Del på Facebook   Print siden

La Cour Skolen vil gerne udvide

Randers
Torsdag 21. januar 2021 kl. 16:00

La Cour Skolen vil gerne udvide
Fra projektbeskrivelse


På et udvalgsmøde d. 25/1 skal Udviklingsudvalget i Randers Kommune tage stilling til en ansøgning fra C La Cour Skolen om udvidelse med en helt ny skolebygning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning til udvidelse af C la Cour Skolen i Randers på Jyllandsgade 16-16A og Sennelsgade 16-18.

Det vil betyde, at den nuværende boligbebyggelse på Sennelsgade 16-18 skal nedrives med henblik på at opføre nyt skolebyggeri i op til 4 etager. Ansøger har fået en nedrivningstilladelse fra Byggesag.

Eksisterende forhold

Projektet omfatter La Cour Skolens eksisterende skoleejendom på Jyllandsgade 16 -16A, der indeholder to bygninger i hhv. 3 og 2 etager, skolegård, samt nabobebyggelse på Sennelsgade 16-18, der består af etageboligbebyggelse i 3 ½ etage.

Sennelsgade 16-18 fremstår med blank mur i røde mursten og sadeltag med røde tegl. Skolens eksisterende hjørnebygning på Jyllandsgade 16-16A fremstår med pudset hvid facade.

Den nuværende bebyggelsesprocent for området er ca. 137.

Projektet

Projektet giver mulighed for at opfører skolebyggeri i form af etagebyggeri i op til 4 etager på Sennelsgade 16-18, samt skolebyggeri i op til 4 etager på Jyllandsgade 16-16A. I projektet er Jyllandsgade 16A sammenbygget med nyt skolebyggeri på Sennelsgade 16-18. Bebyggelsen fremstår med fladt tag.

Byggeriet på Sennelsgade ønskes i stueplan og 1. sal indrettet som samlingssted med auditorie i dobbelthøjt rum, mens 2. og 3. sal indrettes til klasselokaler. Projektet tilføjer én ekstra etage på Jyllandsgade 16A. I baggård nedtrapper bebyggelsen i etagehøjder fra 4 til 1 etage.

Opholdsareal udlægges i baggård som tagterrasser på byggeriets 1-3 etage samt i skolegård på terræn.

Projektet udgør samlet 3.114 etagemeter svarende til en bebyggelsesprocent på 180 for området.

Facaden mod gaden består at en rød pudset farve og et gennemgående bånd af tegllameller. Den eksisterende skolebygning i Jyllandsgade 16 er pudset rød og beklædt med tegllameller, så skolen fremstå med et samlet udtryk.

En del af Bilag 1 viser volumenstudier af byggeriets form og udtryk mod Sennelsgade og Jyllandsgade.

Vedlagt visualiseringer angiver byggeriets volumen og ikke arkitektur. Projektets ydre fremtræden vil nærmere blive bearbejdet i en kommende lokalplanproces.

Nuværende planforhold

Området er omfattet af Lokalplan 612 og Byplanvedtægt 5.

Lokalplan 612 er en projektlokalplan som blev udarbejdet i 2014 og gav mulighed for at opføre ny skolebebyggelse på Jyllandsgade 16. Lokalplan 612 udlægger området til etageboligbebyggelse og fælles anlæg, institutioner og dertilhørende fælles friarealer og fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 125 for den enkelte ejendom.

Byplanvedtægt 5 er gældende for ejendommene på Sennelsgade 16-18 og udlægger området til fritliggende 5-etagers blokke som allerede opført ved nabobebyggelsen i Sjællandsgade.

Projektet kan ikke gennemføres inden for rammerne af den gældende lokalplan, da:

Anvendelsen er i modstrid med byplanvedtægt 5.
Bebyggelsesprocenten er højere en 125%.
Projektet kræver derfor, at der vedtages en ny lokalplan.

Forhold til kommuneplanen

Planforslagets område er omfattet af kommuneplan ramme nr. 1.02.B.9 – Sjællandsgade.

Området er i kommuneplanen (rammeområde 1.02.B9) udlagt til etageboliger, institutioner og lignende. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 6 etager.

Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 125%. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom

Planlægningen for udbygning af C. La Cour Skolen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og retningslinjer.

Principper for planlægningen

Lokalplanen bør tage udgangspunkt i det konkrete projekt og udlægge området til skole og institution.

Området ved Jyllandsgade og Sennelsgade er kendetegnet ved etagebyggeri med røde blanke mursten og saddeltag med røde teglsten som det gennemgående materialevalg. Kvarteret opleves som den ”røde” gade og området ved Jyllandsgade og Sennelsgade har mange fine bevaringsværdige etageejendomme med en stor detaljering. Områdets eksisterende bebyggelse som ønskes nedrevet består af rød blank mur og saddeltag med røde teglsten.

Projektets facade og flade tag vil skille sig ud ift. den omkringliggende boligbebyggelse, der består af sadeltag og blank rød mur. Det er dog forvaltningens vurdering, at projektet kan indpasses i området. Projektets facade i pudset rød mur og lameller i rød tegl skaber en farve – og materialemæssig sammenhæng til gadens øvrige bebyggelse.

I projektet er opholdsareal indrettet på tagflader og i skolegård. Det er forvaltningens vurdering, at bebyggelsens opholdsareal på tagflader kan skabe mulighed for fine udendørs læringsmiljøer. Forvaltningen anbefaler, at projektets mindre tagterrasse mod Sennelsgade udgår, så tagterrasser og opholdsareal samles i byggeriets baggård væk fra gaden, hvilket er et generelt princip for karrens struktur i kvarteret og Randers.

Forvaltningen vurderer, at der bør ske en yderligere bearbejdning af bygningens arkitektoniske udtryk og detaljering i lokalplanprocessen i form af nærmere stillingtagen til bl.a. facadens materialevalg, dimensioner, åbninger, detaljer, farver og placering af ophængt tegl.

Lokalplanen skal sikre, at:

materialevalg og arkitektonisk udtryk harmonerer med eksisterende bebyggelse i området, fx. ved at bebyggelsen opføres med facader i rød tegl, rød ophængt tegl og/eller rød pudset farve.
opholdsarealer i gårdrum og på tagflader indrettes med henblik på udendørs læringsmiljøer og integreres i arkitekturen.

© Copyright 2021 RANDERSiDAG.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Randers

Jysk Vin forsøder tilværelsen i HSF
Jysk Vin forsøder tilværelsen i HSF
Randers
Nye indsatser skal styrke elevernes faglighed og trivsel
Nye indsatser skal styrke elevernes faglighed og trivsel
Randers
Planer om veteranmesse i Randers
Planer om veteranmesse i Randers
Randers
Bauhaus overvejer at gå rettens vej
Bauhaus overvejer at gå rettens vej
Randers
Giardia omløb blandt hunde i Randers og omegn
Giardia omløb blandt hunde i Randers og omegn
Randers
Dagens smittetal fra Randers Kommune
Dagens smittetal fra Randers Kommune
Randers
Sæt dig i dit eget affald
Sæt dig i dit eget affald
Randers
Højst 20 km til nærmeste coronatest
Højst 20 km til nærmeste coronatest
Randers
Midtbyen gør sig forårsklar med nye siddepladser
Midtbyen gør sig forårsklar med nye siddepladser
Randers
Dagens smittetal fra Randers Kommune
Dagens smittetal fra Randers Kommune
Randers
Tilbudsaviser og magasiner m.m:


Regionale nyheder