Læserbrev: CO2 afgift på landbruget fra 2030

27. juni 2024
Læserbrev: CO2 afgift på landbruget fra 2030

Læserbrev: CO2 afgift på landbruget fra 2030

Indsendt af: Hans Peder From

Ifølge tv2 er den grønne trepart, og dermed regeringen, nået til enighed om at indføre en CO2 afgift på landbruget fra 2030. Isoleret set er beslutningen latterlig. Klimaforandringerne er ikke styret af CO2, og da slet ikke af den absolut minimale del der kan henføres til menneskelig aktivitet. Jo mere naturen eller gud, hvordan man nu end forstår verden, velsigner os med CO2 des bedre. Jo mere CO2 i atmosfæren, jo bedre trives planterne. Og derved alt liv. Men da aftalen først skal træde i kraft fra 2030, er den måske alligevel ganske god. Flere og flere begynder at sætte sig ind i teorien om menneskeskabte klimaforandringer. Så når vi når 2030 vil det uanset hvad en vildt upopulær regering vedtog i 2024, være umuligt at indføre en afgift begrundet i en teori om klimaforandringer, som et flertal til den tid vil have indset, er løsrevet fra enhver virkelighed. Jeg vil gerne anbefale filmen “climate the movie. The cold truth”.