Læserbrev: Historisk beslutning i Randers Byråd

29. april 2023
Læserbrev: Historisk beslutning i Randers Byråd

Læserbrev: Historisk beslutning i Randers Byråd

Af: Mogens Nyholm, 2. Viceborgmester, Radikale Venstre

Byrådsmødet mandag var som altid langt… og denne gang også historisk. Historisk på den triste måde.

Nu kan vi konstatere at konstitueringsaftaler ikke længere er helligt aftalestof i vores kommune. Konstitueringsaftaler kan brydes i valgperioden, blot et flertal af aftalepartierne ønsker det.

Aftalebruddet skete under punktet, der handlede om DFs ønske om at fratræde Landdistriktsudvalget – grundet deres enlige byrådsmedlem har dobbeltmandat… læs, han løber rundt i København i næsten alle ugernes hverdage.
Radikale Venstre vil ikke være med til DF kan have denne tidskrævende udvalgsformandspost under disse betingelser. Vi påpeger, at det er mission impossible at have 6 ordførerskaber i Folketinget i et lille parti, sideløbende med at have den vel mest tidskrævende udvalgsformandspost i Randers kommune.

Helt umuligt, forstået på den måde, at når DF byrådsmedlemmet er i København det meste af ugerne, kan udvalgsformandsposten ikke bestrides ansvarligt og troværdigt. Det bliver en meget høj timeløn Randers kommune nu betaler, for et ikke kvalificeret og dårligt udført arbejde til udvalgsformanden for Miljø og Teknik (ca. 230.000 kroner årligt i udvalgsformandsvederlag + lavt timetals forbrug giver naturligvis en høj timeløn!). Den sparsomme tid DFs enlige byrådsmedlem nu bruger på sin udvalgsformandspost isoleret set giver helt sikkert en pænt større timeløn, end selv vores vores dygtige kommunaldirektør får Jesper Kaas arbejder nemlig rigtig mange timer for sin direktørløn.

Sluttelig er det skuffende, at Socialdemokratiet, Venstre, de konservative, Ny Borgerlige og selvfølgelig DF nu bryder konstitueringsaftalen. Alle partier kunne nemt have holdt konstitueringsaftalen fra valgnatten DF kunne blot have sendt deres 1. suppleant i resten af valgperioden; akkurat som SF klogeligt gjorde, da Charlotte Bromann valgtes til Folketinget i forrige valgperiode. Derved var valgnattens aftale opretholdt.

SF skal roses for, at partiet på mandagens møde stemte ligesom de radikale, og antydede at de også ser et aftalebrud. Socialdemokraten Ellen Petersen deltog ikke i afstemningen… måske Ellen forlod byrådssalen, fordi hun ikke vil være part i et klokkeklart aftalebrud. Stor ros til Ellen Petersen, hvis det var bevæggrunden…

DF udvalgsformanden ønsker færre poster på gund af stor travlhed. Bemærkelsesværdigt er det, at DF-Randers så vælger beholde den klart mest tidskrævende udvalgspost. Dette skal være de sidste ord i denne sag.