Læserbrev: Rent vand kræver en bred indsats

1. juli 2023
Læserbrev: Rent vand kræver en bred indsats

Læserbrev: Rent vand kræver en bred indsats

Indsendt af: Peter Rosendal, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug

Manglende fisk og ørkenlignende forhold på bunden af Vejle Fjord har skabt bekymring. Det er der også grund til.

Derfor burde man undersøge årsagerne. Det gør myndighederne imidlertid ikke, for i Danmark har man en gang for alle vedtaget, hvem skurken er. Fingeren peger på landbruget og kvælstofudledningen fra markerne.

Dermed har man også vedtaget, at 105 aktive overløb af urenset spildevand i Vejle Kommune er forenelig med god økologisk tilstand. Det betyder derfor ikke noget, at der blev hældt 724.000 kubikmeter spildevand ud i vandmiljøet omkring Vejle sidste år. Det svarer til 290 fyldte olympiske svømmebassiner. 30 procent af overløbet sidste år skete ved Vejle Centralrenseanlæg, der kun ligger en kilometer fra åens udmunding i Vejle Fjord. Man er begyndt at reducere disse mængder, men det går langsomt og imens kan man så pege fingre ad landbruget.
I Esbjerg Kommune har man erkendt og besluttet, at man ikke kan leve op til god økologisk tilstand i Vadehavet. Man har bare glemt at indberette det i vandplanerne, og man har bevidst undladt at indberette de store mængder af PFAS-stoffer, man udleder der. Behøver jeg at sige, hvem der får skylden for den manglende målopfyldelse af god økologisk tilstand?

Vi har én solstrålehistorie. Det er Kertinge Nor på Fyn. Her blev alle spildevandsudledninger fjernet for 30 år siden. Det viser, at der skal længerevarende ændringer i tilførslerne af blandt andet fosfor, miljøfremmede stoffer og organisk materiale til, førend miljøtilstanden rykkes nævneværdigt, og bundvegetationen genetableres. Årsagen er, at vandområdet over tid har akkumuleret så meget af de forskellige stoffer i sedimentet på bunden, at der skal rigtig mange år med lave (ingen) udledninger til, for at tilstanden forbedres. Den solstrålehistorie burde udbredes.

Det hjælper nemlig ikke at pege fingre ad en enkelt faktor, der er blevet reduceret i årevis uden noget resultat for vandmiljøet. Det hjælper ikke udelukkende at reducere udledningen af landbrugets kvælstof. Det, der skal til, er en bred indsats. Derfor skal der måles i hvert enkelt vandområde for at få fastslået, hvad udledningerne består af. Man skal også måle, hvilke stoffer der ligger i sedimentet på bunden. Alle disse målinger skal indberettes. Og så skal der gøres en indsats overfor de problemer, der viser sig lokalområde for lokalområde. Det vil gavne vores vandmiljø og vise, hvem fingeren burde pege på.

array(5) {
 ["post_type"]=>
 string(6) "banner"
 ["posts_per_page"]=>
 int(4)
 ["orderby"]=>
 string(4) "rand"
 ["status"]=>
 string(7) "publish"
 ["meta_query"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  array(3) {
   ["key"]=>
   string(28) "banner_profilbanner_big_link"
   ["value"]=>
   string(0) ""
   ["compare"]=>
   string(2) "!="
  }
  [1]=>
  array(3) {
   ["relation"]=>
   string(3) "AND"
   [0]=>
   array(3) {
    ["relation"]=>
    string(2) "OR"
    [0]=>
    array(3) {
     ["key"]=>
     string(22) "banner_plan_start_date"
     ["value"]=>
     string(0) ""
     ["compare"]=>
     string(1) "="
    }
    [1]=>
    array(4) {
     ["key"]=>
     string(22) "banner_plan_start_date"
     ["value"]=>
     string(8) "20240715"
     ["compare"]=>
     string(2) "<="
     ["type"]=>
     string(7) "NUMERIC"
    }
   }
   [1]=>
   array(3) {
    ["relation"]=>
    string(2) "OR"
    [0]=>
    array(3) {
     ["key"]=>
     string(20) "banner_plan_end_date"
     ["value"]=>
     string(0) ""
     ["compare"]=>
     string(1) "="
    }
    [1]=>
    array(4) {
     ["key"]=>
     string(20) "banner_plan_end_date"
     ["value"]=>
     string(8) "20240715"
     ["compare"]=>
     string(2) ">="
     ["type"]=>
     string(7) "NUMERIC"
    }
   }
  }
 }
}