Næ vi skal have fat i lavbundsjordene, hvor der ved dyrkning af disse jorder tæt ved fjord, åer og kanaler, sker en alt for hurtig udvaskning af kvælstof ud i vandløbene. Ja man kan ved selvsyn se, at kvælstof render direkte ud i fjorden, til stor skade for klimaet, naturen og dyrelivet.
Derfor burde man indstille landbrugsdrift på lavbundsjorder og i stedet anvende lavbundsjorder til solcelleparker. Man slår 2 fluer med eet smæk. Tilmed ved vi sejlere, at solen på én eller anden måde er stærkere ved vandoverflader, hvilket vel ville betyde bedre udnyttelse af solcellerne.

Lad os nu beholde den gode landbrugsdrift på højere beliggende marker, men stop landbrugsdrift på lavbundsjorder, hellere i dag end i morgen.
Der er rigeligt af lavbundsjorder, som for en stor dels vedkommende bedre kan anvendes til solcelleparker.

En måde at få landbruget med på ideen kunne være at droppe ha støtten på landbrugsdrift på lavbundsjorder.